mr Luc Jurgens

Sociaal advocaat te Amsterdam

Mr Jurgens is verbonden aan Duvekot advocaten te Amsterdam, waarvan de advocaten ieder zelfstandig, en ieder voor eigen rekening en risico, het beroep van advocaat uitoefenen.

De aansprakelijkheid van mr. Jurgens is beperkt tot het bedrag, dat in voorkomende gevallen wordt gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.


Bezoekadres:

WG-plein 250-251

1054 SE Amstedam


Postadres:

Postbus 15524

1001 NA Amsterdam

Tel.: 020 - 520 95 95

Fax: 020 - 626 92 87

info@duvekot.nl

Btw-identificatienummer NL001523341B81


'Geschreven put met huren i.p.v. koop' onder het tapijt in een doofpot?

Dan wel 100% schadevergoeding op neutrale gronden:


Rechtbank Den Haag: 04/03/2020:

"Aandelenlease-overeenkomst gesloten via een tussenpersoon/cliëntenremisier. De kantonrechter merkt de werkwijze van de tussenpersoon aan als a) bemiddeling bij de totstandkoming van een beleggingsovereenkomst, b) het doorgeven van een effectenorder (door het insturen van het aanvraagformulier) en c) advisering over de aanschaf van een concreet aandelenleaseproduct. Uitgelegd wordt waarom in dit geval een direct verband bestaat tussen het insturen van het aanvraagformulier en het aankopen van de aandelen. Genoemde activiteiten mag de tussenpersoon/cliëntenremisier niet verrichten zonder vergunning. Aegon was van deze werkwijze op de hoogte en had moeten controleren of de tussenpersoon de benodigde vergunning had. De tussenpersoon had deze niet en daarom had Aegon het contract niet via deze tussenpersoon mogen sluiten. Aegon moet 100% van de schade dragen."

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:1817


Hoge Raad: Advies/aanprijzing zonder vergunning 02/09/2016:


1. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:2012

2. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:2015Hoge Raad: Inzenden/doorgeven inschrijfformulier met effectenorder zonder vergunning 24/04/2020:


http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2020:809