mr Luc Jurgens

rechtsbijstandverlener in effectenleasezaken


"Monetary debasement brings the fall of empires"


Wie berooft op dit moment, via het onzichtbare mechanisme van communicerende vaten, het Nederlandse Volk van de eigendommen koopkracht en welvaart?

https://www.dnb.nl/statistieken/dashboards/balans-dnb/


Sinds 01/01/2020 zo'n € 12.500 miljard

erbij in 36 maanden, door extreme, illegale en wederrechtelijke girale valsmunterij.

Het extreme misdrijf van illegale en wederrechtelijke onteigening van extreme hoeveelheden koopkracht en welvaart in eigendom van de Burgerij.


Artikel 106 van de Nederlandse Grondwet

De democratische rechtsstaat is mede gefundeerd op het legaliteitsbeginsel.


Een wet als bedoeld in art. 106 van onze Grondwet - 'De wet regelt het geldstelsel' - is door ons parlement nimmer aanvaard.

Het Volk dient te beslissen over- en toezicht te houden op ons (girale) geld, ons geldstelsel, en - belangrijker - over de geldhoeveelheid en de toename van de geldhoeveelheid. Dat is nu niet het geval, terwijl een relatief kleine dominante groep in de Westerse wereld het huidige geldstelsel misbruikt om welvaart van velen te usurperen.

U wilt een volgende volksrevolutie?


Georganiseerde geldscheppingontwaarding:

https://youtu.be/iFDe5kUUyT0?t=80


Georganiseerd Stelen / pikken / roven / jatten / wederrechtelijk onteigenen van de burgerij, van extreme en absurde hoeveelheden 'koopkracht'.


https://www.dnb.nl/statistieken/dashboards/balans-dnb/

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_recenttrends.htm


€ 12.500 miljard erbij in 30 maanden

€ 12.500.000.000.000,00


Sinds 1 december 2019 is Westerse wereld-wijd zo'n 12.500 miljard (!) Dollar/Euro nieuw extra giraal geld bijgedrukt.

De zogenaamde inflatie is met opzet veroorzaakt door extreme geldontwaarding, door absurd veel nieuw extra giraal geld bij te drukken.

Feitelijk is het opzettelijk veroorzaakte geldontwaarding.

Uw koopkracht (uw eigendom) vloeit -via het mechanisme van communicerende vaten- voor een groot deel naar het nieuw bijgedrukte girale geld.

De ontvangers van dat extra bijgedrukte geld, die ontvangen met dat nieuwe extra geld, de van uw geld afgeroomde / geroofde koopkracht.

Het heet ook wel een illegale onzichtbare belasting te zijn. 

Feitelijk is het georganiseerde roof.

Meer uitleg hier: https://www.youtube.com/watch?v=iFDe5kUUyT0&t=81s


USA - Federal Reserve

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_recenttrends.htm


NL - DNB

https://www.dnb.nl/statistieken/dashboards/balans-dnb/

31/12/19: € 301 miljard

29/07/22: € 601 miljard

DNB 2020 Balans van 31/12/19 € 301 miljard naar 31/12/2020 € 452 miljard.pdf

DNB 2021 Balans van 31/12/20 € 452 miljard naar 31/12/21 € 510 miljard.pdf


EU - ECB - jaarrekeningen:


Balans ECB op 1 januari 1999: € 697.160.000,00

Balans ECB 1999.pdf


Balans ECB op 1 januari 2010: 1.904.935.000.000,00

Balans ECB 2010.pdf


Balans ECB op 31/12/2019€ 4.671.425.000.000,00

Balans ECB 2019.pdf  Balans ECB 2019 Toelichting.pdf


31/12/2020: balanstotaal € 6.977.658.000.000,00

Balans ECB 2020.pdf Toelichting Balans ECB 2020.pdf


24/12/2021: balanstotaal € 8.512.308.000.000,00

Weekstaat ECB Eurosysteem van 24 december 2021  Toelichting weekstaat 24/12/21

Misleidende cijfers in Balans 31/12/2021: Annual Accounts of the ECB 2021.pdf


Actueel 27 mei 2022: € 8.813.834.000.000,00

Weekstaat ECB Eurosysteem van 27 mei 2022.pdf Toelichting weekstaat 27/05/22.pdf


Op 31/12/19 € 4.671 miljard.

Op 27/05/22 € 8.813 miljard.


€ 4.142 miljard erbij via girale valsmunterij, met opzettelijk veroorzaakte extreme geldontwaarding = inflatie door extreme wederrechtelijke girale valsmunterij.


Digitale, girale valsmunterij


Er bestaat al heel lang 'digitaal geld' als vervanging van cash geld, namelijk sinds begin jaren 80-tig sinds de boekhouding van ons girale geld wordt uitgevoerd op computers van DNB en computers van onze particuliere banken.

Internationaal op de computers van de ECB, en supranationaal op de computers van de BIS, the Bank for International Settlements.

