mr Luc Jurgens

 


Artikel 106 Grondwet, en het legaliteitsbeginsel

"De wet regelt het geldstelsel", maar die wet bestaat niet


Inflatie door Digitale, Girale Valsmunterij

Illegaal en wederrechtelijk onteigenen / stelen / jatten / roven van koopkracht


Sinds 1971 zijn in de U.S. of A. bankbiljetten niet meer  inwisselbaar voor gouden of zilveren munten.

Al sinds 27 september 1936 is ons Nederlands geld en de totale Nederlandse geldhoeveelheid niet meer gekoppeld aan goud of een ander schaars goed dat niet kan worden bijgedrukt / gevalsmunt, zoals zilver en platina.

97% van ons geld is giraal en dus gebakken lucht.

Het bestaat enkel virtueel digitaal en 'giraal', namelijk enkel in digitale computergeheugens.

Digitaal geld bestaat dus al net zo lang als er computers bestaan.

Giraal geld is heel makkelijk giraal en digitaal te valsmunten, gewoon door een druk op de entertoets van een computer. 

Met giraal digitaal bijdrukken/valsmunten van extreme hoeveelheden extra giraal geld, wordt via het mechanisme van communicerende vaten extreme hoeveelheden koopkracht overgeheveld van het bestaande girale geld naar het zojuist giraal gevalsmunte girale geld.

Immers, het nieuwe geld ontleent en onttrekt zijn waarde - koopkracht - aan al het andere, tot dat moment van bijdrukken al bestaande geld.

En dat gebeurt zonder wettelijke grondslag.

Reden voor een volgende volksrevolutie!


Sinds 1 december 2019 is dat wederom - dit maal op extreem en absurd grote schaal - gebeurd.

En dat geld is stiekem toegestopt aan een klein groepje onbekende entiteiten.

En het gewone volk heeft het niet door.

Afgeleid als ze worden en zijn door o.m. (angst voor) virus en oorlog, en andere georkestreerde geopolitieke Wag-the-dog-filmproducties, welke stijl van regeren over het volk sinds het - in de jaren 1513-1515 geschreven doch pas in 1532 voor het eerst verschenen - non-fictie handboek van Niccolò Machiavelli steeds populairder is geworden bij de pseudo-elite, vol met (veel te snel omhoog!) hoogbegaafde, hoogopgeleide  https://www.advocatie.nl/column/column-psychopaten-aan-de-top/

Kijk naar de balansen van de Fed, DNB en ECB, die sinds december 2019 absurd en extreem zijn toegenomen, met als enkele oorzaak absurd veel nieuw en extra digitaal, giraal gevalsmunt geld, met via het mechanisme van communicerende vaten roven van extreme hoeveelheden koopkracht van het tot dat moment van bijdrukken al bestaande geld in bezit van het volk:


USA - Federal Reserve

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_recenttrends.htm


NL - DNB:

https://www.dnb.nl/statistieken/dashboards/balans-dnb/


EU - ECB - jaarrekeningen:


Balans ECB op 1 januari 1999: € 697.160.000,00

Balans ECB 1999.pdf


Balans ECB op 1 januari 2010: € 1.904.935.000.000,00

Balans ECB 2010.pdf


Balans ECB op 31/12/2019€ 4.671.425.000.000,00

Balans ECB 2019.pdf  Balans ECB 2019 Toelichting.pdf


31/12/2020: balanstotaal € 6.977.658.000.000,00

Balans ECB 2020.pdf Toelichting Balans ECB 2020.pdf


24/12/2021: balanstotaal € 8.512.308.000.000,00

Weekstaat ECB Eurosysteem van 24 december 2021  Toelichting weekstaat 24/12/21

Misleidende cijfers in Balans 31/12/2021: Annual Accounts of the ECB 2021.pdf


Actueel 27 mei 2022: € 8.813.834.000.000,00

Weekstaat ECB Eurosysteem van 27 mei 2022.pdf Toelichting weekstaat 27/05/22.pdf


Op 31/12/19 € 4.671 miljard.

Op 27/05/22 € 8.813 miljard.


€ 4.142 miljard erbij via girale valsmunterij, met extreme geldontwaarding = inflatie door extreme wederrechtelijke girale valsmunterij. Immers, in zo'n korte tijd - 12/2019 - 06/2022 is binnen de EUROZONE het totaal van alle goederen en diensten niet ook toegenomen, zeker niet met een waarde van € 4.142 miljard.

Ook de balansen van Bank of England, Bank of Japan, Bank of Russia, en van eigenlijk alle Centrale Banken, die zijn door illegaal en wederrechtelijk giraal bijdrukken / valsmunten van extreem grote hoeveelheden extra giraal geld extreem vergroot.

Maar een virus van Het Beest en een oorlog, geconcentreerd juist in die oude verlaten -vroeger verboden- Sovjet-blok-steden in het oosten van de Oekraïne, die houden ons gelukkig op het juiste spoor van - op het financiële vlak - uiterst goed geïnformeerde consumenten.


