mr Luc Jurgens

rechtsbijstandverlener in effectenleasezaken

 Let op: Vorstenspiegel !


Hoeveel  slecht  acterende  psychopaten  zitten er eigenlijk in het kabinet en de  Tweede kamer  , en ondermijnen malicieus onze (culturele) beschaving ?


Opstand der Horden = Opstand van Plebs en psychopaten, tot (zeer) hoog in de instituties ?


Monetary debasement  brings the fall  of empires

Vals  Giraal  Geld  Kartels

(de balansen van de centrale banken DNB, Fed. en ECB)


-het desastreuze effect van  exponentiële  groei


-het desastreuze effect  Modern_Money_Mechanics.pdf  van de -malicieus- veroorzaakte, voortdurende afwezigheid van een wet als bedoeld in  Artikel 106  van de Nederlandse Grondwet:

'De wet regelt het (girale) geldstelsel.'


-het desastreuze effect van een (te) hoge concentratie hoog-intelligente psychopaten met politieke macht

-het desastreuze effect van wittenboorden-criminelen met politieke macht -wittenboorden-criminele-organisaties- die 'de Staat' (en de Antillen-route v.v.) misbruiken als vehikel om de eigen criminele en sterk perverse agenda van o.m. groeps- en zelfverrijking te operationaliseren (State-Corporate-Crime)


-het desastreuze effect van de onzalige, innige allianties tussen trustwalhalla-Curaçao c.a. en de -de financiële infrastructuur faciliterende- Hub Amsterdamse 'zuidas', die willens en wetens en in bewuste en nauwe samenwerking met anderen, functioneren als waarde-usurperend/absorberend zwart-gat voor crimineel, zwart en grijs geld, en voor (de vruchten van) elders van de lokale bevolkingen geroofde collectieve (staats-)eigendommen, waaronder de natuurlijke hulpbronnen, en de buit is de 1 tot 2% - fee/beloning, die door de wittenboorden-trust-boeren gefaciliteerd vanuit NL wordt gevangen, over de +/- 2.500 miljard Dollar/Euro/Pond die, jaarlijks, op papier heel even de grond raakt in NL en CUR c.a.)

Actualiteiten:

Curaçao heeft een -voor de lokale bevolking in het geheel niet profijtelijk doch zeer schadelijk- (overtreffende trap van) extreem  integriteitsprobleem  / medeplegen of medeplichtigheid aan (gewoonte) opzet- en  schuld  -witwassen-probleem in het heel, heel groot, vermomd als héééél integer Gokprobleem (trouwens, gokken parasiteert uitsluitend of in hoofdzaak op de ongeveer 19% der gehele populatie met -genetisch bepaalde- verslavingsgevoeligheid):


https://knipselkrant-curacao.com/category/auteurs/blogs/blog-koninkrijksbelangen/

https://knipselkrant-curacao.com/over-ons/


-het desastreuze effect van genetisch gecodeerde hebzucht, parasitisme, hoogbegaafdheid en psychopathie, verenigd in één en dezelfde "mens" ( = antropomorf predatoren)

-het extreem desastreuze effect van systeemfalen door corruptie en machtsbederf binnen Nederlandse Checks-and-Balances-instituties, inclusief facties binnen het parlement en facties binnen de rechtspraak

-het extreem desastreuze effect van de Nederlandse autocratische kleptocratie, vermomd als democratische rechtsstaat

(...op de menselijke (culturele) beschaving)Meer actualiteit:

Opzettelijk veroorzaken van extreme geldontwaarding of devaluatie van de Euro en Dollar


Hyperinflatie door aanzetten van de digitale (=girale) geldpers:


Vals  Giraal  Geld  Kartels

(de balansen van de centrale banken DNB, Fed. en ECB)


Nobelprijswinnaar   Milton Friedman  legt uit.

Herinnert u zich nog de uiteindelijke extreme gevolgen van de Weimar-hyperinflatie ?

De  Hoog-Priester  der Nationale-Totale-Geldhoeveelheid die in  De Tempel  de girale geldpers der  Tempeliers   en  Woekeraars  heeft aangezet met extreme geldontwaarding en daarmee  extreem stijgen  der prijzen tot gevolg, terwijl de Hoog-Priester doodleuk beweert dat hij en zijn mede-Tempeliers die girale geldpers  niet  hebben aangezet, en niet individueel verantwoordelijk zijn voor de opzettelijk veroorzaakte geldontwaarding met als enkel resultaat mega-opblazen der prijzen, overigens waarvoor Klaas K. en zijn mede-Tempeliers - de wet bedoeld in  artikel 106 Grondwet  'De wet regelt het geldstelsel' bestaat (nog) steeds niet - geen wettelijke bevoegdheden en parlementaire volmachten hebben gekregen van Het Nederlandse Volk / De Europese- / Wereldbevolking.


Klaasje K., jij bent een van die macro-economische onevenwichtigheden.


Opzettelijk veroorzaken - en opzettelijk tolereren - van (extreme) geldontwaarding is een mensenrechtenschending, namelijk schending van het mensenrecht van (bescherming van) persoonlijke eigendom - koopkracht (tijdelijk) in een munt opgeslagen is eigendom - tegen roven/stelen/jatten, dat de Nederlandse Staat, vanwege artikel 1 van het


 Protocol to the Convention for the protection of human rights and fundamental freedom, Parijs 20/03/1952 ,


moet beschermen en verdedigen.

Maar (ook) Nederland is onder het dunne laagje -flink gebarsten- Westerse Waarden-vernis, grondig corrupt, en dat wordt grondig verhuld.

Hoeveel welvaart / koopkracht usurperende parasieten kan de menselijke samenleving verdragen, alvorens ziekelijk ineen te storten?


Het desastreuze effect van hoog-intelligente   psychopaten  aan de knoppen der beschaving laat zich de afgelopen 40 maanden voelen.


"Politieke Ponerologie is een studie naar de oprichters en aanhangers van onderdrukkende politieke regimes. De onderzoekers analyseerden de gemeenschappelijke factoren die leiden tot de verspreiding van onmenselijk gedrag van de mens naar zijn medemens. Moraliteit en humanisme alleen kunnen de predaties van dit kwaad niet genoeg weerstand bieden. Kennis van de aard ervan – en van hoe het zich verspreidt – is het enige tegengif."


Psychopaten zijn geen mensen; er is slechts een sterke gelijkenis:

antropomorf

Het ontbreekt ze aan de menselijke 'l'esprit' en hebben aldus geen 'kern'. Het zijn 'lege' machines zonder gevoel, en zonder neurologisch aangelegde zelfcorrigerende empathische structuren, en zullen met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de uiteindelijke veroorzakers zijn van de ondergang van de menselijke soort, snel gevolgd - vanwege onderlinge twisten die zullen uitbreken op zo'n apenrots met enkel psychopaten- door hun eigen ondergang, waarschijnlijk door  atoomkracht  .

 Evolution finds a way 

(=proces van (langdurige) mutatie en selectie)

 

Terug naar de actualiteit

Koopkracht-waarde (tijdelijk) opgeslagen in 1 eenheid van een (girale=digitale) geldmunt is materieel beoordeeld intrinsieke eigendom, en in een Rule of Law-land is het niet de bedoelding dat types als Klaasje K. die eigendom zonder wettelijke grondslag wedderrechtelijk onteigenen (straattaal: jatten) door- en met een heel abstract oplichtingsmiddel, namelijk met niet wettelijk geregelde Quantitative Easing: grootschalige Girale Valsmunterij.


Klaasje K., jatten is jatten, wat je jezelf en je clique ook wijsmaakt, en welke externaliserende force majeur je je hebt ingebeeld.

 De Geverniste Aap


'Het tragisch lot der menselijke samenlevingen gerund door tribaal georganiseerde wittenboordencriminelen met politieke macht'

Thematisch Proefschrift op het stuk der desastreuze maatschappelijke ondermijning door de zeer omvangrijke, tribaal georganiseerde Nederlandse Wittenboordenmaffia die zich bedient van het zeer abstracte financieel stelsel als roof- en oplichtingsmiddel.

Genetisch gecodeerde Hebzucht, Parasitisme en Psychopathie, gecombineerd met gebrek aan intrinsiek talent voor iets anders dan list en bedrog, als oorzaak van de Nederlandse Autocratische Kleptocratie der pseudo-elite van zeer omvangrijke -middels coöptatie- tribaal georganiseerde wittenboordenmaffia die Nederland rijk is.

Verdedigd te Amsterdam op 01 juni 2023


Stelling 1: (De moraal van) het Humanisme kan geen adequate reactie bewerkstelligen op de -opnieuw tot een (zeer) gevaarlijk hoog niveau- toegenomen concentratie hoog-intelligente, hoogopgeleide, hoog-ambitieuze, (narcistische) psychopaten met (maatschappelijk relevante) politieke macht !

Stelling 2: Plebejers, Proleten en Psychopaten met politieke macht zijn (g)een zegen voor Het Volk !

Stelling 3: Schavot, cachot of psychiatrisch ziekenhuis voor de leden van de zeer omvangrijke Nederlandse wittenboordenmaffia !

Stelling 4: Grote Smurf is een onwetende goedzak met een mooie speedboot van 2.000k !

Stelling 5: Een collectieve pensioenpot is ook maar een van vele graai- en grabbeltonnen voor gratis bonussen wegens succesvol graaien !

Stelling 6: Zeer-hoog-intelligente psychopaten (thans wereldwijd zo'n 50 miljoen in aantal, namelijk zo'n 9% van wereldwijd 500 miljoen psychopaten (5 à 6% van de Wereldpopulatie is psychopaat)) zijn al zo'n 5783 jaar en langer, de oorzaak/aanstichters van zo goed als alle extreme en minder extreme ellende - oorlogen, meermalen afwerpen atoomwapentuig, heel veel doden, extreme schade, letsels, trauma's, opzettelijk tegenstellingen veroorzaken en opzettelijk mensen en groepen tegen elkaar opzetten, en -uitspelen, en ander  leed - op deze aardbol !

Stelling 7: Armoedebestrijding begint met uit onze beschaving wegsnijden, van het invasief gezwel der talentloze, hebzuchtige, parasitaire, psychisch defecte, criminele elementen met witte boord en -bef, met zeer ernstig ondermijnende uitzaaiingen naar meerdere legale maatschappelijke structuren en instituties, die met- en via het mechanisme van communicerende vaten, ons (girale!) geldstelsel / financiële  stelsel misbruiken tot extreme, wederrechtelijke, perverse zelf- en groepsverrijking !

Stelling 8: Bevolkingspolitiek wereldwijd ligt in lijn der morele geoorloofdheid, tot afwenden van het desastreuze effect van exponentiële (bevolkings-) groei !

Stelling 9: Vlees-schaamte? Vlieg-schaamte?

Nog een kind erbij-schaamte !

Stelling 10: Steeds meer "oppositiepartijen" in het Nederlands Parlement, gelijk de PVV en SP, zijn -of gedragen zich feitelijk als- frontstores, of tribaal georganiseerde, gecontroleerde pseudo-oppositie, vol met wolven in schaapskleding, die heel goed verstopt tussen de gepretendeerde rechtse- of links-progressieve en sociale agenda's, met een zeer, zeer arglistig samenweven van verdichtsels en listige kunstgrepen, de perverse verborgen agenda's van de tribaal georganiseerde bestierders der financiële roof-mechanismes bedienen.

Stelling 11: Hoe meer splinterpartijen, hoe meer politieke verdeeldheid, hoe minder kans op een effectief politieke blok met adequate parlementaire tegenkracht tegen het Foute Volk dat NL nu onder de criminele duim houdt, met leegzuigen van Het Volk voor eigen rekening en risico.

Stelling 12: Al het voorgaande zal -ongecorrigeerd- onherroepelijk leiden, óf tot een volgende meedogenloze Volksrevolutie, en (/óf) tot totale ondergang der menselijke soort op planeet aarde; en het is niet eens meer 1 minuut voor twaalf, maar zo goed als twaalf uur...


Hyper-roven/jatten/stelen van de eigendom 'koopkracht', door aanzetten van de (girale) geldpers:


Vals  Giraal  Geld  Kartels
(balansen van de centrale banken DNB, Fed. en ECB)


Extreem (en absurd) vergroten van de Totale (girale) Geldhoeveelheid, dat is de enige oorzaak van extreem stijgen der prijzen (=inflatie).

En dan hebben we het nog niet gehad over de illegale en wederrechtelijke geldscheppingswinsten gemaakt door onze particuliere banken over door die banken illegaal en wederrechtelijk gevalsmunt giraal geld.

Allemaal zonder wettelijke grondslag, en aldus extreem illegaal en wederrechtelijk roven van Koopkracht van het volk.

Die formele wet 'De wet regelt het geldstelsel' bestaat nog steeds niet.


Zeer omvangrijke wittenboordenmaffia die Nederland rijk is:


Monetary debasement brings the fall of Empires


Verder vandaag:

“Let not any one pacify his conscience by the delusion that he can do no harm if he takes no part, and forms no opinion. Bad men need nothing more to compass their ends, than that good men should look on and do nothing. He is not a good man who, without a protest, allows wrong to be committed in his name, and with the means which he helps to supply, because he will  not trouble himself to use his mind on the subject.”

John Stuart Mill, 1867

https://victorianweb.org/philosophy/mill/liberty.htmlBeste Klaasje K., Hoge-Priester-van-de-totale-Nationale-geldhoeveelheid, jij die in de illusie verkeert dat jij de bevoegdheid voor vergroten van de totale geldhoeveelheid hebt verkregen van Het Volk via het democratisch proces: 


Jouw boevenbende is die macro-economische onevenwichtigheid.


Klaas-siek misleiden door gewichtige en indrukwekkende 'geleerde' - maar uiterst misleidend samenweven van verdichtsels-taal uit te slaan, waardoor de massa niet door heeft dat deze boef-Grote-Smurf de boel namens een kleine - maatschappelijk dominante - clique belazert.


Nog verder Framen en Spinnen en externaliseren:

'Graai-Flatie'

Met de volgende af- en misleiding erbovenop en overheen gesjoemeld, door de absurde prijsstijgingen, met als enige oorzaak die extreme geldontwaarding met als enige oorzaak de extreme en absurde girale geldpers, te spinnen en te framen als de schuld van - klassiek externaliseren - de grote private marktpartijen vanwege Graai-Flatie.


De zeer ernstige ver-corrumpering van onze (politieke en andere) Instituties, inclusief het parlement met  meerdere Georganiseerde, Gecontroleerde Pseudo-oppositiepartijen zoals de SP, heeft een nieuw hoogte- en daarmee nieuw extreem dieptepunt bereikt.


Klaas K., wanneer ga je met je complices de totale (girale) geldhoeveelheid terugbrengen in balans met fysieke schaarse goederen zoals edelmetalen Goud en Zilver, die de Staat der alle Nederlanders werkelijk in eigendom en in bezit heeft als adequaat anker voor (langdurig) behoud van waarde van ons girale geld, het geheel in verhouding met de echte economie en echte economische groei- of toestand ?


Wij Het Volk zijn dat roven en liegen meer dan zat !

Bad breed (nature), bad breeding (nuture).


Psychopaten aan de Top

Hoogbegaafde, hoogopgeleide, hoog-ambitieuze psychopaten op zoek naar macht en status, die ondermijnen en bedreigen steeds meer, en steeds intenser, het voortbestaan van de menselijke soort, ook door het desastreuze effect van exponentiele groei te negeren, te verdoezelen of te externaliseren.


Pseudo-elites als kern-reden van implosie der beschavingen

Het wordt erger en erger, en nog erger, dat gelieg en bedrieg door mensen zonder adequate intrapsychische gewetensfuncties, die zichzelf per ongeluk 'elite' zijn gaan noemen.Een zelfbenoemde pseudo-elite die het eigen falen -en roven van de kernleden- enkel (nog) met (nog meer) list en bedrog kan beantwoorden is geen elite, maar een ordinaire boevenbende.

IK herhaal: een ordinaire boevenbende (van talentloze struikrovers) !


Immers, de enige echte (economische) "productie" die Nederland nog kent, is (economische) "productie" als resultaat van crimineel roven van extreme hoeveelheden koopkracht / welvaart door

 Monetary Debasement.


Plato (428-348 BC):

"One of the penalties for not engaging in politics is that you end up being governed by your inferiors"


For prosperity?

Maar, probleem op probleem, Pseudo-elite en 'economisch beleid'


====================================

Intermezzo:

In de Katholieke Encyclopaedie:

(Ook uitermate geschikt als seculier uitgangspunt)


'Gemeenschapszin is geest van saamhoorigheid, van samenvoelen en samenwerken tot gemeen welzijn; meer bijzonder innerlijke bereidheid en vaardigheid om, zoo noodig ten koste van persoonlijke offers, een maatschappelijk geheel te dienen en zijn structuur te eerbiedigen. De gemeenschapszin der leden is de ziel van ieder maatschappelijk verband.'

'Gemeenschapszin moet niet alleen de leden binnen hetzelfde maatschappelijk verband kenmerken, maar ook de verbanden onderling in hun verhouding tot het geheel van de volksgemeenschap.'


Bron: N.V. Uitgeversmij Joost v.d. Vondel, Amsterdam 1935, dl. 11 p. 547

====================================


A

DIGITALE, GIRALE VALSMUNTERIJEN

Opzettelijke, extreme devaluatie van o.m. de EURO en de Dollar door eindeloos bijdrukken van meer en meer girale geldmunten:


Vals  Giraal  Geld  Kartels


Roven/stelen/jatten van 'waarde' via het uiterst abstracte mechanisme van 'Communicerende Vaten'.


B

Wat is een  Centrale  Bank ?


 Een arglistig  roofmechanisme  zonder wettelijke grondslag, zonder parlementaire controle, en aldus zonder enige rechtsgrond wegens afwezigheid van toezicht en afwezigheid van instemming van de demos.

Bedacht, uitgevoerd en (helpen) verhullen door de talentloze, gewetenloze, hebzuchtige parasieten, (middels coöptatie) tribaal georganiseerd in de zeer omvangrijke Nederlandse Wittenboordenmaffia, gestructureerd in wittenboorden-criminele-organisaties.

Een extreem crimineel, maatschappij en beschaving ondermijnend, invasief gezwel, met uitzaaiingen naar meerdere legale maatschappelijke structuren en instituties, waaronder (geïnfiltreerd in) de Trias.

En een welbespraakte moedige man, die ten onrechte dacht dat mensen naar de maan  konden reizen, dwars door de zeer extreme radioactieve straling van de kern-fusie-reactor de zon, die paal en perk (omzeilen van de particuliere ! Federal Reserve door invoeren van door de staat zelf uitgeven van extra nieuw (giraal) geld) poogde te stellen aan een arglistig, corrupt en pervers roofmechanisme.

Hij werd vrij snel daarna, en nogal definitief, gecorrigeerd.


De totale digitale, girale geldhoeveelheid extreem en absurd toegenomen, met tegelijk roven van extreme hoeveelheden intrinsieke eigendom

In zo'n 40 maanden 20.000 miljard Euro/Dollar  giraal extra erbij aangemaakt, met extreme geldontwaarding als resultaat.

Die geld-ont-waarding verplaatst via die communicerende vaten koopkracht-'waarde' van het bestaande geld naar het nieuwe extra giraal geld.

Voor deze gang van zaken is geen wettelijke grondslag aan te wijzen, en geschiedt dus illegaal en wederrechtelijk, en is aldus een EXTREEM misdrijf tegen de menselijke soort.

De ontvanger van dat extra nieuwe giraal geld, ontvangt met dat nieuwe extra girale geld, de van uw bestaande geld geroofde koopkracht-waarde.

Materieel beoordeeld is het dus roven van intrinsieke eigendom, en aldus een extreem misdrijf en rechtsdelict.


Where did al the money go ?


Het extreme en perverse rechtsdelict van illegale en wederrechtelijke onteigening van extreme hoeveelheden koopkracht en welvaart in eigendom van Het Volk.


Milton Friedman

Nobelprijswinnaar Milton Friedman  legt uit  hoe u wordt beroofd van koopkracht en welvaart. Zonder wettelijke grondslag, en - nog erger - zonder parlementair toezicht of parlementaire instemming.


PvdA ? Wat doet u nu?


De PvdA - landelijk - kraamt op de website.pdf nogal niet-solidaire Volksverlakkende onzin uit, die bepaald niet bijdraagt aan verheffing van het Volk.


"Nog altijd mogen.pdf banken elke euro op de balans 25 keer uitlenen."


Onder het kopje/luikje:

'Banken zijn dienstbaar aan de samenleving':

https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/werk-en-economie/#een-eerlijke-economie

( https://archive.is/AHWBQ )


Bestuur en leden der Pvda, en andere belangstellenden,

Er is geen door Het Volk via het Parlement goedgekeurde wet Artikel106 van de Grondwet) die het aan onze particuliere banken toestaat zelfstandig aan girale geldcreatie te doen door eindeloze girale valsmunterij via boekhoudkundige trucjes, met vragen van "rente" (jawel!) over dat zojuist door een boekhoudkundig maar illegaal en wederrechtelijk bedrieglijk trucje  giraal  gevalsmunt geld, dat vervolgens  giraal  wordt "uitgeleend" aan consumenten en bedrijven.

Dat woord 'rente' (of 'rentemarge') door de  particuliere banken gebruikt, is uiterst misleidend, want feitelijk is sprake van:


"geldscheppingswinsten"

Immers, er wordt door de particuliere bank een vergoeding gevraagd over zojuist gecreëerd - illegaal en wederrechtelijk gevalsmunt - giraal geld, niet over door die bank bij derden in-geleend giraal geld; het geld is niet in-geleend (tegen lagere rente), maar gratis (maar illegaal en wederrechtelijk) giraal gevalsmunt.


