mr Luc Jurgens

Sociaal advocaat te Amsterdam

Mr Jurgens is verbonden aan Duvekot advocaten te Amsterdam, waarvan de advocaten ieder zelfstandig, en ieder voor eigen rekening en risico, het beroep van advocaat uitoefenen.

Effectenlease Aandelenlease

Hoge Raad 02/09/2016:100% schadevergoeding

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:2012Extract jaarrekeningen (Bank) Labouchere Dexia Bank, aandelen ingeleend uitgeleend 1992-2009.pdf

Postadres:

Postbus 15524

1001 NA Amsterdam

Tel.: 020 - 520 95 95

Fax: 020 - 626 92 87

lucjurgens@hotmail.com
Labouchere NV Automatic lending system Bank Labouchere NV.pdf 


Dexia Bank jaarrekening 2001 HEDGE.pdf