Totale geldhoeveelheid wereldwijd

Wereldwijd was er tot 1 december 2019 - omgerekend - zo'n 260.000 miljard dollar/euro aan geld in omloop bij de Centrale Banken wereldwijd. De totale geldhoeveelheid wereldwijd.

Particuliere Banken wereldwijd hebben die 260.000.000.000.000 via Fractional Reserve Lending nog eens opgepompt tot zo'n € 1.035.681.000.000.000,00, ruim 1 biljard.

3% contant geld, 97% giraal / digitaal geld, wereldwijd.

Daar is sinds 1 december 2019 zo'n 12.500 miljard bijgekomen door illegale, wederechtelijke girale valsmunterij.

Dat veroorzaakt extreme geldontwaarding, aan het brede publiek misleidend voorgehouden onder het bedrieglijk eufemisme "inflatie".


Digitale, Girale valsmunterij


Giraal geld laat zich heel makkelijk bijdrukken, namelijk met een simpele druk op de enterknop van een computer. De grote massa is geheel onkundig van dit bedrieglijk en wederrechtelijk fenomeen van girale valsmunterij.

Sinds 1 december 2019 hebben de Centrale Banken Westerse-Wereld-wijd zo'n 12.500 miljard dollar/euro giraal geld bijgedrukt, en daarmee tegelijkertijd een zelfde geldbedrag aan koopkracht wederrechtelijk en illegaal onteigend van de wereldbevolking.

Immers, nieuw extra giraal geld ontleent en onttrekt zijn waarde - koopkracht - aan de tot het moment van giraal bijdrukken van dat nieuwe extra geld bestaande geldhoeveelheid.

Dat veroorzaakt enorme geldontwaarding,

en daarmee en daardoor 'inflatie'.


QE en FRL


Masterclass 'Hidden Secrets of Money' Ep 4:


https://www.youtube.com/watch?v=iFDe5kUUyT0&t=81s


Particuliere banken scheppen al het girale geld binnen het Publieke Geldstelsel in Nederland.

Dat doen ze met Fiat/toestemming van DNB.

DNB heeft hiervoor geen wettelijke bevoegdheden.

Die particuliere banken scheppen/maken dat girale geld uit het niets, door het simpelweg bij te schrijven in hun administraties en op de balansen.

Girale geldschepping vindt plaats bij aanmaken, en giraal verstrekken van een lening aan de debiteur van de leenovereenkomst, door het bij te schrijven op zijn bankrekening.

Alle giraal geld is dus ooit begonnen als rentedragende lening.

Girale leningen bij de particuliere banken zijn rentedragend.

Particuliere banken lenen (giraal) geld uit dat ze even daarvoor niet hadden, maar zelf hebben gemaakt.

Particuliere banken vragen en ontvangen rente over (giraal) geld dat ze even daarvoor niet hadden, maar zelf hebben gemaakt / gevalsmunt.

Tegen een rente van gemiddeld 4% per jaar, en een totale geldhoeveelheid (giraal 97% en biljetten + munten 3%) van zo'n EURO 800 miljard (100%) maakt dat:

800.000.000.000 x 0,04 = EURO 32.000.000.000 geldscheppingswinst, per jaar.

Ik heb als jurist geen Europese of Nederlandse verordening/wet kunnen vinden die een wettelijke grondslag en regeling geeft voor deze praktijk van girale geldschepping door Particuliere banken binnen het Publieke geldstelsel bij en door verstrekken van rentedragende girale leningen.

Juristen gaan uit van het legaliteitsbeginsel:

Het moet zijn gebaseerd op (geregeld bij of krachtens) een wet in formele zin, die wet aangenomen door de 1ste en 2de kamer.

Artikel 106 van de Grondwet bepaalt: "De wet regelt het geldstelsel".

https://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/2017-11-17#Hoofdstuk5_Paragraaf2_Artikel106


Zodanige wet bestaat niet in/voor Nederland.

Het bestaan en de bevoegdheden van DNB zijn geregeld in de Bankwet 1998, maar ook deze wet regelt niets over girale geldschepping door Particuliere banken binnen het Publieke geldstelsel, laat staan over een bevoegdheid van DNB om daarvoor toestemming te geven.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0009508/2021-07-01


Girale geldschepping door Particuliere banken bij- en door rentedragende leningen binnen het Publieke geldstelsel in Nederland is dan:

-ongrondwettelijk

-illegaal en wederrechtelijk, en de

-ontvangen geldscheppingswinsten (eufemistisch genoemd 'rentemarge') worden wederrechtelijk verkregen/gejat van het volk door oplichting.

Ieder jaar weer, en al zo'n 100 jaar.

Dat is een hoop geld dat naar een relatief klein groepje (aandeelhouders van de particuliere banken) stroomt, en in het verleden is gestroomd.

U wilt een volgende volksrevolutie, klaarblijkelijk.