PvdA,

we stevenen af op een enorme clash!


C

Een extreem parlementair - en daarmee Staatsrechtelijk - defect

Die banken doen het feitelijk wél, maar dat is illegaal, wederrechtelijk, en extreme en perverse oplichting des Volks, en een ongeëvenaard, extreem en pervers parasitair rechtsdelict.


En als alles in één hand van één bank blijft:

En realiseer u wat er (economisch) aan de hand is, als die ene euro 25 keer wordt uitgeleend aan 25 keer een rekeninghouder van diezelfde bank, terwijl al die 25 rekeninghouders van diezelfde bank vervolgens het geld van de ontvangen (girale) lening enkel gaan uitgeven aan 25 andere rekeninghouders van diezelfde bank.

Diezelfde bank, die vangt dan doodleuk 25 x rente op 1 en dezelfde (girale) eenheid van die ene euro.

Maar nu komt'ie:

De bank heeft die 25 Euro opnieuw betaald gekregen op 25 rekeningen bij die bank, en ziet deze 25 Euro als een storting van vers nieuw geld. De bank gaat vervolgens 96% - 4% in Fractional Reserve - van die 25 Euro geld opnieuw nogmaals tegen rente uitlenen.

Als dat geld dan wederom door de leners uitsluitend op wederom 25 bankrekeningen van dezelfde bank wordt gestort/betaald, gaat dezelfde bank 96% - 4% in Fractional Reserve - opnieuw uitlenen tegen rente.

Dit illegale en wederrechtelijke, uitsluitend bedrieglijke boekhoudkundige trucje - dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de volgende meedogenloze Volksrevolutie zal dragen - leidt er dan toe dat die eerste 25 Euro door een en dezelfde bank wordt opgeblazen tot 250 Euro aan leningen waarop rente moet worden betaald.

Girale (=digitale) valsmunterij...

Het Feodaal Leenstelsel was er niets bij, bij deze mega-scam.

Die meedogenloze Volksrevolutie is dus vrij zeker, enkel de vraag resteert wanneer...


Een eiland-strafkolonie voor de talentlozen

Hoe krijgen wij als maatschappij de -talentloze- elementen van deze criminele bende van zeer omvangrijke wittenboordenmaffia terug in hun holen en onder hun stenen / gevang / psychiatrische instelling / eigen eiland-strafkolonie met uitspreken van de mort-civiel, met aldaar een grote speciale EBI met plaats voor- en speciale aandacht voor het enorme leger -de Top 600- van (hoog-) hoogbegaafde, theoretisch-hoog-opgeleide, hoog-ambitieuze psychopaten -advocatuur en accountancy zitten er vol mee !- die onderdeel uitmaken van het zeer omvangrijke netwerkcorruptie-netwerk van die zeer omvangrijke Nederlandse -tribaal georganiseerde-wittenboordenmaffia?


---||---Victa vincit veritas?


Te veel Fout Volk in de coulissen van onze beschaving.


Girale valsmunterij

Illegaal en wederrechtelijk, namelijk zonder wettelijke grondslag -als bedoeld in art. 106  Grondwet- opzettelijk extreem devalueren van onze Munt.


Weet u nog?

De Weimarrepubliek en de hyperinflatie door ongebreidelde geldschepping?

Herinnert u zich de gevolgen nog?


En dan de private grootbanken die illegaal en wederrechtelijk giraal geld uitlenen - en daar rente op vragen ! - dat ze helemaal niet hebben, maar via een - Modern_Money_Mechanics.pdf - bedrieglijk boekhoudkundig trucje even daarvoor tevoorschijn toveren uit het niets.


PvdA website landelijk: "Nog altijd mogen banken elke euro op de balans 25 keer uitlenen."


Volstrekt onjuist.

Iedere PvdA wordt geacht de wet te kennen!


Er is in Nederland geen door het Parlement goedgekeurde Wet in formele zin aan te wijzen, die de particuliere banken -met particuliere aandeelhouders- Parlementaire toestemming geeft / die een wettelijke grondslag geeft aan particuliere banken, om een (girale) Euro op hun balansen meermalen, namelijk 25 x, 15 x, 10 x of zelfs maar 2 x uit te lenen, en daar dan 25 x, 15 x, 10 x of zelfs maar 2 keer rente op te vragen.

Een en dezelfde munt 25 x keer uitlenen?

Je kunt en mag een (giraal) Geldstuk maar 1 x uitlenen met vragen van rente, en 25 x, 15 x, 10 x, of zelfs maar 2 x is ordinaire criminele oplichting, bedrog, extreem wederrechtelijk en immoreel en uiterst parasitair.


De Wittenboordenmaffia

De zeer omvangrijke Nederlandse criminele wittenboordenmaffia die het geld- of financieel stelsel inzet als extreme roofmachine !

De zeer omvangrijke, extreem ondermijnende en rovende criminele wittenboordenmaffia met tribale (coöpterende) structuur die Nederland rijk is, die berooft op ongekende schaal Het Volk van de intrinsieke eigendom koopkracht/welvaart, door subtiel en arglistig bedrieglijk gebruik van het abstracte fenomeen der communicerende vaten, vanwege- en in combinatie met girale valsmunterij op een historisch ongekende en inmiddels perverse schaal:

Wereldwijd 20.000 miljard (!) Euro/Dollar vals giraal geld erbij in zo'n 40 maanden, en in Nederland in zo'n 40 maanden de geldhoeveelheid verdubbeld van € 300 miljard naar € 600 miljard door De-Nederlandse-Boevenbende.

En sinds 2006 zaten we ook al opgescheept met de Autoriteit Fraudeurs Maskeren.pdf.

En een productie van een corrupte, criminele colluderende factie in het 'kopen omkatten naar feitelijk verwerven' State-Coporate-Crime-gerechtshof Amsterdam.pdf


Een Engelse Filosoof zeide eens:

Let not any one pacify his conscience by the delusion that he an do no harm if he takes no part and forms no oppinion.pdf


Het is weer tijd voor een Volks-revolutie?


We zijn immers weer terug bij af:

Een samenleving gerund door tribaal georganiseerde criminelen (criminelen zijn mensen die misdrijven plegen) met de witte boord en bef, dit keer allemaal gekleed in zo'n lichtblauw Allen & Overy (mantel)pak, en zonder adequaat functionerende intrapsychische neurologische gewetensstructuur (5 à 6% van de mensenpopulatie (1 op 17) zijn psychopaten, waarvan 3,5% hoogbegaafd).

Een invasief gezwel, met uitzaaiingen naar meerder legale maatschappelijke structuren waaronder de Trias: Wetgevende Macht, Uitvoerende Macht met die Ministeries met Eindbazen (4de macht), en - uiterst zorgelijk en meest ondermijnend - de Rechterlijke Macht.

Girale valsmunterij op historisch ongekende schaal is een misdrijf tegen de mensheid, immers schendt uiteenlopende mensenrechtenverdragen waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd, waarover hieronder meer.

De door onze genetisch gecodeerde hebzucht en parasitisme gedreven, extreem en absurd over-gefinancialiseerde wereldeconomie is een zeer ernstig en kwaadaardig misdrijf tegen de mensheid.

Het produceert enkel of hoofdzakelijk gebakken lucht, en de ingebouwde Black-Box verplaats illegaal en wederrechtelijk enorme hoeveelheden koopkracht en welvaart van velen naar enkelen.


Immers,

Koopkracht en welvaart zijn materiële eigendom van het individu, ook als die eigendom (tijdelijk) is opgeslagen in een betaalmunt

Illegaal en wederrechtelijk, namelijk zonder wettelijke grondslag, extreem devalueren van onze Munt.

Opzettelijk veroorzaken van extreme geldontwaarding door giraal vals-munten van plusminus 20.000 miljard Dollar/Euro in zo'n 36 maanden 2020-2022, en het enige symptoom van extreme geldontwaarding is extreem stijgen van alle prijzen.

En het feit dat deze extreme geldverruiming niet wordt medegedeeld aan Het Volk, en niet parlementair wordt besproken en goedgekeurd, reeds dat is voldoende aanwijzing dat die extreem criminele wittenboordenmaffia  heel bewust Het Volk berooft van de eigendom 'koopkracht-opgeslagen-in-geld' door wederrechtelijke onteigening van  die koopkracht in 1 munt, en onze maatschappij ondermijnt!

Deze meneer https://bernardterhaar.nl/wp-content/uploads/2023/01/De-voedingsbodem-voor-fraude-is-te-groot.pdf  heeft jaren aan de knoppen gezeten op het ministerie, zo'n hoogbegaafde Bèta-gast, en Bèta's hebben -statistisch gezien- de minste neurologische empathische structuren, en zijn daarmee het meest geschikt voor misdrijven tegen de mensheid.
Illegale Drugs?

Drugs-Kartels schadelijk voor de maatschappij?


Vals  giraal  geld  kartels


"Monetary  debasement  brings the fall of empires"


Illegaal en wederrechtelijk, extreem en absurd vergroten van de totale geldhoeveelheid wereldwijd, met via het mechanisme van communicerende vaten van Het Volk roven van zo ongeveer de helft van de economische koopkracht-waarde van 20.000 miljard Dollar/Euro giraal gevals-munt giraal geld/gebakken lucht.


Swiss National Bank

Saudi Central Bank

The People's Bank of China (geen recente cijfers)

Bank of England

Bank of Russia

National Bank of the Republic of Kazakhstan

Bank of Japan

Reserve bank of Australia

Reserve Bank of New Zealand

Bank of Israel

Central Bank of India

Bank Indonesia

Central Bank of the Republic of Türkiye

Bank of Canada

Banco Central do Brasil

Banco Central de la Republica Argentina

Banco de Mexico

Banco Central de Chile

South African Reserve Bank


Allemaal tegelijk, is dat nu toevallige 'feitelijke afstemming'?

Misleid door toeval? (Boek van Taleb)

Als het nodig is om de boel te redden omdat de rovende 'elites' er een extreme en perverse puinhoop van hebben gemaakt, dan zou het wel prettig zijn als die pseudo-elite eerst Het Volk consulteert... een beetje parlementaire legitimatie... o.i.d.


Hint: Als je de totale nationale geldhoeveelheid verdubbelt, halveert de waarde van het tot dat moment bestaande geld. Dus:

Girale-Valsmunters-Kartel, dat is pas maatschappij ondermijnend, en parasitair:


De '2019 ----> 2023 - epidemie' van

20.000 miljard Euro/Dollar vals giraal geld erbij.


Wag the dog

Op de achtergrond van een "dodelijk" virus en een oorlog met een "echt" Wag-the-Dog-verhaal.

De pseudo-elite is heel bekwaam in listig en bedrieglijk externaliseren van het eigen falen/roven, door dat falen te verstoppen achter gefabriceerde 'force majeure' als gevolg van virussen en oorlogen.

Door de oorlog is...

Door de pandemie is...

Echter, het is begonnen met...

Door de hebzuchtige parasieten der pseudo-elite is de wereld een puinhoop geworden... het klimaat kapot

-ruim 270 jaar lang verbrandingsgassen van fossiele brandstoffen de -eindige- atmosfeer blijven inpompen; industriële revolutie ontstond rond 1750-

 en de economie leeggeroofd en ontregeld/ontspoord door het verblindende effect van 'winstmaximalisatie'.

Geld als doel en symptoom van parasitaire hebzucht, waar al die testosteron-kneuzen dan hele dure mega-jachten, auto's en horloges van kopen; om indruk te maken op de 'teefjes'.

Apen-gedrag.... op de apenrots.


Legaliteitsbeginsel blablabla

Zonder wettelijke grondslag, en overigens zonder wet die het Giraal Geldstelsel regelt, als bedoeld in  artikel 106  Grondwet.


Wie o wie hebben in Nederland die 300 miljard gevalsmunte GIRALE gebakken-lucht-geld-EURO's toegeschoven gekregen?


Wie o wie hebben wereldwijd al dat gevalsmunte GIRALE gebakken-lucht-geld -20.000 miljard Euro/Dollar- toegeschoven gekregen?


QE (publieke banken giraal valsmunten), FRL (particuliere banken giraal valsmunten), en communicerende vaten die extreme hoeveelheden individuele materiële eigendom illegaal usurperen en wederrechtelijk opzuigen.


Koopkracht en welvaart zijn materiële eigendom van het individu, ook als die eigendom (tijdelijk) is opgeslagen in een betaalmunt


Immers, de 'koopkracht/welvaart' door een individu opgepot in 1 enkele eenheid van een papieren, metalen of girale/digitale betaalmunt, dat is in materieel opzicht intrinsieke 'eigendom'.


EVRM, IVBPR en VESCR


De individuele Eigendom, dat mensenrecht dat (beweerdelijk) wordt beschermd door (een protocol van) EVRM, IVBPR en VESCR:


Art. 1 Protocol EVRM, Parijs 20/03/1953:


'Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op het ongestoord genot van zijn eigendom. Aan niemand zal zijn eigendom worden ontnomen behalve in het algemeen belang en onder de voorwaarden voorzien in de wet en in de algemene beginselen van internationaal recht.'


https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBV0001001&artikel=1&z=1998-11-01&g=1998-11-01IVBPR, New York, 16/12/1966:

https://wetten.overheid.nl/BWBV0001017/1979-03-11#Verdrag_1_Verdragtekst_1_DeelI_Artikel1


Artikel 1 lid 2:

In no case may a people be deprived of its own means of subsistence.


En dan hebben we ook nog het Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten:


"All peoples may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources without prejudice to any obligations arising out of international economic co-operation, based upon the principle of mutual benefit, and international law. In no case may a people be deprived of its own means of subsistence."


"Monetary debasement brings the fall of empires"


De thans niet-langer (?) niet-denkbeeldige Europese of wereldwijde burgeroorlog, zal die als startpunt hebben, de bewustwording van - en door de amorfe massa, van de wederrechtelijke aard en omvang van QE en FRL, en het kille en cynisch gegeven, dat onze particuliere banken met particuliere aandeelhouders rente vragen, over giraal geld dat helemaal niet bestaat maar net boekhoudkundig verzonnen uit het niets?


2019-2023:

Balans DNB: 300 miljard gebakken lucht erbij...

https://www.dnb.nl/statistieken/dashboards/balans-dnb/ 


Balans Federal Reserve: 4.500 miljard erbij

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_recenttrends.htm


Balans ECB: 4.000 miljard erbij


27/12/2019: 4.691 miljard https://www.ecb.europa.eu/press/pr/wfs/2019/html/ecb.fst191231.nl.html

08/07/2022: 8.774 miljard

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/wfs/2022/html/ecb.fst220712.nl.html

28/02/2023: 7.839 miljard

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/wfs/2023/html/ecb.fst230228.nl.html


Bank of England, Bank of Japan, Russian Federation, South Africa etc.


Terzijde:

Kent u deze burger?

Inzicht:  8 vierkante meter grond sinds 1999 in eigendom.pdf van de gemeente Amsterdam.pdf alvast (links bovenin tekening) als jouw eigendom intekenen en toe-eigenen in een splitsingstekening.pdf met datum 28 december 2021 (datum rechts onderin), bij een in het kadaster ingeschreven notariële akte.pdf d.d. 31 december 2021 tot wijziging van een eerdere splitsingsakte, terwijl de inhoud van deze notariële akte van 31/12/2021 op belangrijke onderdelen een andere is, dan de concept.pdf-notariële akte d.d. 02 november 2020 met de concept-pdf-splitsingstekening d.d. 18 juni 2020, die is vastgesteld in de Vergadering van de VvE d.d. 19 november 2020.

Een splitsingstekening van 28 december 2021 kan niet al zijn goedgekeurd op een VvE vergadering van 19 november 2020, ruim een jaar ervoor.

Het was Monnikenwerk, maar met redenen.

Hoeveel mensen.pdf  in bewuste en nauwe samenwerking zijn daarvoor nodig?

=======


Wat ons verder bezighoudt als lange termijn project:


De Socialistische partij?


Er is iets vreemds aan de hand met de Socialistisch Partij.

 Overigens geldt dat voor meer zogenaamde 'oppositie' in dit land, zoals een meneer Wilders: veel lawaai en kabaal met rechtse taal, zonder ook maar iets relevants te doen in de kamer (anders dan conform eerdere afspraken en afstemming meestemmen met de VVD), met het subtiele doel (extreemst) rechts af te vangen, en te pacificeren.

Indachtig het ultieme middel van misleiding der bevolking, namelijk die van georganiseerde, gecontroleerde pseudo-oppositie, onderdeel van het meeromvattende intellectueel misleiden van de massa.

Op vele politieke vraagstukken vertonen meerdere van de betrokkenen der SP extreem a-typisch gedrag, bij voorbeeld als het belangrijke financiële kwesties betreft. Zo'n commissie De Wit...

Je zou bijna gaan denken dat de SP is opgericht als frontstore van een kleine clique, die de historische "goodwill" van het socialisme gebruikt om hun eigen kwaadaardige criminele streken te faciliteren door deze te 'verstoppen' tussen-, of onder te dompelen in alle andere wel oprechte sociale thema's die men vanuit die SP debiteert (met als alternatief dat de SP zeer succesvol is geïnfiltreerd (met zelfde motieven)).

List en bedrog zijn het meest succesvol als je ze heel goed wegstopt - samenweven van verdichtsels - tussen heel veel waarheid en pretenties van rechtvaardigheid. Zo'n 99,999% der mensheid tuint erin, omdat wij mensen zo goed- en lichtgelovig zijn. De inzichten der evolutiepsychologie leren ons dat goedgelovigheid een evolutief (door mutatie en selectie) zeer stabiele strategie is om te volgen.

Maar de criminelen in de bovenwereld - de zeer omvangrijke wittenboorden-maffia die Nederland rijk is- weten van die licht- en goedgelovigheid der mensen goed gebruik te maken.

Wolf in schaapskleren, heulende met (frontstore's) theatergroep De Misleiders, en den (deels onwetende) complices, om de amorfe massa in de juiste richting te onnozelen, door met eindeloos, onbegrijpelijk gewauwel van een socio/psychopaat via Gecontroleerde-(pseudo)-oppositie-kanalen afleidende trivialiteiten (veilige bank, blabla) te debiteren, met geraffineerd en arglistig afleiden van het echte probleem van ons geld en geldstelsel, en te verdonkeremanen van de ware aard van valsmunterij van giraal geld en daarop vragen van rente-, en de materieel intrinsiek kwaadaardige roof - aard dier fenomenen.


Ga zo door (korte termijn), en het volk komt op enig moment in opstand (lange termijn)
NL: Triple A, of triple C?

Systeemfalen op meerdere niveaus

Te veel Fout Volk in de coulissen van onze beschaving

 Quis custodiet ipsos custodes?


 

Structuur Aegon N.V. Labouchere 1992.pdf


Vereniging Consument & Geldzaken legt uit.

Een sigaar uit eigen doos, en op de achtergrond een extreme miljardenfraude, en de fraude gaat tot op de dag van vandaag door.

Kijk deze instructievideo op YouTube


Gehuurde aandelen, gecombineerd met aandelenopties:

Gehuurde aandelen.pdf  Betaalde huur.pdf  De professor legt uit.pdf

Dexia Securities Services 2001: 5,3 miljard uitgeleend:

'The most significant expansion was the lending for Dexia.pdf


 Hedge.pdf  t/m 31/12/1998: verkopen putoptie met ontvangst optiepremie + kopen calloptie met betalen optiepremie, en de systemische certificaten-zwendel-girale-valsmunterij-geldpers


Hedge v.a. 01/01/1999:

Inzicht: minder dan 15% van de afnemers vraagt aan het einde van de overeenkomst levering van (girale) aandelen; men wil geld!

-vanwege dat inzicht koopt de bank maximaal 15% van de totaal benodigde aandelen op eigen naam en zet die op de balans van de bank, de overige 85% van de aandelen wordt gehuurd

-aandelenopties op naam van de bank en op de balans (opties cash settlement, en opties fysieke levering)

De jaarrekeningen van Dexia Bank JP Morgan Labouchere Kempen & Co. in het rechter kader op deze site: http://aandelenlease.nl/


1997 1998 1999: waarde aandelenopties 1 miljard gulden.pdf

2000 2001 2002 


   Ge-effectiseerde vorderingen    OTC-opties     Tot. kredieten + jaarrekening

      De 'geëfectiseerde. vorderingen' betreft de Certificaten-lease, en dat zijn Certificaten met een prospectus uitgegeven door de holding Labouchere N.V..

De consument leent geld van Bank Labouchere N.V., Bank Labouchere N.V. stort de lening op het Certificaat uitgegeven door moedermaatschappij Labouchere N.V., moedermaatschappij Labouchere N.V. leent het weer uit aan dochter Bank Labouchere N.V., die na ontvangst het geld opnieuw uitleent aan afnemers, en het opnieuw stort op een volgende Certificaat uitgegeven door moederbedrijf Labouchere N.V., die het vervolgens opnieuw uitleent aan dochter Bank Labouchere N.V., die het geld opnieuw uitleent aan afnemers, en het opnieuw stort op een volgend Certificaat uitgegeven door....... etc. Girale systemische valsmunterij.

Ge-effectiseerde vorderingen    OTC-opties     Tot. kredieten + jaarrekening

In Guldens:

1993:        53.605.000      20.692.000

1994:      174.664.000      24.817.000

1995:      671.820.000      87.212.000      0,3 miljard - '95 p.50

1996:      675.810.000      99.503.000      1,0 miljard - '97 p.13

1997:      345.000.000     495.257.000     3,0 miljard - '97 p.13

1998:      187.000.000  1.343.404.000     4,2 miljard - '98 p.11

1999:                    00     976.488.00     €2,9 miljard - .99 p.13


                 Aandelen           OTC-opties       Tot. kredieten + jaarrekening

In Euro's:

1999:      521.730.000   976.488.000     € 2,9 miljard - '99 p.13

2000:      875.892.000   630.144.000     € 4,3 miljard - '00 p.34

2001:      872.167.000   332.453.000     € 4,1 miljard - '01 p.35

2002:      562.120.000   102.250.000     € 4,2 miljard - '02 p.34

2003:      535.108.000   145.721.000     € 3,1 miljard - '03 p.23

2004:      490.990.000     34.557.000     € 2,2 miljard - '04 p.15


  Overlopende activa: aandelenopties - Overlopende passiva: schulden aan afnemers

Inzicht: koersen omhoog? Waarde opties en schuld aan afnemers omhoog.