Digitale, girale valsmunterij


Er bestaat al heel lang 'digitaal geld' als vervanging van cash geld, namelijk sinds de boekhouding van ons girale geld wordt uitgevoerd op computers van DNB en computers van onze particuliere banken.

Internationaal op de computers van de ECB, en supranationaal op de computers van de

BIS, the Bank for International Settlements.

Wereldwijd was er tot 1 december 2019 - omgerekend - zo'n 260.000 miljard dollar/euro aan geld in omloop. De totale geldhoeveelheid wereldwijd.

3% contant geld, 97% giraal / digitaal geld, wereldwijd.

Daar is sinds 1 december 2019 zo'n 12.500 miljard bijgekomen door illegale, wederechtelijke girale valsmunterij.

Dat veroorzaakt extreme geldontwaarding, aan het brede publiek misleidend voorgehouden onder het bedrieglijk eufemisme "inflatie".


Digitale, Girale valsmunterij


Giraal geld laat zich heel makkelijk bijdrukken, namelijk met een simpele druk op de enterknop van een computer. De grote massa is geheel onkundig van dit bedrieglijk en wederrechtelijk fenomeen van girale valsmunterij.

Sinds 1 december 2019 hebben de Centrale Banken Westerse-Wereld-wijd zo'n 12.500 miljard dollar/euro giraal geld bijgedrukt, en daarmee tegelijkertijd een zelfde geldbedrag aan koopkracht wederrechtelijk en illegaal onteigend van de wereldbevolking.

Immers, nieuw extra giraal geld ontleent en onttrekt zijn waarde - koopkracht - aan de tot het moment van giraal bijdrukken van dat nieuwe extra geld bestaande geldhoeveelheid.

Dat veroorzaakt enorme geldontwaarding,

en daarmee en daardoor 'inflatie'.


QE en FRL


Masterclass 'Hidden Secrets of Money' Ep 4:


https://www.youtube.com/watch?v=iFDe5kUUyT0&t=81s


Particuliere banken scheppen al het girale geld binnen het Publieke Geldstelsel in Nederland.

Dat doen ze met Fiat/toestemming van DNB.

DNB heeft hiervoor geen wettelijke bevoegdheden.

Die particuliere banken scheppen/maken dat girale geld uit het niets, door het simpelweg bij te schrijven in hun administraties en op de balansen.

Girale geldschepping vindt plaats bij aanmaken, en giraal verstrekken van een lening aan de debiteur van de leenovereenkomst, door het bij te schrijven op zijn bankrekening.

Alle giraal geld is dus ooit begonnen als rentedragende lening.

Girale leningen bij de particuliere banken zijn rentedragend.

Particuliere banken lenen (giraal) geld uit dat ze even daarvoor niet hadden, maar zelf hebben gemaakt.

Particuliere banken vragen en ontvangen rente over (giraal) geld dat ze even daarvoor niet hadden, maar zelf hebben gemaakt / gevalsmunt.

Tegen een rente van gemiddeld 4% per jaar, en een totale geldhoeveelheid (giraal 97% en biljetten + munten 3%) van zo'n EURO 800 miljard (100%) maakt dat:

800.000.000.000 x 0,04 = EURO 32.000.000.000 geldscheppingswinst, per jaar.

Ik heb als jurist geen Europese of Nederlandse verordening/wet kunnen vinden die een wettelijke grondslag en regeling geeft voor deze praktijk van girale geldschepping door Particuliere banken binnen het Publieke geldstelsel bij en door verstrekken van rentedragende girale leningen.

Juristen gaan uit van het legaliteitsbeginsel:

Het moet zijn gebaseerd op (geregeld bij of krachtens) een wet in formele zin, die wet aangenomen door de 1ste en 2de kamer.

Artikel 106 van de Grondwet bepaalt: "De wet regelt het geldstelsel".

https://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/2017-11-17#Hoofdstuk5_Paragraaf2_Artikel106


Zodanige wet bestaat niet in/voor Nederland.

Het bestaan en de bevoegdheden van DNB zijn geregeld in de Bankwet 1998, maar ook deze wet regelt niets over girale geldschepping door Particuliere banken binnen het Publieke geldstelsel, laat staan over een bevoegdheid van DNB om daarvoor toestemming te geven.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0009508/2021-07-01


Girale geldschepping door Particuliere banken bij- en door rentedragende leningen binnen het Publieke geldstelsel in Nederland is dan:

-ongrondwettelijk

-illegaal en wederrechtelijk, en de

-ontvangen geldscheppingswinsten (eufemistisch genoemd 'rentemarge') worden wederrechtelijk verkregen/gejat van het volk door oplichting.

Ieder jaar weer, en al zo'n 100 jaar.

Dat is een hoop geld dat naar een relatief klein groepje (aandeelhouders van de particuliere banken) stroomt, en in het verleden is gestroomd.

U wilt een volgende volksrevolutie, kennelijk.