mr Luc Jurgens

Sociaal advocaat te Amsterdam

Mr Jurgens is verbonden aan Duvekot advocaten te Amsterdam, waarvan de advocaten ieder zelfstandig, en ieder voor eigen rekening en risico, het beroep van advocaat uitoefenen.


http://www.aandelenlease.nl/


Aandelenlease

De AFM heeft onderzocht of op de effectenrekeningen van Bank Labouchere en van Dexia Bank bijgeschreven en daarmee verworven aandelen zijn aangekocht.

De AFM heeft enkel de levering van verworven aandelen vastgesteld. De AFM heeft de aankoop van verworven aandelen niet vastgesteld; p.19 extract rapport hiernaast.

Vervolgens, p. 41 extract rapport, worden de vragen gesteld,

a) of geleverde en daarmee verworven effecten/aandelen zijn INgeleend, en

b) of die geleverde en daarmee verworven effecten/ aandelen zijn UITgeleend.

Alleen de vraag of geleverde en daarmee verworven aandelen zijn UITgeleend is beantwoord.

De vraag of de geleverde en daarmee verworven aandelen zijn INgeleend is niet beantwoord.

Wonderlijk, niet?

Zou dat antwoord, of geleverde aandelen zijn INgeleend, ergens zijn te vinden?

Jazeker!

Extract jaarrekeningen (Bank) Labouchere Dexia Bank, aandelen ingeleend uitgeleend 1992-2009.pdf

Postadres:

Postbus 15524

1001 NA Amsterdam


Tel.: 020 - 520 95 95

Fax: 020 - 626 92 87


lucjurgens@hotmail.com


In de jaarrekening van Labouchere N.V. 1992 een verwijzing naar het 'automatic lending system' van Bank Labouchere N.V.:

Labouchere NV Automatic lending system Bank Labouchere NV.pdf 


In de jaarrekening van Dexia Bank Nederland 2001 is de hedge - constructie vermeld. Rond de 20% ingeleende aandelen, de rest verzekerd door aandelenopties:

Dexia Bank jaarrekening 2001 HEDGE.pdf


www.aandelenlease.nl