Inzicht: koersen omlaag? Waarde opties en schuld aan afnemers omlaag.

Guldens:

1991:          8.455.000                          ??

1992:         ??                                      ??

1993:         53.973.000                         39.016.000

1994:         87.635.000                         47.915.000

1995:       154.575.000                       112.780.000

1996:       235.293.000                        228.451.000

1997:       658.674.000                        413.756.000

1998:       811.049.000                        711.824.000

In Euro's:

1999:       459.823.000                       378.748.000

2000:       751.781.000                       667.944.000

2001:    1.059.363.000                       816.659.000

2002:      729.964.000                        562.740.000

2003:      488.291.000                        206.912.000

2004:      275.385.000                        182.239.000


Grafiek AEX jaren 1993-2010


Het basisverhaal van de banken Kempen, Labouchere, Fortes etc. is:

 • we leenden u 100 tegen 14% per jaar
 • we kochten met die 100 lening een aandeel voor 100
 • aandelenkoers daalde met 70%
 • we verkochten het aandeel voor 30
 • de verkoopopbrengst van 30 dekt niet de lening van 100
 • het restant lening van 70 is een restschuld die u moet betalen met lopende rente


Een klein probleem: het is bedrog.

Achter de schermen: gehuurde aandelen, en aandelen-Call-opties

14% fictieve rente ontvangen, 4% optiepremie betalen, jaarlijkse winst 10% van 250 miljoen gulden per tranche effectenlease; bedrieglijk, wederrechtelijk en onrechtmatig:

 • de effectenlease-bank belt met een handelaar van een grote Investmentbank
 • de bank onderhandelt over-, en sluit af een bulk-aandelen-call-optie-overeenkomst van 250 miljoen gulden aandelenwaarde
 • van 1991 t/m 1997 gecombineerd met een verkochte.pdf   aandelen-put-optie met ontvangst optiepremie, waarmee door de bank onmiddellijk de optiepremie op de gekocht call-optie werd betaald; kostenneutraal, girale lening niet gebruikt
 • de bank doet dat in de periode 1991 - 2003 zo'n 234 keer.pdf
 • 234 tranches x 250 miljoen = OTC-optieovereenkomsten met Investmentbanken, met totaal zo'n 58,5 miljard gulden nominale waarde, uitgesplitst naar varianten corporate-crime-oplichting met looptijden variërend van 3 tot 20 jaren
 • de bank huurt de feitelijk verworven, geregistreerde, bijgeschreven, geleverde girale aandelen van JP Morgan c.s., en betaalt daarvoor een klein bedrag (0,4% koerswaarde) aan huurpenningen per jaar
 • de bank bedingt een aan de Investmentbank te betalen optiepremie van 4% per jaar over 250 miljoen = 10 miljoen per jaar kosten voor de bank
 • de bank start een grootschalige reclamemailing en belactie om klanten te werven, bij voorkeur via bemiddelende, op de persoon adviserende en in een (glad) verkooppraatje 'als geschikt voor de klant' aanprijzende tussenpersonen (die vaak liegen en bedriegen vanwege de perverse prikkel 'commissie' op ieder aangeleverd contract)
 • de bank verkoopt voor 250 miljoen (onderaan).pdf beleggingswaarde aan aandelenleasecontracten, met een fictieve lening met 14% rente per jaar; 14% over 250 miljoen = 35 miljoen per jaar opbrengsten voor de bank
 • Macro per jaar: 35 miljoen opbrengsten minus 10 miljoen kosten = 25 miljoen criminele buit
 • 14% rente - 4% optiepremie = 10% (van 250 miljoen gulden)
 • Micro per jaar: de klant betaalt maandelijks (14% gedeeld door 12=) 1,17% rente aan de bank, en de bank betaalt met klein deel van dat geld maandelijks (4% gedeeld door 12=) 0,3 % optiepremie aan de Investmentbank, en steekt de rest van de inleg van de klanten onmiddellijk in z'n zak
 • zo'n 20% van de consumenten heeft de 'rente' in een keer vooruit.pdf betaald, zodat de criminele buit nog groter werd, want meerjarige opties zijn goedkoper
 • als aandelenkoersen stijgen moet de Investmentbank over 250 miljoen gulden de koerswinst uitbetalen aan uw bank (aandelenoptie met cash-settlement), of de aandelen verkopen aan uw bank voor de vooraf afgesproken veel lagere uitoefenprijs (aandelenoptie met fysieke levering)
 • zodra en zolang aandelenkoersen dalen onder fictieve aankoopkoers in effectenleasecontracten, (tijdelijk) geen optiepremie verschuldigd (wat de aandelen-Call-optie is voor de bank een verzekering tegen stijgen van de koersen, niet tegen dalen van de koersen)
 • geen koersverlies gemaakt want er zijn geen aandelen gekocht, enkel aandelen-Call-opties om die aandelen eventueel te kopen (en als koersen daalden onder de aandelen-Call-optie-uitoefenprijs werden de opties natuurlijk niet uitgeoefend, met eventueel kopen van aandelen direct aan de beurs voor de dan actuele beurskoers die lager was dan die optie-uitoefenprijs)
 • de 350 miljoen feitelijk verworven girale aandelen zijn gehuurd en niet gekocht, dus eigendom van die girale aandelen kan goederenrechtelijk nooit juridisch geldig zijn geleverd en overgedragen (goederenrechtelijk causaal stelsel)


Recapitulerend:

Gehuurde girale aandelen zijn gehuurd, niet gekocht en verkocht

 1. Girale lening niet gebruikt als koopsom, dus fictief.
 2. Gehuurde girale aandelen zijn niet verkocht.
 3. Restschuld bedrieglijk verzonnen, dus vals.
 4. Innen van € 1,2 miljard aan bedrieglijk verzonnen restschulden is een extreem en pervers (!) rechtsdelict.
 5. Liegen en jatten zijn wederrechtelijk benevens ernstig strafwaardig onrecht dat in beginsel moet worden vergolden


Vervolgens door criminele facties binnen een deels corrupte overheid (het wemelde ineens van agenten van veiligheidsdiensten, waarvan de meeste hoog-intelligente, hoogopgeleide psychopaten) onder het tapijt in een doofpot geschoven.


Vereniging Consument & Geldzaken legt uit:

Van een Pietje Bell Bank, een miljardenbedrog en staatsdoofpotten.pdf


-----


Prof. dr. A.A. Derksen: Dexia: Kopen of Huren.pdf

APPENDIX I - GEHUURDE AANDELEN.pdf

APPENDIX II - BETAALDE HUUR.pdf


En dan de goederenrechtelijke kant:

Feitelijke verwerving/levering van girale aandelen, dat is nog geen geldige goederenrechtelijke levering en overdracht van de economische eigendom van die girale aandelen.


'dat aandelen ten behoeve van effectenleasecliënten werden bijgeschreven op naam van Dexia in de administratie van de bij Euroclear Nederland aangesloten instelling RBC Dexia'.pdf

NJ 1996, 461: Garfields benadering.pdf

NJ 1996, 461 Volledig.pdf


Nederland triple A ?

Of triple C ?


2. Hedge-portefeuilles.pdf  3. aandelen.pdf  4. opties.pdf  5. effectenlease.pdf


6. Toelichtingen op die hedgeportefeuilles:

-'aandelen (...) op termijn verkocht aan de leasecliënten'

-'de daarmee samenhangende toekomstige vorderingen en verplichtingen op deze cliënten zijn buiten de balans opgenomen'

-'de post hedgeportefeuilles opties inzake effectenlease-producten betreft de marktwaarde van de hedgepositie die is afgesloten bij Investment bankers (OTC-opties). Deze positie dient ter afdekking van die risico's die voortvloeien uit de embedded optiepositie welk onderdeel uitmaakt van de effectenlease-producten. Een deel van deze optiepositie is ter indekking van toekomstige leveringsverplichtingen van aandelen aan cliënten.'

-deze toekomstige leveringsverplichtingen van aandelen'

-'zijn buiten de balans opgenomen'

-'de verplichtingen richting de leasecliënten, is opgenomen onder de post 'overige schulden'


Triple C


Corrupte.pdf criminele.pdf collusie.pdf


"Verbuigen" van werkwoorden:

'Omkatten' van de oorsprong van girale aandelen

De bedrieglijke suggestie wekken, dat gehuurde aandelen zijn aangekocht, door de argeloze lezer opzettelijk op het verkeerde been te zetten met de woorden

"feitelijke verwerving":


Corrupte.pdf: Mr. Cornegoor (ex Loeff Claeys Verbeke, ex SpigtHoff, thans Hoff advocaten): pdf pag. 5, nr. 2:

'Soms stelt men dat Dexia de aandelen niet heeft 'gekocht' of 'aangekocht' en/of 'verkocht'. Dergelijke stellingen worden door Dexia in die zin opgevat, als zou Dexia in goederenrechtelijke zin de aandelen niet hebben verkregen.'


'Kopen' wordt omgekat naar 'verkrijgen'

(verkrijgen (= levering) is iets anders dan kopen (= titel), LJ)


Criminele.pdf: stichting AFM met een select setje.pdf strategisch "ambtenaren"/medewerkers (bestuursvoorzitter wijlen Arthur DvL, ex-directeur BVD, ex-VVD, in 1999 al voorgesorteerd), pdf pag. 2, nr. 3.4:

'De AFM acht het aannemelijk, maar heeft dit niet feitelijk vastgesteld, dat aan de leveringen een aankoop is voorafgegaan.'

pdf pag. 3:

'Vraag 17

Eén partij stelt de vraag of de AFM het in- en uitlenen van effecten (...) heeft onderzocht

Reactie AFM

(...) Dit betekent dat (...) aandelen niet zijn uitgeleend.'.

 

De vraag over IN-lenen (= huren) van girale aandelen wordt door de Autoriteit Fraudeurs Maskeren niet beantwoord.

De deel-vraag nr. 17 over IN-lenen (= huren) van girale aandelen, die wordt met deze arglistig misleidende formulering ontweken, en de argeloze lezer doorziet het niet.


Collusie.pdf: Mr. Cortenraad (Cortenraad.pdf ex Loeff Claeys Verbeke klasje-1995) c.s.: pdf pag. 5, rechtsoverweging 6.13:

'Het verweer dat Dexia de effecten (...) niet daadwerkelijk heeft aangekocht (...)

'(...) die deze effecten, volgens het verweer, niet heeft verworven (...)


(niet-aangekocht wordt omgekat naar niet-verworven, LJ)


Het hof verbindt aan deze bevindingen van de AFM en het door haar verrichte onderzoek zoals beschreven in het Rapport, de gevolgtrekking dat er (...) onvoldoende reden is om de feitelijke verwerving en het daarop volgende behoud door Dexia van de effecten (...) in twijfel te trekken. Het daartoe strekkende verweer ontbeert derhalve voldoende steun in de feiten'.


Het daartoe strekkende verweer is dat Dexia de aandelen niet daadwerkelijk heeft aangekocht.

Het daartoe strekkende verweer is niet, dat Dexia de aandelen niet daadwerkelijk heeft verworven.

Immers, de 330 miljoen gehuurde girale aandelen zijn allemaal wel feitelijk verworven, maar niet aangekocht.


Voorlopig  Politiek Opsporingsregister 2023.pdf namenlijst.pdf met daders in heden en verleden.


"In een rechtsstaat is het recht de primaire ordeningsfactor."

(Britta Böhler, erudiet en intellectueel advocate)


"Gemeenschapszin is geest van saamhoorigheid, van samenvoelen en samenwerken tot gemeen welzijn; meer bijzonder innerlijke bereidheid en vaardigheid om, zo noodig ook ten koste van persoonlijke offers, een maatschappelijk geheel te dienen en zijn structuur te eerbiedigen. De gemeenschapszin der leden is de ziel van ieder maatschappelijk verband."

(Katholieke Encyclopaedie)


Let not any one pacify his concience by the delusion that he can do no harm if he takes no part.pdf

(John Stuart Mill, filosoof en econoom)


Het bedrieglijk en arglistig verhullen van de fraude

Bedrieglijk en (samenweven van verdichtsels) arglistig wisselen, van het werkwoord 'kopen' (van aandelen) naar het werkwoord 'feitelijk verwerven' (van aandelen).

Kopen gaat over de juridische titel, feitelijke verwerving over de feitelijke (af)levering.

Allemaal gedaan, om:

- bedrieglijk te verhullen dat de daadwerkelijk feitelijk verworven girale aandelen zijn gehuurd en niet gekocht (dus de girale lening nooit gebruikt en restschulden vals), en

- bedrieglijk te verhullen dat de (economische) eigendom van de feitelijk verworven girale aandelen sowieso nooit juridisch geldig goederenrechtelijk is overgedragen aan de afnemers / consumenten, omdat de feitelijk verworven girale aandelen niet geldig juridisch zijn geleverd aan de afnemers / consumenten, omdat de girale aandelen slechts op naam van Bank Labouchere en Dexia Bank zijn ingeschreven in het daartoe bestemde deel van de administratie van de aangesloten instelling, niet op naam van de afnemers / consumenten; iets wat artikel 17 (oud) van de Wet giraal effectenverkeer (Wge) dwingend bepaalt voor geldige juridische OVERDRACHT van (economische) eigendom van girale aandelen.


AFM-rapport van 9 novemer 2006, pagina 7, 2de alinea, 1ste volzin:

"De AFM heeft vastgesteld dat aandelen ten behoeve van effectenleasecliënten werden bijgeschreven op naam van Dexia in de administratie van de bij Euroclear Nederland aangesloten instelling RBC Dexia.".


In het periodiek Nederlandse Jurisprudentie, jaargang 1996:


NJ 1996, 461:


"Hoge Raad 23 september 1994, nr. 15412

Mrs. Martens, Roelvink, Mijnssen, Neleman, Nieuwenhuizen; A-G Hartkamp; m.nt. WMK

RvdW 1994, 182


Hoge Raad:

(...)

Beoordeling van het middel

3.1.

In cassatie kan, mede gelet op het hierna in 3.3 overwogene, van het volgende worden uitgegaan.

i.

Effectenkantoor (Legio Lease, Bank Labouchere, Dexia Bank, hierna LL/BL/DB, LJ) is deelgenoot in het door Kas-Associatie (Dexia Securities Services N.V., voorheen CDC Labouchere Securities Services N.V., KvK 34108289, hierna DSS, LJ) aangehouden verzameldepot — als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer (hierna: WGE) — van aandelen RCMA.

ii.

Effectenkantoor (LL/BL/DB) was een commissionair die niet in het bezit was van een vergunning om als effectenkredietinstelling in de zin van de Wet toezicht kredietwezen op te treden, en derhalve een zogenaamde neki. Krachtens art. 5 van het haar als lid van de Vereniging voor de Effectenhandel bindende Ledenreglement van die vereniging was het aan Effectenkantoor (LL/BL/DB) niet toegestaan fondsen en/of gelden ten behoeve van cliënten (bij LL/BL/DB zo'n 650.000 afnemers/consumenten/gezinnen, hierna: de 650.000 slachtoffers, LJ) aan te houden. In verband daarmee is op 28 juni 1985 tussen Effectenkantoor (LL/BL/DB) als commissionair, Drying (de 650.000 slachtoffers) als cliënt van Effectenkantoor (LL/BL/DB), en Kas-Associatie als Interprofessioneel Instituut voor de Effectenhandel als bedoeld in voormeld reglement (art. 5) een tripartite overeenkomst gesloten op grond waarvan het geld- en effectenverkeer tussen Effectenkantoor (LL/BL/DB) en Drying (de 650.000 slachtoffers) door Kas-Associatie werd uitgevoerd en geadministreerd.

(...)

3.5. Het Hof heeft in rov. 6.1 geoordeeld dat geen bepaling noch het systeem van de WGE eraan in de weg staat dat Effectenkantoor (LL/BL/DB) het te haren name geadministreerde aandeel in het verzameldepot houdt voor Drying (de 650.000 slachtoffers).

Dit oordeel wordt door onderdeel 2 terecht bestreden. Het onderdeel, zoals schriftelijk toegelicht, betoogt met juistheid dat het wettelijk systeem meebrengt dat, wanneer door een neki (LL/BL/DB) in opdracht en voor rekening van een cliënt  (de 650.000 slachtoffers) ter beurze effecten zijn aangekocht en deze effecten vervolgens op naam van de neki (LL/BL/DB) zijn bijgeschreven in de administratie van de aangesloten instelling, de neki (LL/BL/DB) rechthebbende is geworden op het desbetreffende aandeel in het door de aangesloten instelling gehouden verzameldepot. Evenzeer met juistheid betoogt KasAssociatie dat de cliënt (de 650.000 slachtoffers) vervolgens slechts rechthebbende op dat aandeel kan worden doordat de neki (LL/BL/DB) het aan hem (de 650.000 slachtoffers) doorlevert overeenkomstig het in art. 17 WGE bepaalde.

De WGE bevat weliswaar geen bepaling die met zoveel woorden de mogelijkheid uitsluit dat iemand direct rechthebbende op een aandeel in het verzameldepot wordt wanneer de desbetreffende effecten in zijn opdracht en voor zijn rekening zijn aangekocht door een neki en het met die effecten corresponderende aandeel in het verzameldepot wordt geleverd door bijschrijving op naam van de neki als verkrijger in de administratie van de aangesloten instelling, doch het aanvaarden van die mogelijkheid zou niet stroken met het systeem van de WGE.

Wat dat systeem betreft, is in het bijzonder van belang dat de WGE de toekenning van bevoegdheden aan aangesloten instellingen vergezeld doet gaan van de in Hoofdstuk 1 WGE voorziene waarborgen. Hiermee laat zich bezwaarlijk verenigen dat andere dan aangesloten instellingen, zoals neki's, aan een cliënt de positie van rechthebbende op een door aankoop van effecten ter beurze verkregen aandeel in het door een aangesloten instelling gehouden verzameldepot rechtstreeks — zonder tussenkomst van de aangesloten instelling — zouden kunnen verschaffen. De wetsgeschiedenis bevat dan ook gaan aanknopingspunt voor de gedachte dat men die mogelijkheid bij de totstandkoming van de WGE voor ogen zou hebben gehad; veeleer vallen aan de in de conclusie van het Openbaar Ministerie onder 14 geciteerde passages uit Kamerstukken aanwijzingen voor het tegendeel te ontlenen.

Voorts past de door het Hof aanvaarde toepassing van de 'directe leer' op een geval van de aard als hier aan de orde is, niet in het wettelijk stelsel van verkrijging van goederen. De thans op art. 3:110 BW te gronden en ook in het vóór 1 januari 1992 geldende recht te aanvaarden regel die in de directe leer besloten ligt, kan slechts worden toegepast op goederen waarvan de levering plaatsvindt door — zoals art. 3:90 het uitdrukt en voorts ook van belang is voor de toepassing van art. 3:93— de verkrijger het bezit daarvan te verschaffen. Art. 3:110 betreft immers slechts de mogelijkheid iemand rechtstreeks bezitter te maken door middel van een ander, die dan voor hem gaat houden. Deze regel kan niet dienen — ook niet bij analogie — als grondslag voor een directe levering van een recht op naam, zoals een aandeel in een verzameldepot als bedoeld in de WGE, waarbij bezitsverschaffing geen rol speelt.".


Parlementaire geschiedenis Wge hier.pdf:

Pdf-pagina 27:


"Men lette voorts op het volgende. Een aangesloten instelling zal veelal behalve bewaarder ook commissionair zijn en als zodanig voor rekening van cliënten effecten kopen. Uit dergelijke transacties ontstaan leveringsaanspraken van de desbetreffende cliënten, welke - zolang nog geen levering is gevolgd - slechts een verbintenisrechtelijke positie hebben. Een zakenrechtelijke positie verkrijgen zij eerst als aan hen een aandeel in het verzameldepot is geleverd. Dit onderscheid zal tot uitdrukking moeten komen in de administratie. Ook bij naturalevering van effecten ter uitvoering van aankooporders pleegt onderscheid te worden gemaakt tussen boeking op «stukkenrekening» of «algemene rekening koop/verkoop» en boeking in depotadministratie. Eerstbedoelde boeking vindt plaats als voor rekening van de cliënt is gekocht, maar levering nog niet heeft plaatsgehad. De tweede boeking vindt plaats als voor de cliënt bepaalde stukken in bewaring zijn genomen. Ook in het girale systeem zal naast een aankoopboekhouding een depotboekhouding moeten worden gevoerd: deze laatste geeft aan voor welke cliënten de tot een verzameldepot behorende effecten worden bewaard. Het verschil met een systeem van naturalevering is echter dat per cliënt slechts hoeveelheden effecten worden aangegeven, terwijl in een systeem van naturalevering per cliënt nummers worden vastgelegd.".


Terzijde:

KvK 34108289 Dexia Securities Services, Volledige_Jaarrekening_2001.PDF

KvK uittreksel DSS Dexia Securities Services Bedrijfsprofiel 070622 Kleur.pdf


Jaarrekeningen Labouchere en Dexia:


Uitgangspunten:

Aandelenkoersen stijgen, waarde hedgeportefeuilles en overige schulden aan effectenleaseklanten stijgen.

Aandelenkoersen dalen (v.a. september 2000 tot maart 2003), waarde hedgeportefeuilles en overige schulden aan effectenleaseklanten dalen.


Hedgeportefeuilles aandelen + opties effectenlease in de jaarrekeningen van Bank Labouchere NV en Dexter Bank Nederland NV:


Hedgeportefeuilles opties+gehuurde aandelen 1999.pdf

Waarde opties effectenlease € 976.488.000,00


Waarde opties effectenlease 1999:

€ 1 miljard


Hedgeportefeuilles opties+gehuurde aandelen 2000.pdf

Waarde opties effectenlease € 630.144.000,00


Hedgeportefeuilles opties+gehuurde aandelen 2001.pdf

Waarde opties effectenlease € 332.453.000,00


Hedgeportefeuilles opties + gehuurde aandelen 2002.pdf

Waarde opties effectenlease € 102.250.000,00


Hedgeportefeuilles 1997.pdf 1998.pdf Hedgeportefeuilles 2003-2007.pdfDe woorden in de toelichtingen op die hedgeportefeuilles:


-'aandelen (...) op termijn verkocht aan de leasecliënten'

-'de daarmee samenhangende toekomstige vorderingen en verplichtingen op deze cliënten zijn buiten de balans opgeomen'

-'deze toekomstige leveringsverplichtingen van aandelen'

-'zijn buiten de balans opgenomen'

-'de verplichtingen richting de leasecliënten, is opgenomen onder de post 'overige schulden';


-maken inzichtelijk dat i) girale aandelen nooit (verbintenisrechtelijk) zijn gekocht of (met koersverlies) verkocht op naam en voor rekening van de afnemers/consumenten, en dat ii) de eigendom van aandelen nooit geldig (goederenrechtelijk) is geleverd en overgedragen aan de afnemers/consumenten, en dat is goederenrechtelijk nogal relevant en doorslaggevend (artt. 3:84.1 BW + 17 Wge);

NJ 1996, 461: zonder door-leveren van bank (die girale aandelen op eigen naam heeft laten bijschrijven) naar klant geen geldige goederenrechtelijke overdracht (economische) eigendom; causaal stelsel!

-maken inzichtelijk dat, omdat het feitelijk verworven aandeel enkel is gehuurd en niet gekocht, er dan geen 'kopen met de geldlening'-geldlening-vorderingen op afnemers/consumenten bestaan, en dat deze ook nimmer hebben bestaan;

-waaruit blijkt van de geheel fictieve, bedrieglijk verzonnen valse leningen;

-waaruit blijkt van zonder materiële grond bedrieglijk innen van geld dat bedrieglijk 'rente' en 'aflossing' wordt genoemd, met doen plegen van oplichten van de IB-belastingdienst;

-waaruit blijkt van bedrieglijk verzonnen 'restschulden' op geheel fictieve leningen, in beginsel zo'n € 1,2 miljard; en

-waaruit blijkt dat achter de schermen de geldstromen van deze mega-scam 'gedekt short selling' van girale aandelen liepen, via de balansen van de betrokken financiële instellingen:


Let op! Vanaf het begin innig betrokken bij de effectenlease-girale-valsmunterij-fraude:

JP Morgan Nederland N.V.

JP Morgan Nederland NV.pdf - enig aandeelhouder JP Morgan Overseas Capital Corporation, enig bestuurder 1970-1990 Bank Morgan Labouchere N.V., de jaarrekeningen 1989 en 1998 t/m 2001 geconsolideerd in die van Bank Morgan Labouchere N.V., vanaf het begin innig betrokken, dus zo'n 650.000 NL gezinnen mede beroofd door de US of A.


Bank Morgan Labouchere N.V., na op 20/12/2001 verdwijnend fuseren met verkrijgend

Labouchere NV., Labouchere N.V. op haar beurt op 21/12/2001 verdwijnend fuseren met verkrijgend

Kempen & Co NV, en vervolgens op 22/01/2001 een naamswijziging naar Dexia Bank Nederland N.V., na op 28/05/2010 verdwijnend fuseren met haar verkrijgende nieuwe holding

Dexia Nederland Holding N.V., vervolgens op 29/05/2010 een naamswijziging en een omzetting van NV naar BV, thans genaamd Dexia Nederland B.V.

Van 3 augustus 2000 t/m 13 november 2001 had de holding van Bank Labouchere N.V., te weten

Labouchere NV, meerdere aandeelhouders (Aegon, Dexia en ???), dus meerdere criminelen / daders trokken wederrechtelijk voordeel uit deze serie uitzonderlijk kwaadaardige misdrijven en -daden tegen een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking.

Een organogram van dadergroepen en daders hier.pdf.


Dexia Nederland B.V. is een 100% dochtermaatschappij van Dexia S.A. te België, die ergens rond 2002 een garantieverklaring heeft afgegeven voor alle bekende (€ 100 miljoen) en latente (€ 5 miljard) schulden van Dexia Bank Nederland N.V. aan het Nederlandse Volk.

Dexia S.A. is een geraffineerd opgezette sterfhuisconstructie, waarbij de criminele streken van een paar honderd financiële instellingen binnen de EU (na een eindeloze reeks van fusies en splitsingen) verdwijnen in een zwart gat.

En dan ook nog via verschillende trustbedrijven in Ierland (Varde Investments (Ireland) Ltd.) en op Curaçao (Asset Refinance Company B.V.) een groot deel van die € 1,2 miljard fictie bij weerloze gewone mensen gaan innen via civiele rechtszaken en gerechtelijke executies. De UBO's zijn in beeld gekomen. Organogram dadergroepen en daders met hulppersonen hier.pdf.

Uitzonderlijk fout volk.


---|||---


Overal waar je tegels omhoog trekt, vind je sporen van door hebzucht gedreven criminalisering in meer of mindere mate.

In het klein binnen - in Amsterdam veelvuldig door malafide projectontwikkelaars geïnfiltreerde - VvE's met leden met Euro-tekens in den ogen, in het groot binnen het financieel stelsel, geteisterd door een pandemie van hoogopgeleide Topmannen en - vrouwen zonder zelfcorrigerende empathische- en gewetensstructuren (=psychopaten).

Onze beschaving is opnieuw in de gevarenzone beland.

De (top van de) apenrots wordt gedomineerd door te veel (politiek) fout volk.


Over Jurgens

Trouwens, zo'n 100 jaar geleden al kon mijn eigen familie er ook wat van.

Industrieel/wittenboord A. Jurgens (1867-1945), CEO van de holding N.V. Jurgens Vereenigde Fabrieken, met zo'n 200 dochter en kleindochterbedrijven, in de Haagse Post 1925 aangaande balansfraude en miljoenen aan wederrechtelijke winstuitkeringen/tantième (die prompt verdwenen in een buitenlandse trust in Liechtenstein.pdf).

Klokkenluiders van binnenuit 'de firma' zijn met documenten naar de pers gestapt, en hebben verhaal gedaan.


De link tussen Bank Labouchere en Jurgens

Trivialiteit edoch toevallig:

Op 5 juni 1906 wordt holdingmaatschappij N.V. Anton Jurgens Vereenigde Fabrieken opgericht.

Een zekere mr. A.D. de Mares Oyens, directeur van N.V. Labouchere Oyens & Co's Bank, neemt plaats in de RvC van de Jurgens-holding.

       

Koninklijke Bibliotheek Haagsche Post 1925 onderzoek.pdf


Alg. Handelsblad 28 augustus 1925 Avondblad p.11 en 15.pdf

 A.M. van Oss, Open brief aan NV Anton Jurgens Vereenigde fabrieken 1925 .pdf

Nota van de N.V. Jurgens 19 september 1925.pdf

A.M. van Oss, Open brief II .pdf

De Vos, De Cijferkunst van Jurgens, Haagsche Post 1925.pdf

De pers over Jurgens, HP 19 september 1925.pdf

S.F. van Oss, serie van zes artikelen 'Over Jurgens' I t/m VI, Haagsche Post, Augustus-september 1925.pdf


Kunstboter! U bedoelt 'margarine' zeide dan Jurgens.

Blue Band: Kunstboter (margaron).pdf

https://nl.wikipedia.org/wiki/Margarine

Jagen op je eigen landgoederen is best een dure hobby, dus hup in een trust.pdf die landerijen (zodat kan worden gefinancierd vanuit Leichtenstein.pdf).

En toen de laatsten van die op klein wild jagende archaïsche generatie geboren aan het begin van de twintigste eeuw was heengegaan, werd de boel verkocht aan de originele pachters en een Nederlandse verzekeraar, die er een golfbaan en, via een nieuwe erfpachter een  minimuseum van heeft gemaakt.


S.F. van Oss, Haagse Post 1925:

"Het daarin meegedeelde is alweder bijzonder merkwaardig: het geeft wèl antwoord op een onnoemelijk aantal vragen die niet zijn gesteld, maar het geeft gèèn antwoorden op de ééne vraag die wèl werd gesteld, ofschoon die vraag vrij eenvoudig is en gevoeglijk met een "ja" of "neen" ware te beantwoorden geweest.

Een groot man heeft eens gezegd dat de waarheid steeds eenvoudig is:

 Truth is simple; en als dat ergens geldt, dan is het in financiële aangelegenheden.

Wij hebben, vooral sedert de oorlog alom de commerciële moraal ondermijnende, heel wat addertjes-van-ongerechtigheid zien schuil gaan onder het gras-der-phrasenmunterij; en ik u verzoek U thans nog eens rustig de enormiteiten over te lezen die Uw heer Anton Jurgens debiteerde als "antwoord" op ééne zo simpele vraag. In dat antwoord kan ik thans niets anders zien dan eene handige poging om te ontkomen aan de beantwoording dezer eenvoudige, maar hoogst belangrijke vraag.".


Consolidatie was de enige mogelijke redding uit al die sector-brede fraudes.

De heren Jurgens &  Van den Bergh (Van den Bergh & Jurgens N.V.) werden in 1927 de Margarine Unie N.V..

De Margarine Unie N.V. en Lever Brothers Ltd. werden in september 1929 Uni-Lever.

https://www.deondernemer.nl/ondernemer/antoon-jurgens-en-sam-van-den-bergh


Essentieel voor begrijpen van de sectorbrede fraudes en het gesjoemel, en de context waarin het gebeurden, is lezen van het boek:

https://www.bol.com/nl/nl/f/de-vergeten-bankencrisis/9200000051833528/


---||---


Ook heden ten dage blinken talentloze mensen uit in het bedrieglijk onttrekken van waarde aan andermans eigendommen, waarbij onder meer het overgewaardeerde Amsterdamse vastgoed en andermans onroerend eigendom lijdend voorwerp zijn van uiteenlopende integriteitsschendingen.


Uit het openbaar Kadaster: Afschrift openbaar register -Hyp4 dl 83357 nr 99 ASS 8-48 Wijziging Splitsingsakte December 2022.pdf


KLACHT, MEDE HOUDENDE HET VERZOEK IN OVERWEGING NEMEN VOORTZETTEN ALS DEKENBEZWAAR

Aan de deken van de Orde van advocaten Midden Nederland

Inzake: integriteitskwesties in de privésfeer, stagiair de heer mr. X. kantoor Zwerfkei advocaten

cc: patroon mr. Y

(...)

Bijlagen: 1. Notariële akte wijziging splitsing 31/12/2021, concept-notariële akte, concept-splitsingstekening, geluidsdrager VvE-vergadering met transcriptie, notulen, aangepaste notulen, verweerschrift met producties bij kantonrechter; 2. aanvraag omgevingsvergunning bouwkosten € 44.531, offerte dakopbouw bouwkosten € 84.179, Legesverordening gemeente Amsterdam 2018; 3. balans + w/v, onbekende uitgaven € 82.000,00.


AANGIFTE MET VERZOEK TOT VERVOLGING


Aan de Hoofdofficier van Justitie te Amsterdam

De heer mr. R.P.H.G. de Beukelaer


Edelachtbare heer Beukelaer,

Inzake: Andreas Schelfhoutstraat te Amsterdam, aangifte van 12 clusters van gepleegde strafbare misdrijven, in bewuste en nauwe samenwerking gepleegd door een samenwerkingsverband van een achttiental natuurlijke personen, waaronder een ambtenaar, een notaris, en een viertal rechtspersonen.

Deze aangifte bestaat uit dertien hoofdstukken.

Hoofdstuk 1 bevat een inleiding mede houdende achtergrond en context, gevolgd door een samenvatting van de dadergroepen en de clusters van gepleegde misdrijven, afgesloten met een nadere toelichting waarom mede het algemeen belang van veiligheid voor mensen en goederen ernstig is geschaad door een en ander.

Hoofdstukken 2 t/m 13 beschrijven een voor een de clusters van gepleegde strafbare feiten en de daarbij betrokken verdachten, onderbouwd met stukken van overtuiging nrs. 1 t/m 168.

Hoofdstuk 2: oplichting en valsheid in geschrift, meermalen gepleegd, bij doen wijzigen van een splitsingsakte op grond van het appartementsrecht.

Deze aangifte sluit af met het verzoek aan U EA een opsporingsonderzoek te doen opstarten, en naar bevind van omstandigheden tot vervolging over te gaan van betrokkenen.

---||---


Op 22 april 2011 doet mr. Jurgens voor het eerst melding bij de Amsterdamse deken mr. Kemper van corrupt gedrag van een aantal advocaten, een en ander middels een e-mail.pdf.

Op 8 mei 2011 heeft mr. Jurgens met die deken mr. Kemper een twee uur durend gesprek over dat corrupt gedrag van dat aantal advocaten.

Op 16 juli 2011 wijdt Het Parool een  voorpagina en twee binnenpagina's aan de strafrechtelijke aangifte van mr. Jurgens tegen Aegon Bank en tegen (ex)advocaten van A&O, waaronder de huidige (april 2022) bestuursvoorzitter van dat A&O.


Aegon Bank met advocaten beweert op 29 november 2007 in een processtuk.pdf ingediend in de collectieve rechtszaak, aangespannen om de belangen van zo'n 120.000 consumenten te dienen en beschermen, dat door een Aegon beleggingsfonds, gekoppeld aan het geleend-geld-beleggen product Sprintplan van Aegon Bank, met 80% van zo'n 1,69 miljard EURO geleend geld obligaties (schuldpapier) zijn gekocht, maar dat is gejokt.pdf.

Uit de jaarrekeningen van dat beleggingsfonds blijkt dat die obligaties niet in het fonds zitten: 80 tot 97% van zo'n 1,69 miljard EURO blijkt gebakken lucht.

Die gebakken lucht wordt middels dit recept gebakken, al zo'n 100 jaar:

https://www.youtube.com/Girale valsmunterij


Corporate-crime-Oplichtingsmiddelen:

Sprintplan + Garantiefonds: Prospectus en Financiële Bijsluiter.pdf

Prospectus pdf p. 4:

"Beleggingen door het fonds in nulcoupon obligaties vormen een bron van Inkomsten voor Particuliere Deelnemers."

Financiële Bijsluiter pdf p. 6:

"Het fonds is zo gestructureerd dat op de einddatum de vastrentende waarden (obligaties) zorgen voor een garantie van de inleg. (...) Naast vastrentende waarden wordt er ook belegd in opties. Deze opties zijn zo gestructureerd dat ze op de einddatum exact de stijging van de Samengestelde Index weerspiegelen.".


En wat doet de deken? Intimideren.pdf.

Mr. Jurgens overhandigt in april 2012 aan de deken mr. Kemper de rapportage.pdf van assistent-professor accountancy dr. G.J.M. Braam registeraccountant van 29 maart 2012, met daarin vermeld o.m. op pagina 7 en 8:

""In de rechtszaak is Aegon Bank N.V. (en met haar, haar advocaten van Allen & Overy) met een soort van voortschrijdend inzicht de rechter en de buitenwacht aan het misleiden over waarin het Aegon Garantiefonds daadwerkelijk heeft belegd in het verleden.".

In de rapportage van de registeraccountant dr. Braam RA wordt de 'opties tot eventuele aankoop in plaats van echt kopen obligaties-zwendel' uitgelegd en toegelicht, inclusief het corrupte, criminele gedrag van een setje advocaten van Allen & Overy.

Terzijde: Ferdinand Grapperhaus, die "katholieke" CDA-er, was van 1 maart 2015 tot 1 september 2017 de baas van Allen & Overy.

Maar de deken mr. Kemper blijft passief en doet niets. Hij vindt het wel best dat een heel setje advocaten zit te liegen in een dossier met een belang van zo'n € 800 miljoen: € 500 miljoen van het Nederlandse Volk geroofd geld met zo'n 15 jaar aan wettelijke rente.


Het vervolg 2018: deken Evert-Jan H.

Mr. Jurgens overhandigt eind 2018 aan Evert-Jan H. het rapport: Dexia kopen of huren?.pdf van prof. dr. A.A. (Ton) Derksen, met aan de deken het verzoek actie te ondernemen tegen de bij de aandelenlease-fraude betrokken criminele advocaten.

De deken doet niets.pdf. Hij "heeft geen signaal gekregen dat er iets mis is", zo is zijn antwoord. Hij vindt het wel best dat een heel setje advocaten zit te liegen in een dossier met een belang van zo'n € 6,5 miljard.


Gerdineke's profetie uit 2008:

de Groot , G. (2008) Het deskundigenadvies in de civiele procedure, Kluwer.pdf

"In de hypothetische situatie bijvoorbeeld dat in effectenleasezaken ... zijn de potentiële gevolgen ernstig..."


Als wittenboorden criminele organisaties hun tentakels uitspreiden over de hele wereld?

Weet u wie achter deze zwendel van swaps/opties (knollen) voor aandelen (citroenen) zitten?

Ah, opnieuw John Pierpont's clique.


The New York Times van 23 januari 1976

AM-RO Bank verkoopt in 1976 50% Labouchere & Co. NV aan JP Morgan:

https://www.nytimes.com/1976/01/23/archives/morgan-buys-interest-in-dutch-bank.html

In 1984 volgt de resterende 50%.

Rond 1990 worden in de landen rond het Atlantisch bekken de waterdichte schotten tussen banken en verzekeringsmaatschappijen geslecht, een en ander als resultaat van zeer dominante neoliberale druk vanuit - vooral - de US of A.

(Neoliberalen willen dat alle nutsbedrijven worden geprivatiseerd, want dan kun je er wél private winst uitpersen, die anders binnen de nutsfunctie blijft en kan worden geïnvesteerd om de functie te verbeteren en daarmee de samenleving als geheel.)

In april 1991 begint dan de grootste beroving van de Nederlandse bevolking sinds...

Ja, sinds wanneer eigenlijk?

13,9 miljard florijnen guldens in jaren 90tig koopkracht.

Hoewel, de illegale en wederrechtelijke girale valsmunterij van onze Particuliere banken binnen het Publieke Geldstelsel met die extreme illegale en wederrechtelijke balansverruimingen en geldscheppingswinsten is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid nog een factor 10 (!) erger, en gaat vandaag de dag nog steeds door.

Klaas Knot, wat ga je er aan doen?

Parlement, wat ga je er aan doen?

Intellectuele / morele elite (met karakter, fatsoen en zelfcorrigerende gewetensstructuren) in Nederland, wanneer wordt die rovende pseudo-elite eens grondig en chirurgisch aangepakt, gefileerd en achter tralies gezet?

Als dit te lang door-ettert, implodeert de boel...

-------------------------------------------------------------------------


Mr Jurgens heeft zich per 15 januari 2021 uitgeschreven als advocaat.

Mr Jurgens gaat iets anders doen waar hij wel voldoening uit kan halen. Zich maatschappelijk nuttiger maken, met meer plezier en voldoening, dan voorheen als sociaal advocaat.

Hij gaat aan de UvA of VU een lerarenopleiding Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen volgen, met geven van onderwijs aan welwillende, nieuwsgierige, zich verwonderende mensen aan de lycea.

Mr Jurgens wil niet langer worden geassocieerd met de niet-verwaarloosbare groep mensen binnen de advocatuur, die geraffineerd list en bedrog als uitgangspunt en - belangrijker - verdienmodel heeft liggen in hun gereedschapskist.

Verder wil mr Jurgens niet langer worden geassocieerd met die niet-verwaarloosbare groep mensen van zo'n 5 à 25 % van de advocaten, die een hoop van hun gedrags- en persoonlijkheidskenmerken gemeenschappelijk heeft met de klassieke psychopaat: de Snakes in suits.


Context:

https://www.advocatenblad.nl/2012/11/14/de-advocaat-als-psychopaat-2/

Context:

https://www.advocatie.nl/column/column-psychopaten-aan-de-top/


Let op: de meeste advocaten deugen, maar de 5 à 25% advocaten die niet deugen, die veroorzaken door geraffineerd list en bedrog een enorme hoop ellende en extreme maatschappelijke schade en lijden bij o.a. weerloze consumenten.

Het enige talent dat deze groep hoogbegaafde, hoogopgeleide psychopaten bezit, is een tot kunst verheven gewetenloos geraffineerd liegen en bedriegen in een spinsel van samenweven van verdichtsels, waar steeds de leugens in gelaagdheid tussen een enorme hoeveelheid waarheid wordt verborgen en in een hinderlaag geregen.


De Topcriminelen binnen de advocatuur 

Ratio: Artikel 21 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bepaalt heel expliciet:

"Partijen zijn verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren."

https://wetten.overheid.nl/ Rv Artikel21

Deze norm geldt voor processtukken, én voor mondelinge behandelingen ten overstaan van een rechter. En wat voor de partijen geldt, geldt naar zijn aard ook - en juist - voor de advocaten.

Ratio: door advocaten plegen van valsheid in geschrift in processtukken, en oplichten van rechters door liegen en bedriegen bij een mondelinge behandeling, dat zijn strafbare misdrijven waarop gevangenisstraf is gesteld, en mensen die misdrijven plegen heten in de volksmond wel crimineel of criminelen. Indien ze dat in georganiseerd (kantoor-)verband doen, is ook sprake van deelname aan een criminele organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van de misdrijven valsheid in geschrift en oplichting.

Gemiddeld 1 op 17 is psychopaat

Volgens deskundigen wereldwijd bestaat zo'n 5 à 6 % van de Westerse mensenpopulatie uit psychopaten, lopen vrij rond, en de meesten worden nooit ontmaskerd / gediagnostiseerd.

Zo'n 9% van die 5 à 6 % is (hoog)begaafd.

Dat zijn de gevaarlijk(st)e engnekken: Without Conscience.

Deze antropomorfen hebben geen zelfcorrigerende emphatische neurologische structuren, met als resultaat afwezigheid van zelfcorrigerende gewetensfuncties en - mechanismes.

En zoals motten afkomen op de lamp, zo komen (zeer) hoog intelligente, hoog opgeleide psychopaten af op beroepen met macht en status, zodat binnen die beroepen de concentraties flink oplopen, vaak tot of voorbij een kritisch niveau, waarbij de boel instabiel wordt en ontspoort, met directe bedreiging van onze beschaving.

Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijk dus wordt het gemiddelde percentage van de gehele mensenpopulatie van 5 à 6 procent, binnen de advocatuur flink overschreden, mogelijk tot wel 25%, en bij sommige (grotere Amsterdamse) kantoren - door eindeloze coöptatie - richting de 100% onder de partners (de rest wordt na 8 jaar afgevoerd).

Psychopaten en (verval van) beschaving

Steeds als de concentratie psychopaten binnen (zelfbenoemde) 'elites' / instituties te hoog wordt - de cyclische epidemie, thans pandemie van psychopathie - ontsporen samenlevingen en imploderen beschavingen.

Iedere - keer - weer !

Al zo'n 5 à 6 duizend jaar. Een cyclisch fenomeen.

Revolverende (te) hoge concentraties van Psychopaten binnen de instituties zouden wel eens de oorzaak kunnen zijn van het fenomeen der Kondratjev-golf.

Pak een willekeurig boek over de wereldgeschiedenis, begin bij het begin te lezen, en turf de ontsporingen en implosies.

Alles mogelijk gemaakt in een context van de grote kudde meelopers - de opportunisten en conformisten zonder autonome geest - die onmiddellijk bezwijken aan groepsdruk inclusief amoreel en immoreel (crimineel) gedrag, en de nog grotere kudde wegkijkers zonder fatsoen en/of zonder karakter, die door groepsdruk en/of tot zelfbehoud, zwijgen veiliger vinden dan je uitspreken.

De tragiek van de menselijke soort.

De voortschrijdende inzichten van de evolutiepsychologie leren ons, dat ons bewustzijn, onze intelligentie, en onze neocortex, in onderlinge samenhang en verband, over een periode van miljoenen jaren door mutatie en selectie zijn geëvolueerd, hoofdzakelijk in context van een 'wapenwedloop' tussen i) het vermogen list en bedrog te bedrijven, ii) het vermogen dat list en bedrog van de ander (tijdig) te herkennen, en iii) het vermogen om op dat list en bedrog van de ander met nog geraffineerder eigen list en bedrog (tijdig) te reageren.

Menig advocaat heeft een en ander tot kunst verheven, alsook tot verdienmodel gemaakt.

En geen verrassing, er zijn genoeg mensen die graag en goed willen betalen voor dit soort 'diensten' van foute advocaten.

En de vraag creëert natuurlijk (de omvang van) het aanbod.

Inmiddels is zo goed als iedere sfeer en sector van onze maatschappij tot in de haarvaatjes vergaand ontspoord en geperverteerd door onze humane, genetisch gedreven hebzucht, bij menig individu en (corporate) samenwerkingsverband resulterende in door die innerlijke hebzucht gedreven criminalisering in verschillende gradaties.

Afgedekt onder het neoliberale eufemisme van de individuele en corporate 'winstmaximalisatie' (van aandeelhouderswaarde), met geheel negeren van de externaliteiten en de impact daarvan op het collectieve maatschappelijk belang, en de lange termijn.

Vergaande Verhuftering van een niet-verwaarloosbaar deel der bevolking is het complement.

Welkom op uw eigen apenrots!


Blog!


Klokkenluidende advocaat


Mr Jurgens heeft vanaf 22 april 2011 als klokkenluider drie elkaar opvolgende dekens - Kemper, Van Rechteren Altena en Henrichs - van de Amsterdamse orde van advocaten ruim 10 jaar lang volhardend op de hoogte gesteld en gehouden van deze extreme fraude.

Maar in plaats van aanpakken van het corrupte, foute gedrag van de advocaten betrokken bij bedenken, uitvoeren en helpen verhullen van deze extreme effectenlease-fraude, begonnen twee van die dekens van die Amsterdamse orde van advocaten - mrs. Kemper en Henrichs met hun hulpjes - mr Jurgens te intimideren en belasteren, met het klaarblijkelijke doel hem het zwijgen op te leggen en te diskwalificeren; de klassieke Kill the Messenger-acties van fout volk dat met de (extreem) foute streken van henzelf of van hun foute klanten wordt geconfronteerd.

Bad breed, bad breeding.

List, bedrog en intimidatie, een deken en advocaat onwaardig.

Maar ja, een 'nobil officium', indien al ooit zo geweest, dat is het al lang niet meer, althans voor de meeste 'advocaten', de uitzonderingen daargelaten.

Kent u dat boek La Rebelión de las masas  ?

Kent u dat boek Snakes in Suits ?

Kent u die Engelse uitdrukking It takes three generations to make a gentlemen ?

Projecteer al die inzichten op uw object/subject van observatie, en u heeft een eerste voorlopige indicatie en diagnose.

De huidige deken (april 2021) van de Amsterdamse orde van advocaten overigens, die lijkt een aantal van zijn gedrags- en persoonlijkheidskenmerken gemeenschappelijk te hebben met de klassiek psychopaat. Een disfunctionele, welteverstaan. En zijn complice mr. H. heeft soortgelijke subtiele kenmerken.

Ze hebben geen 'kern'; het ontbreekt aan zelfcorrigerende gewetensfunctie en -empathisch structuren.

De concentratie psychopaten binnen de instituties is opnieuw op een kritisch, gevaarlijk niveau beland. Het ontgaat de meesten van ons, en men komt er pas achter als het te laat is en de beschaving weer door de zoveelste crisis moet.


Hoe talentloze lieden miljarden roven van het volk

Vervolg uw leerproces met lezen van navolgende onderzoekrapportage van professor dr. Ton Derksen, wetenschapsfilosoof, mede houdende een volstrekt heldere conclusie en onderbouwing daarvan.


Rapport prof.dr. A.A. Derksen Dexia: Kopen of lenen? 2018.pdf


Professor Derksen is auteur van het boek 'De ware toedracht, Praktische wetenschapsfilosofie voor waarheidszoekers', en schrijver van het spraakmakende boek 'Lucia de B.' dat de aanzet vormde tot een herziening van de strafzaak tegen deze Haagse verpleegster.

Zijn conclusie op p. 24 van zijn rapport is glashelder, de voorafgaande onderbouwing ook:

"Ik concludeer: er is niets dat voor het koop-scenario pleit, en alles pleit voor het leen-scenario. Het aanwezige bewijsmateriaal maakt het leen-scenario derhalve hoogstwaarschijnlijk.".


Professor Derksen (s)preekt nog meer subtiele woorden, op p. 13 van zijn rapport "Dexia: kopen of lenen?:

"Er is nog iets. Het is moeilijk voorstelbaar dat de AFM zich niet bewust is geweest van de mogelijkheid van inlenen. Het AFM-rapport impliceert dat de AFM de effecten-posities op de diverse jaarrekeningen heeft bestudeerd, en in de jaarrekeningen van 1992 tot 2002 wordt inlenen/uitlenen expliciet als activiteit vermeld.30

 

30 (voetnoot in rapport) Ik citeer, van p. 6 en p. 25:
‘Ad (2) Opname van effecten op de balans De AFM heeft geconstateerd dat in diverse jaarrekeningen van Dexia op de balans effectenposities zijn opgenomen. Op grond van de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving dienen effecten op de balans te worden opgenomen indien de rechtspersoon hierover de beschikkingsmacht heeft én de economische voordelen ervan naar de rechtspersoon toevloeien.’ ".

We zitten dus met een land vol met corrupt fout volk in de instituties.

 

Dineke de Groot's profetie in haar proefschrift van 2008, p. 13:

"In de hypothetische situatie bijvoorbeeld dat in effectenleasezaken gebruik zou worden gemaakt van deskundigenbewijs en naderhand zou blijken dat het deskundigenbewijs niet strookt met de werkelijkheid, zijn de potentiële gevolgen ernstig, niet alleen voor het vertrouwen van de burger in recht, rechtsgang en rechtsstaat, maar ook voor de Nederlandse economie, gezien het financiële belang dat met de effectenlease-affaire als geheel is gemoeid.".


Dineke zal na 9 november 2006 (definitief rapport) en 25 januari 2007 (verbindendverklaring) vrij snel onraad hebben geroken.

Dineke is nu (eerste vrouwelijke (eindelijk!)) Presidente van 's-lands hoogste rechtscollege De Hoge Raad der Nederlanden, het juridisch en moreel geweten van den samenleving en den rechtsorde.

Zullen we het er voorlopig maar op houden, dat onder haar bezielende leiding en aanwijzingen, de effectenlease-affaire alsnog, en op meer neutrale gronden zal worden (rechts)hersteld. Voordat het allemaal is verjaard, en zonder gebruik door de aanbieders van QE-gelden (dus betalen uit eigen vermogen!).

Zo niet...


De extreme, systemische fraude der effectenlease

Met een door Kempen & Co. (Kempen & Co. Sterrenstelsel en Zonnestelsel.pdf), door Aegon's Financiele Diensten, door Aegon's Bank Labouchere, door Dexia Bank Nederland en door Fortis Bank Nederland (Holding) / Groeivermogen aan de consument verstrekte rentedragende girale 'lening' beweerdelijk beleggen door onmiddellijke aankoop aan de beurs van aandelen en obligaties.

Althans, zo werd het de consumenten voorgehouden door de particuliere banken die deze extreem bedrieglijke 'producten' gekoppeld aan een geheel fictieve rentedragende lening op de markt hebben aangeboden, en zo'n 1.000.000 keer hebben verkocht aan zo'n 650.000 gezinnen.

Zo'n 650.000 gezinnen zijn in de periode 1991 - 2012 middels klassieke corporate-crime beroofd van zo'n 6,5 miljard EURO aan loon en andere inkomsten (van MKB'ers), spaargeld en overwaarde van hun huis (velen werd een tweede hypotheek aangesmeerd om daarmee 'inleg' dan met 10 à 20 % 'korting' te betalen, vaak in één keer vooruit).

Met stilzwijgende instemming van de liberale zijde van de politiek, en van toezichthouders.

Tientallen jaren van door (vooral) VVD-politici benoemen van ambtenaren in 's-lands instituties, waaronder de Hoge Raad, heeft het land aardig gecorrumpeerd, niet?

Een rechterlijke macht die wegkijkt en meedoet met wegmoffelen van extreme fraude is in de kern verrot. Veiligheidsdiensten en een stichting AFM die daar aan mee helpen.

Welke clique van talentloze engnekken zit hier toch achter?

Scum! Bad breed, bad breeding.


De extreme fraude

Aanschaf bij Investmentbanken, van heel goedkope opties tot *eventuele latere aankoop van aandelen of tot *cash-settlement, bedrieglijk verkopen als heel duur aankoop van aandelen (met een lening met 14% rente per jaar).

De laatste overeenkomsten effectenlease zijn verkocht eind 2003. Vanaf eind 2023 beginnen dan in veel zaken de vorderingen van de consumenten tot schadevergoeding te verjaren; beoordeel hoelang geleden de laatste betaling aan de bank is gedaan: Korter of langer dan 20 jaar geleden?

Een uitzondering daarop kan zijn de werking van de bepaling van artikel 3:321 lid 1 aanhef en onder f van het Burgerlijk Wetboek:

"Een grond voor verlenging van de verjaring bestaat (...) tussen de schuldeiser en zijn schuldenaar die opzettelijk het bestaan van de schuld of de opeisbaarheid daarvan verborgen houdt;".

Immers, reeds langdurig is Dexia Nederland B.V. met behulp van enige hulppersonen doende haar enorme effectenleaseschuld en de opeisbaarheid van die effectenleaseschuld voor de afnemers verborgen te houden.

Dat geldt dan ook voor de huidige en vorige moederbedrijven - Kempen & Co., Aegon N.V., Fortis Bank (Holding) Nederland N.V. en ABN AMRO N.V. - en hun bestuurdersaansprakelijkheid.

Effectenlease valt uiteen in Aandelenlease en Certificatenlease.

Effectenlease betreft beweerdelijk met 'geleend' geld beleggen door

i) met de geldlening onmiddellijke aankoop aan de beurs van aandelen / obligaties, of

ii) door storting van de 'geldlening' van Bank Labouchere NV / Fortis Groeivermogen N.V. op een 'certificaat' dat blijkens het prospectus van de certificaat uitgevende instelling Labouchere NV / Fortis Bank Nederland gaat beleggen in (index)opties en in obligaties.

De aandelenlease is forse fraude, de certificatenlease extreme systemische fraude.


Certificaten-lease

Girale Valsmunterij:

De illegale (girale) geldpers van de Aegon-groep

Aegon N.V. was enig aandeelhouder van de groep waartoe Labouchere N.V. behoorde. Labouchere N.V. was enig aandeelhouder van o.a. Bank Labouchere N.V. (en door een geraffineerde verhullende structuur -storting aandelen Erener B.V. als betaling in natura op uitgegeven aandelen Labouchere N.V.- vanaf 1991 ook van de groep waartoe Legio Lease B.V. behoorde).

Moederbedrijf Labouchere N.V. leende (1ste uitleen) grote sommen geld uit aan dochterbedrijf Bank Labouchere N.V.. Beiden hadden een bankvergunning, dus deden aan illegale 'girale' geldschepping middels Fractional Reserve Lending. Terzijde: Dexia Securities Services N.V. had ook een bankvergunning, en deed aan illegale geldschepping middels Fractional Reserve Lending.

Bank Labouchere N.V. leende dat van Labouchere N.V. geleende geld vervolgens uit aan consumenten. Namens die consumenten stortte Bank Labouchere dat geld op het certificaat, uitgegeven door Labouchere N.V..

Merk op, dat het geld dat de holding Labouchere N.V. uitleende aan dochter Bank Labouchere N.V., door storting op dat certificaat uitgegeven door de holding Labouchere N.V, terugkwam bij die holding Labouchere N.V..

Het geld is in een cirkel rondgegaan, en terug bij af, en kan door Labouchere N.V. opnieuw worden gebruikt.

Labouchere N.V. zou nu conform de bepalingen van het prospectus, behorende bij het certificaat, indexopties en obligaties moeten kopen met de 'storting' van geld op het certificaat, maar doet dat niet.

Hier wordt het pas goed (wittenboorden) crimineel.

Het geld wordt opnieuw (2de uitleen) door holding Labouchere N.V. voor 97% - 3% wordt toegevoegd aan het 'eigen vermogen op de balans'  - uitgeleend aan dochter Bank Labouchere N.V., die het op haar beurt opnieuw uitleent aan de volgende consumenten, met opnieuw storting op het certificaat, uitgegeven door moeder Labouchere N.V.

Het geld is voor een tweede maal in een cirkel rondgegaan, en terug bij af, en kan door Labouchere N.V. opnieuw worden gebruikt.

Labouchere N.V. leent het ontvangen geld opnieuw (3de uitleen) voor 97% uit - 3% wordt toegevoegd aan het 'eigen vermogen op de balans' - aan Bank Labouchere N.V. Bank Labouchere N.V. leent het geld opnieuw uit aan de volgende consumenten, en stort het geld namens die consumenten opnieuw op een door Labouchere N.V. uitgegeven certificaat.

Het geld is voor een derde maal in een cirkel rondgegaan, en terug bij af, en kan door Labouchere N.V. opnieuw worden gebruikt.

Enzovoort.

Labouchere N.V. koopt geen obligaties, en koopt / sluit af enkel een Indexoptie die speculeert op stijging van (een deel van) de Index (AEX), waarvan de optiepremie werd betaald met een even daarvoor ontvangen optiepremie voor de even daarvoor door Labouchere N.V. geschreven/verkocht putoptie op obligaties waarvoor de koper een optiepremie betaalde aan Labouchere N.V.

Een zelf-bedruipende en dus kostenneutrale beleggingsconstructie, met geheel ongebruikt laten van de storting op het certificaat, gefinancierd met de 14% "lening".

Beide optieovereenkomsten hebben (nagenoeg) dezelfde tegengestelde karakteristieken, en dezelfde prijs. De over en weer te betalen gelijkluidende optiepremies-geldstromen werd een swap, af te reken met gesloten beurzen.

Verkochte put en gekochte call werden door Labouchere N.V. afgesloten met een en dezelfde Investment Bank in hetzelfde contract, zodat Labouchere N.V. en de tegenpartij Investment Bank van die overeenkomst middels een swap van geldstromen met gesloten beurzen konden 'afrekenen'. Kostenneutraal, met volledig ongebruikt laten van het op het certificaat gestorte geldbedrag dat als rentedragende 'lening' ter beschikking was gesteld aan de consumenten.

De 'lening' gestort op het certificaat werd dus in het geheel niet gebruikt, en enkel rondgepompt, meermalen zelfs.

Zo'n 33 rondes, 100% - met steeds aftrek van die 3% storting in het eigen vermogen - tot 0%.

Door steeds toevoegen uit een andere bron van nieuw geld (b.v. de rente die Labouchere N.V. ontving van Bank Labouchere N.V., die op haar beurt 'rente' ontving van de consumenten) kan binnen dit mechanisme en met deze communicerende vaten, de girale valsmunterij (geldschepping) eindeloos worden voortgezet en desgewenst worden uitgebouwd tot gigantische proporties.

Hoewel Labouchere N.V. en Bank Labouchere N.V. jaarlijks een gezamenlijke geconsolideerde jaarrekening met jaarverslag publiceerden, dan toch wordt je wijzer door ook naar de in die geconsolideerde jaarrekening separaat toegevoegde vennootschappelijke balans van Labouchere N.V. te kijken, en te beoordelen of daar wel of geen obligaties op staan. Immers, blijkens het prospectus zou Labouchere N.V. de aankoop van obligaties voor eigen rekening en risico doen, en dan moet het op die vennootschappelijke balans verschijnen. Staat het er niet? Niet aangekocht.

En ze staan er niet in vermeld.

De vennootschappelijke balansen van aandelenlease en certificatenlease-bank Fortis Bank Nederland (Holding) N.V.pdf laten hetzelfde zien.


Fraude en bedrog

Mr Jurgens heeft als een van weinigen de moeite genomen de jaarverslagen met de jaarrekeningen met de toelichtingen van de grotere aanbieders van de effectenlease Kempen & Co. N.V., Aegon (Nederland) N.V., Dexia Bank Nederland N.V. en Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. / Fortis' Groeivermogen N.V. te bestuderen en beoordelen, mede in onderlinge samenhang en verband met andere informatie en bescheiden.

Dat heeft geleid tot het inzicht dat Nederland niet is gevrijwaard van door talentloze mensen bestierde corporate-crime, corruptie en machtsbederf, en dat er nog al wat (extreem) foute advocaten rondlopen, waarvan een niet-verwaarloosbaar aantal, meerdere van hun gedrags- en persoonlijkheidskenmerken gemeenschappelijk (lijken te) hebben met de klassieke psychopaat. Een niet verwaarloosbaar aantal is psychopaat.

Let op: de meeste advocaten deugen, maar de 5 à 25% advocaten die niet deugen, die veroorzaken door geraffineerd list en bedrog een enorme hoop ellende en extreme maatschappelijke schade en lijden bij o.a. weerloze consumenten / medemensen.


Kopen wordt huren, dus lening niet gebruikt en fictief, en de aflossingen en restschuld op die 'lening' dus bedrieglijk verzonnen

Uit die jaarrekeningen met toelichting wordt voldoende duidelijk en aannemelijk, dat de aanbieders van de effectenlease achter de schermen de aandelen en vastrentende waarden / obligaties niet hebben aangekocht, maar hebben gehuurd - zonder gebruik van de aldus geheel fictieve rentedragende lening - samen met combinaties van verkopen en/of kopen van opties en/of swaps van geldstromen.

Mr Jurgens struikelde begin 2011 ongevraagd een extreme fraude binnen, doordat hij inging op de uitnodiging van een oude - terminaal zieke - oud-bankman om te komen praten in Hilversum. Daarbij werd hem de enorme effectenleasefraude (half) uitgelegd.

Vanaf mei 2011 is mr Jurgens, na een gesprek in april 2011 in Hilversum met die oud-hoofd beleggingen van de Fortis Bank, binnen zijn Amsterdamse beroepsgroep volhardend gaan klokkenluiden over deze extreme fraude, en over de  (criminele) betrokkenheid bij die extreme fraude, van enige prominente Amsterdamse en Haarlemse advocaten.

E-mail mr Jurgens aan Amsterdamse deken mr Kemper 22 april 2011 pdf

Intimidatiepoging nr. 1 van Walter Hendriksen van Van Doorne 2012.pdf

Nr. 2.

Brieven deken Kemper mei 2012.pdf

Brief deken Van Rechteren Altena 2016.pdf

Brieven deken Henrichs van 2018.pdf

De drie opvolgende dekens van de Amsterdamse Orde van advocaten mrs. Kemper (niet-disfunctioneel), Van Rechteren Altena (niet-disfunctioneel) en Henrichs (disfunctioneel) hebben ieder van mr Jurgens herhaalde malen ontvangen, gegevens en bescheiden aangaande enige nogal extreem corrupte kwesties waarbij de verdenking bestond en (nog steeds) bestaat, dat daarbij enige prominente advocaten betrokken waren en zijn.

Maar in plaats van aanpakken van de gemelde kwesties, leidde een en ander tot herhaalde vergaande pogingen de boodschapper van het slechte nieuws mr. Jurgens met list, bedrog en intimidatie onderuit te halen (fenomeen historisch bekend als 'Kill the messenger').

Fatsoenlijke mensen onder de advocaten zijn daartoe niet in staat, enkel de psychopaten binnen die beroepsgroep.

Ondanks een voorpagina Parool van 16 juli 2011 met een artikel over de strafrechtelijke aangifte bij het Functioneel Parket tegen Aegon Bank N.V. en tegen vier advocaten van Aegon bij Allen & Overy, waaronder de advocaat die nu (april 2021) managing partner is bij dat A&O:

https://www.parool.nl/nieuws/gedupeerde-beleggers-nemen-aegon-onder-vuur~b334bddc/

en ondanks een door mr Jurgens in april 2012 aan de Amsterdamse deken mr Kemper van de Amsterdamse orde van advocaten overgelegde rapportage van een assistent-professor registeraccountant aan de Radboud Universiteit, waarin het bedrieglijk misleiden van de rechter door Aegon Bank en door die advocaten van Allen & Overy nader wordt uitgelegd en toegelicht op pagina 7 van het rapport, meer in het bijzonder in paragraaf 3 met voetnoot nr. 3:

pagina 7 en 8, voetnoot 3:


"In de rechtszaak is Aegon Bank N.V. (en met haar, haar advocaten van Allen & Overy) met een soort van voortschrijdend inzicht de rechter en de buitenwacht aan het misleiden over waarin over waarin het Aegon Garantiefonds daadwerkelijk heeft belegd in het verleden."


Lees de stukken, en u begrijpt hoe het zit:

Aegon Sprintplan en Garantiefonds Rapport dr. Braam RA 29 maart 2012.pdf

Memorie van Antwoord Aegon Sprintplan van 27-11-2007 geel: 20% opties en 80% obligaties.pdf

Beleggingsfonds Aegon GarantieFonds-extracten jaarrekeningen Geen Obligaties, enkel indexopties.pdf


Mr Jurgens is gaan klokkenluiden, met een klassieke reactie als gevolg: Kill the messenger.

Ook in Nederland halen de ratten het trucje uit, maar niet iedereen zal daarvoor buigen:

Sovjetpraktijken herleven Advocatenblad september 2013.pdf


Psychopaten in de advocatuur

Mijn bijzondere nieuwsgierigheid voor het fenomeen psychopathie is ontstaan door een nogal nare gebeurtenis op mijn twaalfde. Mijn eerste voor mij acuut levensbedreigende ontmoeting met een psychopaat.

Ik heb daarna lang moeten nadenken hoe het kwam, dat sommige mensen in staat zijn volstrekt emotieloos mensen naar het leven te staan en te beschadigen.

Begin van de zomer van 1980, heel vroeg op een zonnige zondagochtend, besloot ik te gaan joyriden met de brommer - Puch Crazy Hors met versnellingen - van het vriendje van mijn zus die bij ons sliep. De sleutels lagen op tafel in de hal. Te verleidelijk.

Zonder valhelm, en met korte broek ging ik op pad. In de maanden daarvoor had het vriendje mij leren brommer rijden in het grote park Lage Bergsche Bos in Rotterdam-Hillegersberg, zelfs met hellingproef op een van de bruggetjes.

De wegen waren die vroege zondagochtend volledig leeg. Op enig moment reed ik over het grasveld van het afgesloten parkje dat wij het Indianenbosje noemden (Argonautenpark). Dat is gelegen langs een doorgaande weg met zicht op het parkje.

Kort nadat ik het parkje had verlaten reed ik over straat in een afgesloten deel van de wijk waar geen doorgaand verkeer komt, op de Heer Vrankelaan langs tennispark Plaswijck.

Plots werd ik van links ingehaald door een auto, die onmiddellijk en plots scherp naar rechts stuurde boem tegen mij aan, om onmiddellijk weer scherp naar links te sturen en hard te remmen en te stoppen.

Met een enorme klap ging ik onderuit.

Toen ik probeerde op te staan kwam een man schreeuwend uit de auto: 'Dat gaat je minstens duizend gulden kosten' (in plat Rotterdams).

Op mijn linkerknie zat een enorme bloedende zeer diepe wond: ik kon over een breedte van 2 a 3 cm het wittige bot van mijn knieschrijf zien. Mijn kin was zwaar gehavend, en mijn handen lagen flink open door proberen opvangen van de klap. Ik bloedde zeer hevig.

Ik was zojuist het slachtoffer geworden van een kans-opzettelijke poging tot doodslag. Het had heel simpel veel en veel erger kunnen aflopen, waarbij ik het leven had gelaten.

Precieze Plaats Delict:  https://goo.gl/maps/XeSxLP656NBSUHAQ6.

Iets naar boven en naar rechts het Indianenbosje (Argonautenpark) met daarnaast de doorgaande weg met zicht op het grasveld waar ik even daarvoor reed.

In tranen vertelde ik het thuis in de keuken aan de inmiddels verschenen politie, die vervolgens de man onmiddellijk hebben bevraagd waarom hij daar zo vroeg op een zondagochtend in het afgesloten deel van de wijk - geen doorgaande weg, die 'doodloopt' tegen het Plaswijckpark - rondreed, hij kwam immers niet uit de buurt.

Er kwam geen inhoudelijk antwoord, behalve gestamel en 'ik mag daar toch rije' (zonder letters d en n).

Na overleg met het bureau hebben de politiemensen de man gezegd dat hij maar beter kon weggaan en nooit meer van zich laten horen. Geen getuige, geen zaak.

Met de kennis van nu durf ik te stellen, dat de man met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een disfunctionele psychopaat was.

Tijdens mijn rechtenstudie heb ik het vak rechtspsychologie gevolgd, waarbij ook het fenomeen psychopathie voorbij kwam. Ik zag een verband met de aanslag in 1980, en ben verder gaan lezen.

Inmiddels heb ik afgelopen 25 jaar heel wat boeken verslonden over psychopathie, psychopaten en psychopathologie in het algemeen.

Je begint ze dan te herkennen, ook binnen je eigen beroepsgroep advocatuur, waarbinnen de prevalentie en de incidentie best groot zijn gebleken.

En een van de dingen die meestal vrij snel als eerste opvalt, is de uitzonderlijk lege blik in de ogen en wezenloze uitstraling in het gezicht - geen enkele waarneembare emotie - en vaak ook een uitzonderlijke vreemde / bizarre en onaangename intimiderende vorm van communiceren en (on-)logisch redeneren.

Je hebt disfunctionele psychopaten, waarbij alle knoppen op 10 staan, en die ontsporen en komen vaak in het gevang of TBS.

En je hebt relatief milde, zogenaamde niet-disfunctionele psychopaten, en die kunnen maatschappelijk ver stijgen, en succesvol worden, maar tegelijk ook zeer, zeer schadelijk.

En je hebt natuurlijk de grensgevallen, die nèt wel disfunctioneel-, of juist nèt niet-disfunctioneel psychopaat zijn en maar incidenteel of semi-structureel buiten de lijntjes gaan. Et tu, Evert-Jan?

Wij worden in onze samenleving in grote getale omringd door psychopaten; volgens de deskundigen is zo'n 5 tot 6% van de Westerse populatie psychopaat, waarvan zo'n 95% nooit wordt ontdekt / gediagnosticeerd.

Zo'n 9% van die 5 à 6% is (hoog)begaafd. Dat zijn de gevaarlijkste en meest schadelijke exemplaren. Hoed u voor deze types!

Nogmaals: een deel van deze groep, veroorzaakt een hoop en zeer ernstige maatschappelijke schade in de bovenwereld; instrumenteel en gewetenloos.


En de effectenlease fraude gaat gewoon door

In het verleden 1991-2003 zo'n EUR 6.500.000.000,00 nominale waarde, in 2003-heden per jaar zo'n EUR 9.200.000.000,00 nominale 'waarde' aan 'beleggingen'.

https://www.nedsipa.nl/marktstatistieken 


Gestructureerde producten

"Het financieringsniveau voor een Hefboomproduct long is het deel dat de aanbieder bijlegt voor het kopen van de onderliggende waarde. Over dit financieringsniveau brengt de aanbieder dagelijks financieringskosten (rente) in rekening bij de belegger.".

https://www.nedsipa.nl/producten/kenmerken

'ING denkt met u mee'

Als voorbeeld die ING Bank, die al zoveel in het (negatieve) nieuws is, alsof 's-lands overheid wat betreft ING Bank een oogje toeknijpt (en daaruit feitelijk voordeel trekt - bedenk: de aardgasbaten vanuit Slochteren vallen weg en drogen op - door incidentele belastingheffing (heling van opbrengsten) onder het eufemisme 'transactievoorstel/boete'):

Wat zegt de opzettelijk voor gewone mensen volledig onleesbaar gemaakte ING Basis-Prospectus van 8 mei 2020 QE-bepaling op p. 166.PDF ?


"USE OF PROCEEDS

Unless specified otherwise in the applicable Final Terms, the net proceeds from each issue of Certificates will be applied by the Issuer for its general corporate purposes."


Wat zegt de opzettelijk voor gewone mensen volledig onbegrijpelijke gemaakte Certificate Final Terms Long Shares onder D3 p. 16.pdf ?


"The Issuer and/or its affiliates may enter into transactions or carry out other activities in relation to the Underlying which may affect the market price, liquidity or value of the Underlying and/or the Certificates in a way which could be adverse to the interest of the Certificateholders. ● The Certificates convey no interest in the Underlying to the investors. The Issuer may choose not to hold the Underlying or any derivative contracts linked to the Underlying. ● The Calculation Agent may make adjustments as a result of certain corporate actions affecting the Underlying. In making such adjustments, the Calculation Agent is entitled to exercise substantial discretion and may be subject to conflicts of interest.".


Systemisch bedrog:

Onderliggende waarden / activa dus niet aankopen, en gewoon weer combi's van zelf-bedruipende derivaten (opties / swaps), en de valse, fictieve girale lening wordt doodleuk rondgepompt tussen moeder en uitgevende instelling, of binnen de uitgevende instelling zelf, tot illegale en daarmee wederrechtelijke balansverruiming!

Het woord 'gestructureerde' in 'gestructureerde producten' staat dus feitelijk, voor de gelaagdheid en - voor gewone stervelingen - ondoorgrondelijkheid van de samenweven van verdichtsels tot massale oplichting van de consumenten.


De Talentlozen evolueren ook

Een financiële sector vol met merendeels en nagenoeg volstrekt talentloze mensen, die enkel met list en bedrog en uitbuiten van de (cognitief kreupelen en psychisch) zwakkeren, met actief arglistig operationaliseren van professionele kennisvoorsprong, in hun levensonderhoud kunnen en willen voorzien, geholpen door een legertje aan foute advocaten, waaronder heel veel (zeer) hoog intelligente psychopaten, vooral in Amsterdam.

En de inmiddels zeer gelaagde verwevenheid van politiek, ambtenarij, toezichthouders, financiële sector met hun advocaten en delen van de rechterlijke macht - b.v. Nederlandse Vereniging voor ProcesrechtVereniging Corporate Litigation en Vereniging voor financieel recht: men komt (te) veel bij elkaar over de vloer - is buitengewoon verontrustend te noemen, waar het ons-kent-ons-cliëntelisme dat daar uit is voorgekomen en blijft voortkomen, zeer schadelijk - en uiteindelijk dodelijk is voor de integriteitsvezels van onze maatschappij en 'beschaving', en een 'vijand' van het volk (om deze klassieker er maar weer eens bij te halen).

Jeroen Dijsselbloem in zijn interview in de Volkskrant van 12 oktober 2017:

"Een bank?

De verwevenheid tussen de politiek en de financiële sector vind ik zorgwekkend."

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/jeroen-dijsselbloem-over-zijn-vertrek-uit-de-kamer-ik-stel-mijn-kiezers-teleur~bbe22a7b/ 


KARAKTER

door Mr. J.M. van Stipriaan Luïscius

advocaat te 's-Gravenhage

Den Haag 1925


"Het is eene treurige waarheid, dat van de duizend menschen slechts honderd weten wat karakter is, slechts tien karakter hebben en slechts één een goed karakter heeft. Toch is karakter noodiger dan brood en vormen de menschen van een goed karakter den grondslag der maatschappij."


Boek: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02:100002694:pdf


De extreme aandelen-lease zwendel en stukken van overtuiging:

EUMEDION, position_paper_Securities_Lending (huren).pdf

Bank Labouchere: 'Automatic lending system van de bank: Aandelen uitlenen.pdf

Bank Labouchere jaarrekening 1997, ingediend door Aegon N.V. 'Baisse Posities'.pdf


"Aandelen (inclusief OTC-opties) 495.257.000,00

(...)

De toename van de handelsportefeuille hangt grotendeels samen met OTC-opties die zijn afgesloten in verband met leaseproducten.

Deze positie is gehedged met tegengestelde transacties welke zijn opgenomen onder de baisse posities.".


http://www.financielebegrippen.com/baissepositie 


"Baissepositie

Wanneer een belegger effecten heeft verkocht terwijl hij ze niet bezat. Dit staat ook wel bekend als short gaan."

 

Bank Labouchere N.V. jaarrekening 1998, ingediend door Aegon N.V..pdf

Bank Labouchere N.V. jaarrekening 1999.pdf


A1 PROFESSOR DERKSEN RAPPORT DEXIA: Kopen of lenen? 20 november 2018.pdf

A2 PROF DERKSEN APPENDIX I INGELEENDE WAARDEPAPIEREN.pdf

A3 PROF DERKSEN APPENDIX II HUURVERPLICHTINGEN.pdf

A4 State-corporate-crime 2005-2007.pdf


De nog extremere certificaten-lease zwendel, met (vooral) de Vastrentende Waarden-component als wederrechtelijke, illegale en daarmee criminele girale QE-geldpers / balansverruiming:


B1 PROFESSOR DERKSEN Rapport Aegon Garantiefonds - Sprintplan: Twee scenarios 20 maart 2018.pdf

B2 ASSISTENT-PROFESSOR DR BRAAM Rapport Aegon Garantiefonds 2012.pdf

C. Fortis Bank Nederland (Holding) NV (door fusie thans ABN AMRO) Prospectussen Certificaten Opties en Vastrentende Waarden, maar die Vastrentende Waarden ontbreken in de Vennootschappelijke jaarrekeningen waar ze wel zouden moeten staan, en dat is vreemd; heel veel geld rentedragend uitlenen met de belofte van de bank om voor eigen rekening en risico (dus zichtbaar op vennootschappelijke balans) Vastrentende Waarden te kopen om ze vervolgens niet te kopen. Verder ook nog Balansfraude!; heel vreemde jaarrekeningen.pdf

D. Standpunt Vereniging Consument & Geldzaken: Van een Pietje Bell Bank een miljardenbedrog en staatsdoofpotten.pdf 


Teveel advocaten in Nederland, en teveel foute advocaten in Nederland

Inmiddels (december 2020) zo'n 18.000 advocaten in Nederlands.

Rond 1930 zo'n 300, rond 1970 zo'n 2.000, rond 2004 zo'n 12.000, rond 2020 zo'n 18.000.

Thans alleen al in Amsterdam zo'n 6.000. 6.000!

Van rond de 300 naar zo'n 18.000 in nog geen honderd jaar.

Leve het democratiseringsproces!

Democratiseert karakter en fatsoen dan ook mee? En integere inborst?

Marktwerking is desastreus uitgepakt voor de Nobile Officium-beroepen. Advocatuur en Notariaat thans gedomineerd door verdienmodellen, niet langer door de intrinsieke aanleg en wens, om anderen te helpen en je op die wijze dienstig te maken aan mens en samenleving als geheel.

De meeste van die 6.000 in Amsterdam zijn geen echt advocaat, maar zogenaamde 'adviesschrijvers met geheimhouding'. Lieden die hun hele carrière hun toga slechts een paar keer aan hebben. Bij hun eigen beëdiging, die van collega's en sommigen tijdens carnaval.

Belangrijkste redenen voor die beëdiging tot 'advocaat' zijn: a. absurde uurtarieven bedingen (advocatuur is een soort van kartel met een flink procesmonopolie), en - voor velen belangrijker - b. zich kunnen verschuilen achter het wettelijk geregelde verschoningsrecht / geheimhouding: rottigheid uithalen, en daar geen verantwoording over hoeven afleggen.

Iets wat een der recente oud-Ministers van Justitie (MinJus) Grappenmaker als oud-advocaat niet alleen prima vindt, maar zelfs aanmoedigt: zo ver is NL inmiddels gezakt qua morele overtuigingen ten gronde.

Column: Zelfonderzoek door advocaten bij 'Fraude':

https://www.advocatenblad.nl/2020/07/03/zelfonderzoek/

Het Openbaar Ministerie enkel voor het de kop indrukken van de klassieke straatcriminaliteit en het laaghangend fruit.

De 'gevierde' foute advocaten - heel veel (zeer) hoog intelligente, hoog opgeleide psychopaten - voor faciliteren en helpen verhullen - desnoods van binnenuit het OM door tijdelijk benoemen tot OvJ van zo'n 'gevierde' - van de volledig uit de hand gelopen, extreme maatschappelijke schade veroorzakende, 'hoog hangend fruit' criminaliteit in de bovenwereld, daaronder (vooral) begrepen de klassieke corporate crime, waarvan thans de brancheleider de financiële sector ons al zo'n 100 jaar steeds - en recent steeds dichter - naar de rand van de afgrond duwt.

Hoelang duurt het nog, de volgende Volksrevolutie, want bij handhaving van de status quo zal het zeker en flink misgaan.

Kamerleden / Politici met de tijdshorizon van zo'n vier jaar, braaf en passief (geen echte of teveel oppositie voeren, dan wordt je als lastig ervaren, geen carrière) wachtend op een baantje via de politieke carrousel, en met een obsessieve fixatie op de waan / actualiteit / incident van de dag, heeft u eigenlijk wel een lange termijn visie waar onze samenleving / maatschappij/ beschaving zich heen moet gaan ontwikkelen?


Materiele rijkdom vs geestelijke rijkdom

Een samenleving gebaseerd op geestelijke rijkdom met mensen van karakter en fatsoen met oog voor lange termijn die het eigen belang en korte bestaan overstijgt, of enkel een zelfbenoemde 'elite' die geld, en aanzien gebaseerd op bezit, verwart met karakter en fatsoen?

De uiteindelijke ondergang van het oud Romeinse rijk had een zeer complex van oorzaken, maar het langzaam maar volledig 'ver-blebs-en' van zo goed als alles, was er een die een rode draad vormde.

Column: Zelfonderzoek door advocaten bij 'Fraude':

https://www.advocatenblad.nl/2020/07/03/zelfonderzoek/

 

De beschaving is in verval; daarmee de advocatuur

Steeds minder fatsoenlijke mensen (lees: steeds meer fout volk) binnen die Amsterdamse (en Nederlandse) advocatuur.

Onze beschaving is in verval. Zeer ernstig in verval.

Kijkt u - vooral in de grotere steden in de randstad - eens goed om u heen in de openbare ruimte, en u ziet de eerste begin van harde aanwijzingen van de hedendaagse 'hedonistische egocentrische zelfzucht' van het gemiddelde individu uit de meer recente van generaties, voor wie niet gemeenschapszin, wederkerigheid en altruïsme, maar enkel of in hoofdzaak het ego, eigenbelang en obsessieve consumptiedwang/-drang alsook hebzucht als uitgangspunten centraal hebben gestaan in de fase van opvoeding en vorming (van o.m. sociaal bewustzijn en mens- en maatschappijbeeld).


Zie b.v.: https://www.bol.com/nl/nl/p/het-tijdperk-van-de-ik-tiran/9300000040111902/


Terug naar een gemeenschappelijk model van samenleven:


"Gemeenschapszin is geest van saamhorigheid, van samenvoelen en samenwerken tot gemeen welzijn; meer bijzonder innerlijke bereidheid en vaardigheid om, zoo noodig ook ten kosten van persoonlijke offers, een maatschappelijk geheel te dienen en zijn structuur te eerbiedigen. De gemeenschapszin der leden is de ziel van ieder maatschappelijk verband.".

(Katholieke encyclopedie)


Context: https://nl.wikipedia.org/wiki/De_opstand_der_horden 

Context+: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ortega_y_Gasset


Antidotaal:

"Maar het hart dat het niet laten kon, schuwt nimmer het gevaar."Een epidemie van psychopathie

Een enorme toename van het aantal psychopaten binnen de advocatuur

Van 2004 rond 12.000 advocaten naar nu 2021 rond 18.000

6% van 6.000 extra is (minimaal) 360 extra gewetenlozen

Trouwens, 6% van 18.000 = best veel: 1.080 psychopaten

Reeds op basis van statistieken kan worden gesproken van een epidemie.

Zeer verontrustend en zorgwekkend, is die enorme toename, van het aantal (zeer) hoog intelligente psychopaten binnen de Nederlandse, meer in het bijzonder de Amsterdamse advocatuur.


Zo'n half miljard psychopaten wereldwijd

Gemiddeld zo'n 6% (1 op 17) van de Westerse populatie is psychopaat, waarvan zo'n 95% nimmer wordt ontdekt / gediagnostiseerd.

Geëxtrapoleerd naar de wereldbevolking van zo'n 7,9 miljard zo'n 79.000.000 x 6 = 474.000.000, waarvan zo'n 9% (zeer) hoog intelligent met een IQ van 120 en hoger:

Zo'n 43 miljoen (zeer) hoogbegaafde psychopaten wereldwijd; 43.000.000!

Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zijn de psychopaten verantwoordelijk te houden voor zo goed als alle ellende op onze aardbol de afgelopen 5782 jaar (en verder terug in de menselijke geschiedenis).

Zeer aannemelijk is dan, dat psychopaten dat ook in de toekomst zullen blijven doen, ook nu. Het is immers de aard van het beestje! 


Met de verheffing van het proletariaat (zeer toe te juichen humanistisch streven), kwam (als onvoorziene en ongewenste bijwerking) ook de verheffing van de stand der tientallen/honderden miljoenen psychopaten

Vroeger bleef het gros van alle psychopaten steken bij de onneembare muur of onder het 'glazen' plafond, der rangen en standen: boeren < burgerij < adel < geestelijkheid< (zonne)koning; pauper < arbeider < middenklasse < bovenklasse.

Oratores, bellatores, laboratoris; bidders, strijders, werkers.

De opvatting dat deugden als rechtvaardigheid en leiderschap aangeboren waren, werd gebruikt om de erfelijkheid van de hiërarchische verhoudingen te legitimeren. De gesloten stand, slechts bereikbaar door geboorte, en de open sociale klasse, bepaald door geld en aanzien.

Of deugden waren aangeboren, dat is voer voor evolutiebiologen en -psychologen, maar dat 'psychopathie' geheel (nature) of voor het overgrote deel (nature/nurture) ligt besloten in de genetische codering van het individu is met aan zekerheid grenzend waarschijnlijk.

Vroeger werd een dubbeltje geen kwartje, ook niet de psychopaten-dubbeltjes.

De meeste psychopaten bleven dus onder het maaiveld 'gevangen', en waren niet of onvoldoende in staat hun stempel te drukken op de maatschappelijke bovenwereld.

Met de verheffing van de 'arbeidersklasse' en het slechten van de rangen en standen, aldus door het 'democratiseren' van zo goed als alles (op zich is dat een goed en nuttig humanistisch streven), kunnen nu ook die tientallen/honderden miljoenen psychopaten, ook die vroeger onderin bleven steken, maatschappelijk ver stijgen, tot in de hoogste regionen.

Daardoor is het potentiële 'aanbod' van psychopaten nog nooit zo groot geweest als nu. Maar daarmee is ook exponentieel toegenomen, de door al die honderden miljoenen psychopaten veroorzaakte en nog te veroorzaken maatschappelijke schade, uitgedrukt in geld, letsel, lijden, hinder en andere externaliteiten.

John Stuart Mill draait zich om in zijn 'schadebeginsel'.

De wereldbevolking neemt op dit moment per dag netto toe (geboorte minus sterfte) met zo'n 200.000 personen.

Per dag komen er dan zo'n 2.000/12.000 psychopaten extra bij, of per jaar zo'n 2.000/12.000 x 365 = 730.000/4.380.000. Iedere-jaar-weer.

Alleen al op basis van statistieken kan met een zekere mate van waarschijnlijkheid worden voorspeld, dat de ellende op deze aardbol veroorzaakt door die vele honderden miljoenen psychopaten, met de dag groter en groter zal blijven worden.

De VN zouden eens een organisatie moeten oprichten, tot beheersbaar maken en houden, van de zeer grote problematiek en de extreme schade, letsel en lijden, veroorzaakt door die zeer grote en groeiende groep van bijna 500 miljoen psychopaten.

In het kader van grootschalig standaard preventief bevolkingsonderzoek, tot vroeg-signalering en proactieve bescherming der samenlevingen en beschaving, alle mensen van > 14 jaar - man en vrouw - in de hersenscanner.

Zo'n 6% krijgt daarna een marker, en voor een (zeer groot) aantal beroepen niet langer een VOG.

Maar vermoedelijk zijn inmiddels zo'n beetje alle instituties geïnfecteerd met (de epidemie der) psychopaten, ook de VN en al hun organisaties.

Het is dus wachten tot de boel eens extreem ontspoort en implodeert. Een in historisch perspectief der menselijke geschiedenis cyclisch fenomeen.

Vraag is vervolgens, wat dan ons lot zal zijn. De 'state of nature'? De 'oorlog van allen tegen allen'?

Zo'n apenrots zal er niet heel fijn uitzien.


Zo'n 1.000.000 psychopaten in Nederland

waarvan zo'n 95% nooit wordt ontmaskerd / ontdekt!

Op een Nederlandse bevolking van zo'n 17,7 miljoen, 6% = 1.080.000 psychopaten in Nederland, waarvan zo'n 6,5% psychopaten 'Begaafd' (IQ van 120-130), en zo'n 2,5% 'Hoogbegaafd' (IQ van 130 of meer).


Zo'n 96.000 (zeer) hoog intelligente psychopaten binnen de Nederlandse instituties, wat doet dat met een samenleving?

Hoeveel van die ongeveer 96.000 (hoog) intelligente psychopaten lopen er eigenlijk rond binnen de Advocatuur en andere voor daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde / rechtsstaat zeer belangrijke instituties, waaronder de trias?


Maatschappelijke-stijgers-psychopaten met (zeer) hoog IQ

Zoals motten afkomen op de lamp, zo komen (zeer) hoog intelligente psychopaten af op beroepen als politicus, CEO, bankier, rechter, filmster of (hersen)chirurg, en advocaat.

Binnen de advocatuur zal de populatie psychopaten dan vanwege dat "motten op de lamp"-effect richting 15 a 25 % gaan.

15 à 25% van zo'n 18.000 is ... en 15 a 25% van zo'n 6.000 is ... (hoofdrekenen).

En door voortdurende coöptatie van 'gelijkgestemden' wordt het bij enige van kantoren (vervolgens) erger en erger, met uitschieters tot mogelijk tegen de 100% psychopaat.

Interessant veldexperiment kan dan zijn, om onder de (senior en managing) partners van de grote beruchte advocatenkantoren onderzoek te doen, om te bezien hoe hoog die partners scoren op de psychopaten-ladder.

Op basis van jarenlange ervaring kan ik u er wel een paar aanwijzen, waaronder een flink aantal in Amsterdam.

Ze beschikken allemaal over zeer subtiele afwijkingen van het menselijk gemiddeld "normaal", en men dient te beschikken over zeer gevoelige (intellectuele) antennes om de psychopaten eruit te vissen.

Een der zeer bijzondere kwaliteiten van ((zeer) hoog intelligente) psychopaten is, dat zij zich kunnen verstoppen achter een façade van fatsoen en humane menselijkheid, een "Mask of Sanity".

Het zijn predatoren, in hun door mimicry geschapen psychologische en sociale vermomming wachtende op volgende prooi en buit.

"Cleckley describes the psychopathic person as outwardly a perfect mimic of a normally functioning person", in:

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Mask_of_Sanity


De top van de NL advocatuur zit dus vol met psychiatrische patiënten: "Ik ben niet gek, ik ben topadvocaat". (Knipoog)


Hersenscanner

Vandaag de dag hoef je iemand maar in een hersenscanner te leggen, om te bezien of de hersendelen alwaar geweten en empathie bij niet-zieke advocaten hun thuis hebben, juist niet oplichten.

Niet? Psychopaat!

Alvorens verkrijgen van een VOG van 'geen bezwaar' voor o.m. de advocatuur, voortaan eerst in de hersenscanner! 

Het aantal advocaten zal dan hoogst waarschijnlijk snel en fors teruglopen, met na verloop van tijd (kunnen en mogen) herintroduceren van het begrip 'Nobile officium'.

Mocht naar aanleiding van de scan blijken dat men wel een (milde) psychopaat is, enkel nog een VOG van 'geen bezwaar' voor de velddienst van de AIVD, van de MIVD of soortgelijke diensten der Staat der Nederlanden, alwaar het hebben van zodanige antisociale (gewetenloze en empathie-loze) persoonlijkheidsstructuren- en gedragskenmerken nuttig kan zijn tot dienen van het algemeen belang (der groep van alle Nederlanders c.q. alle EU/wereld-burgers). (Knipoog)


Voor de volledigheid: een zeer groot deel van deze groep van psychisch (en moreel) defecte advocaten veroorzaakt extreem veel en zeer ernstige maatschappelijke schade en lijden, en schaadt in zeer ernstige mate het algemeen maatschappelijk belang en welzijn. Daarover hieronder meer, met een specifiek voorbeeld uit de over-gefinancialiseerde samenleving / financiële sector.

De (zeer) hoog intelligente psychopaten binnen de advocatuur gebruiken vaak (of steeds) list, bedrog en intensieve 'instrumentele agressie' om hun doel te bereiken.

Ze gebruiken vaak (of steeds) een arrogante en/of misleidende stijl in het interpersoonlijk gedrag, zijn een gladde charmeur en ervaren een zekere grandiositeit, hebben een afwezige of gebrekkige affectieve beleving, zijn volstrekt ongevoelig en ervaren weinig tot geen schuldgevoelens of verantwoordelijkheid voor zijn / haar daden, hebben vaak een impulsieve en onverantwoordelijke gedragsstijl, inclusief snelle verveeldheid, onverantwoordelijkheid, parasitisme en de afwezigheid van doelen.


'Nobile Officium'?

Heel hard lachen!

Vooral heel veel, veel te snel omhoog gemigreerd hoi polloi, en een heel legertje aan (zeer) hoog intelligente (al dan niet-disfunctionele) psychopaten uit alle rangen en standen, waarbij de (aller)ergste gevallen zijn, zij met de combi hoi polloi - antisociaal of volks milieu / (generatief) psychopaat!


Let op: It takes three generations to make a gentlemen!


Wel de snel aangeleerde 'maniertjes' met mantelpak of 3DG, niet het basale, moreel verankerde fatsoen, dat voldoet daar niet aan.

Lieden die achter een façade van fatsoen, extreem enge en vaak criminele dingen doen. Mimicry.


'Terecht lid'

Inderdaad, er is zeker ook nog een - relatief steeds kleiner wordende - groep van wel intrinsiek integere, intrinsiek nobele en naar objectieve rechtvaardigheid strevende, intrinsiek zeer gedreven advocaten.

De terechte leden der balie.

In Corporaal jargon: 'Terecht lid!' (knipoog).


Context:


'eene balie, waarop een land trotsch kan zijn'


DE ADVOCAAT

door mr J.M. van Stipriaan Luïscius

advocaat te 's-Gravenhage

(1930)


"Wat goed en kwaad is, is voor een jong advocaat de moeilijkste vraag (Montijn, Handelingen der Nederlandsche Juristen-Vereeniging, 1899, DL II, blz. 77) (...)

Het recht te doen zegevieren is het vak van den advocaat. Om evenwel dat vak goed uit te oefenen moet de aanstaande advocaat zijne plichten kennen. (...) Zonder goede balie is er geen goed recht. (...)

Het werk moet van harte gedaan worden, uit lust om anderen te helpen. Er zijn niet zo heel veel menschen op de wereld, die dien lust hebben, maar die er zijn, behooren in de advocatuur thuis. (...)

Zoolang er nog onderscheid is tusschen eenen kruidenier en eenen advocaat, moet elk zichzelven aanbevelen streng gestraft worden (Et tu, Bram!, LJ).

Waarom maak ik zulk hooghartig onderscheid tusschen twee vakken? Omdat het ene een egoïstisch vak is en het andere een altruïstisch vak. De kruidenier kruideniert alleen om geld te verdienen, de fatsoenlijk advocaat praktizeert in hoofdzaak om zich nuttig te maken. De advocaat, die alleen om geld te verdienen praktizeert, staat volkomen gelijk met eenen kruidenier. (...)

Het najagen van de praktijk om haar geldelijk voordeel is even afkeurenswaardig als het trouwen van een meisje om haar geld. (...)

Fooien geven bij declaraties is eigenlijk kruideniersmanier. (...)

Als hij hetzelfde als kruidenier kon verdienen, zou hij er evengoed kruidenier bij zijn. (...).

Een goed koopman is een slecht advocaat. (...)

Toon dat gij de procesfout gezien heeft, maar doe afstand van het gebruik daarvan. (...)

Men noemt eene kwade zaak: eene vordering of verwering, welke op de wet maar niet op de rechtvaardigheid steunt. (...)

Sommige ouders zijn er op uit om, zonder hunnen zoon eene goede opvoeding te geven, hem voor een goede betrekking te doen opleiden. Zoo ontstaan de advocaten van kwade zaken. (...)

Een kwade zaak zaak is elke zaak, waardoor men iemand iets bezorgt wat hem niet toekomt (daargelaten of het hem naar de wet toekomt) of onthoudt wat hem wél toekomt. (...)

Onze plicht is onze eenige chef en moet dat zijn. (...)

Wie zich nuttig maakt, wordt benut en dan volgt de kostwinning vanzelf. Zoo alleen ontstaat eene balie, waarop een land trotsch kan zijn. Zoo alleen ontstaat een corps van onomkoopbare mannen (dat was 1930, nu met vrouwen, LJ), die voor recht en waarheid durven strijden tegen iedereen.".

De Advocaat Elfde druk 1933.pdf  


Thans gedomineerd door psychopaten.

Is dat 'eene balie, waarop een land trotsch mag zijn' ?


Grote Smurf

En een (lokale) balie, die krijgt natuurlijk de Grote Leider / Grote Smurf die het verdient, en (die) zal in zijn gedrags- en persoonlijkheidskenmerken een adequate afspiegeling en gemiddelde zijn van de Grote Gemene Deler der (lokale) advocatuur, inclusief uitblijven van oplichten van bepaalde hersendelen in een hersenscanner, en die typische lege blik en wezenloze uitstraling in het gezicht; wezenloosheid!


Corrupte criminele clique

Er is een in omvang toenemende, steeds dominantere, intrinsiek corrupte criminele clique binnen de alsmaar uitdijende advocatuur, en dan doel ik (vooral) op de topcriminelen bij de (Amsterdamse) grote kantoren.


Meer context:


Ik breng u in herinnering enige van rechtsplichten der advocaten:


(ratio: het recht koppelt rechtsgevolgen aan ware feiten)


Artikel 21 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering: 

"Partijen zijn verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren."


mr. J.M. Stipriaan Luïscius:

DE ADVOCAAT

p. 16-17:


"De eerste eisch, aan een fatsoenlijk advocaat te stellen, is zijne betrouwbaarheid. Iedere advocaat moet zijn eigen bankier zijn, wiens beloften als banknoten geaccepteerd worden. De advocaten hebben bij het volk den naam van leugenaars- zij moeten toonen liefhebbers der waarheid te zijn. Waarheidsliefde en woordhoudendheid vormen samen de betrouwbaarheid.

Eene leugen in een processtuk is evenzeer eene leugen als elke andere leugen. Men mag niets ontkennen wat men weet dat waar is. De jonge advocaat mag dit wel bedenken, want het wemelt van slechte voorbeelden op dat gebied. Op de zitting van het Kantongerecht hoort of leest hij bijna niets anders dan onsplitsbare bekentenissen; dat zijn feitelijk ontkentenissen, ook van datgene, wat niemand betwist. Alleen daar, waar het niet mogelijk was zich bewijs te verschaffen of waar het gewoonte is geene quitantie te nemen, mag men zich van de onsplitsbare bekentenis bedienen.

De rechter moet de zekerheid hebben, dat, wanneer een advocaat een feit stelt, dit naar des stellers beste weten juist is. De rechter moet weten, dat wanneer een pleiter eene rechterlijke uitspraak of eenen schrijver citeert, die aanhaling juist is. Dan alleen handelt de advocaat behoorlijk en dan alleen heeft hij het oor van den rechter. Hoe knapper een advocaat is, des te beter, maar de knapste advocaat is zónder betrouwbaarheid niets waard.".


Onwaarheid opschrijven in correspondentie en in processtukken, en opzettelijk gebruik maken van, afleveren of voorhanden hebben van zo'n geschrift, dat levert op het strafbare misdrijf (maximaal 6 jaar gevang) van valsheid in geschrift.

Onwaarheid spreken ten overstaan van een rechter of andere scheidsman/-vrouw bij een mondelinge behandeling, dat levert op het strafbare misdrijf (maximaal 4 jaar gevang) oplichting, door operationaliseren van een samenweven van verdichtsels en listige kunstgrepen.

Alles in bewuste en nauwe samenwerking gedaan met anderen, met het oogmerk om met een onjuiste voorstelling van zaken door valsheid in geschrift en oplichting een rechterlijke uitspraak te verkrijgen, die men niet of niet met dezelfde inhoud zou hebben verkregen, indien de rechter met de ware toedracht (der relevante feiten) bekend was geweest, dat levert op het strafbare misdrijf (maximaal 6 tot 10 jaar gevang) deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, waarbij oprichters, leiders en bestuurders nog 1/3 extra straf kunnen krijgen.

De strafbepalingen gelden onverkort ook voor wittenboorden/-beffen-gajes, niet alleen voor de straatboefjes.


De goedbetaalde Top-Criminelen binnen de advocatuur: hun beste kunstje

Mensen die misdrijven plegen, die heten in de volksmond wel 'crimineel' of 'criminelen'. Mensen die dat in georganiseerd verband doen, die worden wel 'lid van een criminele organisatie' genoemd, met een 'leider van de criminele organisatie'.

Dat wordt niet anders als je advocaat bent, en valsheid in geschrift pleegt in (proces)stukken en/of de boel oplicht door liegen en bedriegen bij een mondelinge behandeling ten overstaan van een rechter of andere scheidsman/-vrouw.

Dat wordt niet anders omdat je jezelf - mede in hoedanigheid van advocaat - 'deken' noemt, of 'stafmedewerker', dan wel siert met enige andere 'gewichtigheid'.

Indien je - materieel beoordeeld - misdrijven pleegt, ben je gewoon een ordinaire crimineel.

Nogmaals: een ordinaire crimineel.


Kwade zaken?

Aan de academie (UvA) keek hij mij altijd wat argwanend aan bij zijn colleges en/of werkgroepen Rechtsfilosofie, Argumentatieleer, en Beroepsethiek voor juristen (als ik hem bijna steeds in zijn volledig gelijk stelde): 'Een prototype corpsbal die het met mij eens is?'.

Maar ik vond en vind Hendrik Kaptein een academische held, (zeer) kritisch schrijvend tegen de stroom (en academische tradities) in over de Ratten in het juridisch metier / Ratten in de advocatuur, ook omdat hij natuurlijk volledig gelijk heeft!


"Beroepsethiek voor juristen is niet veel meer dan het inzicht dat materieel recht moet worden gedaan en dat alle juridische mogelijkheden en kunstjes dat doel moeten dienen. Wie gelijk heeft, moet dat ook krijgen. Als je dat saboteert, ben je niet goed bezig."

in:

https://www.advocatenblad.nl/2013/07/24/advocaten-zeggen-weinig-verstandigs-over-ethiek/ 


Boek: 'Kwade zaken? De moraal van het juridisch beroep'

Kopen en lezen!

Althans, als de hersendelen zijn opgelicht in de scanner, anders beklijft het (toch) niet.

https://arsaequi.nl/product/kwade-zaken/ 


Politiek Moedig Handelen; primaat van de politiek?

Maar om de inmiddels tot extreme proporties toegenomen wittenboorden/-befcriminaliteit daadwerkelijk en grondig aan te pakken, daarvoor is Politiek Moedig Handelen vereist, dat in NL klaarblijkelijk is bezweken onder en/of geweken voor het ons-kent-ons-cliëntelisme, waarbij vooral de (Leidse) corporale scene zo een flinke duit in het zakje lijkt te hebben gedaan en blijft doen; ook bij Minerva lopen (zeer) hoog intelligente psychopaten rond, maar zeer waarschijnlijk vormt oud-rector senaat CDA'er Wopke daarop een uitzondering. Hij is inmiddels gelanceerd - en lijkt voor te sorteren - als opvolger van liberaal Mark R. Vooralsnog lijkt Wopke (MBA Insead) mij buitengewoon geschikt om het land te gaan leiden.

Het 'primaat van de politiek' is niet meer, althans heeft nooit echt bestaan.


'GEDOMINEERD DOOR PLEBS EN PSYCHOPATEN

De (toe)stand der Amsterdamse advocatuur'

Zou dat een passende (werk)titel kunnen zijn, voor een boekske over de algehele toestand van de advocatuur - en beschaving - hier te lande?

Of imponeert het als (onnodig) grievend?

"Hoe bedoelt u, 'onnodig'?"

Ik refereer mij aan uw oordeel !


De misleiding omtrent een akelige miljardenfraude periode '91-'03

Klassiek Knollen voor Citroenen: opties i.p.v. aandelen

De criminele buit van dit mega-misdrijf tegen de Nederlandse bevolking:

Zo'n 8 a 10 miljarden gulden 'rente' en 'aflossingen' ontvangen, op bedrieglijk verzonnen / volledig fictieve leningen (en via bedrieglijke rechtszaken innen van  zo'n 750 miljoen aan bedrieglijk verzonnen gefingeerde 'restschulden' op fictieve leningen).


Maar veel ernstiger en actueler:

Tot op de dag van vandaag (april 2021) zijn bovenwereld-criminelen, geholpen door een legertje aan criminele civiele advocaten (die volledig op de hoogte zijn), bezig met bij argeloze burgers via civiele rechtszaken innen, van volledig verzonnen en fictieve 'restschulden' op die volledig bedrieglijk verzonnen fictieve leningen die nooit zijn gebruikt.

Er worden op dit moment (nog steeds) rechtszaken gevoerd waar deze bovenwereld-criminelen proberen geldbedragen tot wel EURO 85.000 binnen te halen bij argeloze en weerloze mensen, bestaande uit een hoofdsom wegens een 'restschuld' op een fictieve lening, vermeerderd met zo'n 15 jaar contractuele subsidiair wettelijke rente.


Huren ipv kopen van aandelen

Aegon en Fortis hadden eerder al als bankinstellingen / beleggingsinstellingen, in hun girale -Wge- kluizen zo'n 500 miljoen AEX aandelen aan toonder in bewaring genomen voor een aantal grote institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, grote beleggingsfondsen en een paar grote investmentbanks zoals JP Morgan.

Let op: Wet giraal effectenverkeer-aandelen worden goederenrechtelijk beschermd, juist door die Wge, en behoeven om die reden niet tot afwenden van gevaren bij faillissement in afzonderlijke bewaarbedrijven te worden opgeslagen.

Terzijde:

JP Morgan Nederland N.V., thans genaamd Vondel N.V., KvK nr. 33127327

Akte oprichting: 27 juni 1965.

Enig aandeelhouder: JP Morgan Overseas Capital Corporation.

Jaarrekeningen jaren 1989  en 1998 t/m 2001 geconsolideerd in de jaarrekeningen van Bank Labouchere N.V..

(Een der rechtsvoorgangers van) Aegon N.V. is sinds omstreeks 1965 de belangenbehartiger van JP Morgan in Nederland, en beiden hebben sindsdien een innige relatie, die omstreeks 1990 een hoogtepunt bereikte met de extreme effecten-/aandelenlease - zwendel.

Die effecten-/aandelenlease begon voor Aegon N.V. op 1 april 1991, met de Allereerste Overeenkomst Aandelenlease Optielease.pdf: aandelen + putoptie (aandeel + put = gelijk aan een heel goedkope aandelen-calloptie, dus koop je enkel de laatste).

JP Morgan kocht al in 1967 de eerste 50% van Labouchere & Co., en veranderde de naam in Bank Morgan Labouchere. De andere 50% kocht JP Morgan erbij in 1984.

Vanaf 1984 was Bank Labouchere N.V. volledig in handen van JP Morgan, met als 'wingman' Aegon N.V..

Men ging in de directiekamers in bewuste en nauwe samenwerking bekokstoven, hoe de Nederlandse consumenten een poot uit te draaien, en bedacht of reikte aan aan de Nederlandse directie, de opties/derivaten i.p.v. aandelen/obligaties-zwendel.

JP Morgan Timeline Benelux.pdf


Aegon, Fortis en ABN AMRO (de aanbieders met samen zo'n 1.000.000 contracten met consumenten) hebben op papier - in de girale kluizen hoefden die aandelen niet te worden verplaatst - een paar honderd miljoen van die aandelen van de institutionele beleggers GEHUURD, niet gekocht, en later weer terug gegeven aan de institutionele beleggers.


State-corporate-crime 2005-2007 .pdf 


34108289 DSS_Jaarrekening_2001.PDF


Dexia Securities Services Jaarrekening 2001, Pagina 4:

"Securities lending

"The volume of the securities lending business varied from a low of € 3,9 billion in January to a high of € 5,3 billion in December. The most significant expansion was the lending for Dexia. (...)

(...)

Balance Sheet & Payment Services

After consolidation of the current account pools of AEGON and DBnl the balance sheet total of (...). The securities lending activity is recorded as off-balance sheet-business. (...)".


5,3 miljard?

Laten we het eens optellen voor balansdatum 31/12/2001 (en vervolgens corrigeren wegens koerswijzigingen van de aandelen sinds dag van 'aankoop'):


Aegon Financiele Diensten Jaarrekening 2001.pdf

Terzijde: in deze jaarrekening 2001 op pagina 8 bovenaan (pdf pagina 6):

"Opties uit hoofde van effectenleasecontracten en opties uit hoofde van de daartegenover afgesloten dekkingstransacties worden (...)". Het saldo wordt opgenomen onder Overige vorderingen en overlopende activa.".

De tegengestelde opties-combinatie - de vervanger voor aankoop van aandelen met een lening - staat onder overlopende activa omdat ze langer dan 1 'productieproces' meegaan, en worden afgeschreven over de minimale looptijd van de bovenliggende effectenleaseovereenkomsten.

Aegon Garantiefonds Jaarrekening 2001.pdf

Dexia Bank Nederland Jaarrekening 2001.pdf


Nu even heel goed opletten!


Goederenrecht!

Leveren vs Overdracht

Leveren, feitelijk verwerven, registreren en bijschrijven van aandelen, dat is juridisch NIET hetzelfde als Overdracht (van economische eigendom)


Omdat Aegon's Legio Lease B.V. / Bank Labouchere N.V. / Dexia Bank Nederland N.V. en Fortis' Groeivermogen N.V. de aandelen niet hadden Gekocht maar enkel Gehuurd, hebben Aegon en Fortis als Huurder van die aandelen, nimmer de economische (waarde, waardeveranderingen en koersdalingen) en juridische eigendom van al die aandelen Goederenrechtelijk Overgedragen gekregen van de Verhuurders van die aandelen.

Aegon's Legio Lease B.V. / Bank Labouchere N.V., Dexia Bank Nederland N.V. en Fortis' Groeivermogen N.V. kunnen dan nooit de economische eigendom (waarde, waardeveranderingen en dus koersdalingen) van de aandelen Goederenrechtelijk hebben Overgedragen aan de ongeveer 650.000 consumenten / afnemers van de aandelenleasecontracten.

Het Nederlandse gesloten goederenrechtelijk systeem van Overdracht staat eraan in de weg. In dat gesloten goederenrechtelijk systeem van Overdracht kun je niet meer rechten overdragen dan je zelf hebt.

Zie op dit specifieke punt het Nederlandse wettelijke goederenrechtelijk systeem zoals neergelegd o.m. in de bepaling van artikel 3:84 lid 1 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek:

"Voor overdracht van een goed wordt vereist een levering krachtens geldige titel, verricht door hem die bevoegd is over het goed te beschikken."


https://wetten.overheid.nl/BWBR0005291/2016-07-01#Boek3_Titeldeel4_Afdeling2_Artikel84 


Voor een Geldige Goederenrechtelijke Overdracht van de economische en juridische eigendom van aandelen zijn nodig: a. Levering (art. 17 Wet Giraal effectenverkeer), b. Geldige Titel en c. Beschikkingsbevoegdheid.

Indien er een gebrek kleeft aan een van deze drie - levering, titel, beschikkingsbevoegdheid - kan simpelweg geen Goederenrechtelijke Overdracht hebben plaatsgevonden.

Feitelijk Verplaatsen van aandelen - leveren, registreren, bijschrijven, feitelijke verwerven - is daarvoor niet voldoende.

Indien je dus niet zelf de Economische Eigendom van zo'n 500 miljoen aandelen goederenrechtelijk hebt overgedragen gekregen / verkregen / ontvangen, omdat je de aandelen hebt Gehuurd, kun je vervolgens die economische eigendom - met waardedaling door koersdaling - ook niet goederenrechtelijk hebben overgedragen aan zo'n 650.000 consumenten / afnemers.

Je hebt als bank namelijk niet meer Beschikkingsbevoegdheid over die aandelen, dan je zelf in een eerdere schakel Beschikkingsbevoegdheid hebt ontvangen / overgedragen gekregen / verkregen / feitelijk verworven!

Als je iets huurt (huren), krijg je niet de economische of juridische eigendom overgedragen gekregen. Dan heb je dus niet goederenrechtelijk Overgedragen gekregen de Beschikkingsbevoegd om die economische en juridische eigendom van die aandelen in een volgende schakel over te dragen.

De economische eigendom - en daarmee de waarde, waardeveranderingen en daarmee de koersdalingen van die aandelen in de periode september 2000 - maart 2003 - is steeds bij de Verhuurders van die aandelen gebleven.

Trouwens, maar dat terzijde en ten overvloede, de aandelen zijn ook niet geleverd conform de bepalingen van art. 17 Wet giraal effectenverkeer, zodat ook dat in de weg staat aan de goederenrechtelijke economische overdracht aan de afnemers, van de waarde, waardeverandering en daarmee koersdalingen van de aandelen.

Immers, voor een Geldige Goederenrechtelijke Overdracht van de economische en juridische eigendom van aandelen zijn nodig: a. Levering (art. 17 Wet Giraal effectenverkeer), b. Geldige Titel en c. Beschikkingsbevoegdheid.

Immers, blijkens het Stichting AFM rapport van 9 november 2006 Autoriteit (zeer grote) Fraudeurs Maskeren - Dexia rapport.pdf pagina 19 bij randnummer 3.4:


Citaat uit dat blokje tekst in dat AFM-rapport van 9 november 2006 onder het kopje "3.4 Conclusie aankoop en levering van aandelen":

"Een bijschrijving van aandelen op naam van Dexia op deze depotrekeningen in de administratie van RBC Dexia kwalificeert op grond van de Wge als levering van aandelen.".

zijn de aandelen per tranche 'aandelenleaseproduct' geleverd en bijgeschreven op effectenrekeningen op naam van Legio Lease, van Bank Labouchere en van Dexia Bank Nederland, zonder deze vervolgens in een volgende stap door te leveren aan de afnemers / consumenten "door bijschrijving op naam van de verkrijger in het daartoe bestemde deel van de administratie van de intermediair".

https://wetten.overheid.nl/BWBR0003109/2020-09-03#Hoofdstuk2_Titeldeel2_Artikel17


Bank heeft niet Wge-doorgeleverd aan klant?

Klant van de bank geen rechthebbende geworden!

Bij uitspraak van 23 september 1994, nr. 15412, NJ 1996, 461, heeft de Hoge Raad der Nederlanden geoordeeld en beslist, zakelijk samengevat weergegeven:

 

“Wet giraal effectenverkeer. Verkrijging via een commissionair van een aandeel in een effectendepot; vraag of opdrachtgever rechtsreeks rechthebbende wordt.

Wanneer door een neki (een commissionair die niet in het bezit is van een vergunning om als effectenkredietinstelling in de zin van de Wet toezicht kredietwezen op te treden) in opdracht en voor rekening van een client ter beurze effecten zijn aangekocht en deze effecten vervolgens op naam van de neki zijn bijgeschreven in de administratie van de aangesloten instelling gehouden verzameldepot. De client kan vervolgens slechts rechthebbende op dat aandeel worden doordat de neki het aan hem doorlevert overeenkomstig het in art. 17 Wge bepaalde.”. 


De contractuele wensen van de aanbieders van de effecten-/aandelenlease hadden enkel kunnen worden bereikt, door de aandelen daadwerkelijk op naam van de afnemers / consumenten te leveren via artikel 17 van die Wet giraal effectenverkeer, met bescherming van het belang van die aanbieders via toepassing van rechtswege, van de bepaling van artikel 3:84 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek:

"Wordt ter uitvoering van een voorwaardelijke verbintenis geleverd, dan wordt slechts een recht verkregen, dat aan dezelfde voorwaarde als die verbintenis is onderworpen.".

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005291/2016-07-01#Boek3_Titeldeel4_Afdeling2_Artikel84


Wat zegt de branche zelf over wel of geen overdracht van economische eigendom?


Context:  EUMEDION Position_paper_securities_lending.pdf


"Wat is securities lending?

Securities lending is het uitlenen van aandelen aan een partij die deze aandelen tijdelijk nodig heeft. De aandelen worden in de regel uitgeleend door een institutionele belegger onder betaling van een “leenvergoeding”. Het juridisch eigendom van de aandelen wordt door de uitlener volledig overgedragen onder de verplichting voor de inlener om op een bepaald tijdstip een gelijk aantal van dezelfde aandelen terug te leveren. Meestal heeft de uitlener bovendien het recht de aandelen ook eerder terug te eisen (recalling). Het economisch eigendom blijft gedurende de gehele uitleenperiode bij de uitlener.

Waarom worden aandelen ingeleend? Er zijn verschillende redenen om aandelen in te lenen. Er worden hier vier genoemd. (...)

Een tweede reden houdt verband met het short gaan in bepaalde aandelen. Door in een aandeel short te gaan, wordt geanticipeerd op een verwachte koersdaling. De short seller verkoopt zijn aandelen aan een derde in de verwachting soortgelijke aandelen later tegen een lagere waarde terug te kopen. In de tussentijd zal de short seller aan zijn leveringsverplichting moeten voldoen en kan dit doen door tijdelijk aandelen in te lenen en deze ingeleende aandelen te leveren aan een derde. (...)

Een vierde reden om aandelen in te lenen is het afdekken van risico’s bij derivatentransacties, zoals optiecontracten en equity swaps.".


De daling van de waarde van al die aandelen door koersdalingen van al die aandelen, die kan dus niet ten laste van de 650.000 consumenten / afnemers worden gebracht.

Het is in het Nederlandse gesloten goederenrechtelijk (causaal) stelsel simpelweg (van rechtswege) onmogelijk.

Capiche?


Context:  https://www.joho.org/nl/wat-overdracht


Jaarrekeningen Bank Labouchere en Dexia Bank:

'De embedded optiepositie, zijnde de verplichtingen richting de leaseclienten, is opgenomen onder post overige schulden.'

Opties en gehuurde aandelen in het heel groot.pdf 


Verzekering tegen koersstijgingen

Feitelijk was zo'n OTC calloptie voor Aegon's Bank Labouchere N.V. / Dexia Bank Nederland N.V. een verzekering tegen het risico van Koersstijgingen van een pakket van aandelen met een fictieve 'aankoopwaarde' van 250 miljoen gulden. Gingen de koersen dan omhoog, dan moesten de tegenpartijen Investmentbanks, óf aan Aegon en Fortis de aandelen verkopen en leveren tegen de originele lagere uitoefen-koers (optie met fysieke levering), óf het koersverschil tussen uitoefenprijs en daadwerkelijke hogere koers in geld uitbetalen (optie met cash-settlement (= gewoon gokken op aandelenkoersen)).


'Kost duur kwa financieel geld'

De consumenten kochten dus zonder het te weten een heel goedkope optiebelegging, betaald met hun vooruitbetaalde 'rente' en maandelijkse 'aflossing', denkende dat ze een heel dure aandelen/obligatiebelegging kochten (met geleend 6-12% rente per jaar geld).

Men kreeg heimelijk/arglistig heel goedkoop, en betaalde voor heel duur. Knollen voor citroenen.

Terzijde:

Fatsoenlijke mensen noemen dat misleiding, diefstal en criminele oplichting. Te snel omhoog hoi polloi en psychopaten vinden dat een neo-liberaal en rechtmatig kuntstje ('wat zijn we toch handige slimme jongens en meisjes'), ook al moet je her en der - zo'n paar miljoen keer, gedurende zo'n twaalf jaren - wat onwaarheid zeggen en schrijven.

Een zekere mr. Cortenraad propageert dat - 'rechtmatig' kunstje - dan ook in zijn proefschrift:

'transactiekostenreductie'.

Cortenraad Proefschrift Corporate Paradox.pdf


'Wouter H.F.M. Cortenraad was born (...) He is currently a practising lawyer at the Amsterdam offices of Loeff Claeys Verbeke (Nederland), a Dutch international law firm, and a member of the bar of Amsterdam (both since 1995).


(...) Waarbij de onderneming fungeert om de transactiekosten die zijn verbonden aan de werking van het marktmechanisme te vermijden (dus niet Kopen van aandelen, LJ) indien (en zolang) de kosten van de organisatie van economische activiteit in een onderneming, geringer zijn (Huren van aandelen en obligaties, gecombineerd met opties, LJ) dan de kosten van het gebruik van de markt (Kopen aandelen en obligaties, LJ).'.


Wouterus Hubertus Franciscus Maria (jawel, een katholiek, en uw weet wat die allemaal ...) Cortenraad, waar hebben wij die naam vaker gezien en gehoord?

Hier, helemaal onderaan....

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2007:AZ7033


Eerst als advocaat van Aegon het helpen opzetten en uitvoeren, en dan als rechter het helpen wegmoffelen...

Corruptie en machtsbederf met deze aard en omvang, moet een bevolking daar maar eens tegen gaan optreden?

Ik refereer mij aan uw oordeel EA!


Georganiseerde misdaad: Liegen en bedriegen door Criminele Kakkers: corporate crime/wittenboordencriminaliteit

Hoewel in vele miljoenen contracten, brieven en jaaroverzichten stond vermeld, dat aandelen/obligaties waren aangekocht / verkocht met vermelding van 'aankoop- en verkoopkoersen', was dat vele miljoenen keren simpelweg niet waar, en dus gejokt: meer formeel heet dat dan oplichting en valsheid in geschrift, strafbare misdrijven.

Dus: Enkel opties tot eventuele latere aankoop of cash, gecombineerd met huren van aandelen.

En als je met opties en huren aandelen werkt, behoef je geen of een heel geringe initiële investering, waardoor de hele dure (tot zo'n 12% rente per jaar) 'leningen' niet nodig zijn/waren, niet worden/werden gebruikt, en aldus geheel overbodig en arglistig op papier worden/werden aangesmeerd.

Als koersen dalen en gedaald blijven opties ook niet nodig

Van september 2000 tot en met maart 2003 zijn de aandelenkoersen over de hele breedte zo'n 70% gedaald (lees: zeer waarschijnlijk naar beneden gemanipuleerd; de hele wereldmarkt zat 'short') en tot omstreeks begin 2005 gedaald gebleven. Die callopties met fysieke levering zijn dus nooit uitgeoefend (dat doe je enkel bij stijgende koersen), en aandelen zijn niet gekocht, in ieder geval niet tegen de uitoefenprijs van de opties, maar tegen de veel, veel lagere daadwerkelijke koersen, in ieder geval enkel in die gevallen waar de afnemers vroegen om feitelijke uitlevering van de aandelen.

Maar het gros van de mensen wilde cash, geen aandelen.

Omdat niets werd aangekocht, werden de verzonnen / fictieve leningen niet gebruikt.

Fatsoenlijke mensen vinden dan, dat je over ongebruikte leningen geen 'rente' verschuldigd bent, laat staan dat je maandelijks 'aflost' op een geheel fictieve lening.

Zo simpel kan het zijn.

Omdat de aandelenkoersen in de periode 2000-2003 met zo'n 70% waren gedaald en bleven tot ergens in het jaar 2005, behoefde door Aegon en Fortis ook geen hedge / verzekering meer te worden afgesloten tegen het risico van koersstijgingen, zolang de aandelenkoersen lager waren en bleven, dan de fictieve aankoopkoersen genoemd in de effectenlease-contracten.

Dus werden door Aegon en Fortis in die periode september 2000 - maart 2003 met uitloop naar midden 2005 ook geen optiepremies meer betaald voor de OTC calloptie-contracten met gebundeld zo'n 250 miljoen nominale waarde aan effectenleasecontracten. Pas omstreeks midden 2005 kwamen de aandelenkoersen weer rond de koersen zoals afgesproken in de effectenleasecontracten.

Het hoefde simpelweg niet meer, zolang de koersen niet weer op het oude veel hogere niveau zouden komen zoals bepaald bij de effectenleasecontracten, en dat duurde tot ergens midden 2005.

Dus bij de extreem gedaalde aandelenkoersen werden  door de aanbiedende banken - Aegon N.V., Fortis Bank Nederland N.V. en ABN AMRO B.V. waren de drie grootste - helemaal geen Beleggings-Kosten meer gemaakt, maar wel miljarden aan 'rente' en 'aflossingen' ontvangen op de bedrieglijke volledig fictieve leningen.


Aanslag op de rechtsstaat

Hoewel te leningen niet werden gebruikt, dan toch hebben in de periode 1991 - 2003 zo'n 650.000 gezinnen miljarden aan 'rente' en 'aflossingen' betaald uit hun spaargeld en overwaarde van hun woning (velen kregen een tweede hypotheek aangepraat/-smeerd).

Dat is extreem crimineel.

Vervolgens is de oude BVD-baas Arthur D.v.L. betrokken bij samenstellen en (in concept september 2006, definitief november 2006) publiceren van een uiterst valse en misleidende rapportage, met onder het tapijt doofpotten van deze corporate-crime-miljardenfraude en (dubbele) aanslag op de Nederlandse rechtsstaat en rechtsorde, alsook zeer ernstig misdrijf tegen de Nederlandse bevolking als geheel.

Dat is extreem crimineel.


State-corporate-crime: georganiseerde misdaad

Resultaat van dat alles, dat fenomeen heeft een eigen plaats in de Criminologie:

https://en.wikipedia.org/wiki/State-corporate_crime


"To be able to operate as a commercial business entity, the modern corporation requires a legal framework of regulation and oversight within which to exploit the relevant markets profitably. The infrastructure of law and commerce are provided by the government of each state in which the corporation desires to trade, and there is an inevitable linkage between the political and commercial interests. All states rely on businesses to provide an economic base consistent with each government's political policies. Without policies that are supportive of economic activity, businesses will not be profitable and so will not be able to provide the economic support that the state desires. In some cases, this symbiosis may lead to the commission of crimes.".


En wat doe je natuurlijk als Staat der Nederlanden, als je er achter komt, dat twee / drie grote bankinstellingen, met medeweten van heel wat 'nette mensen' uit de (pseudo-) 'elite', met jarenlange misleidingen en oplichting, miljarden en miljarden guldens hebben gejat van het volk, en aldus die (systeem) banken / instellingen wegens latente schadevergoedingsverplichtingen technisch failliet zijn?


https://www.youtube.com/watch?v=txrAOqK8vNA&feature=youtu.be&t=16m00s


'Dus dat..., doen we ook wat aan...'


Quod licet Jovi non licet bovi?


Topambtenaar, of gewoon ordinaire volkse - veel te snel omhoog gevallen - topcrimineel?

Ik refereer aan het gezond verstand van (wel) fatsoenlijke mensen.


Aanslag op de rechtsstaat

Mensen die betrokken zijn (geweest) bij (helpen) bedenken, (helpen) uitvoeren en - erger nog - (helpen) onder het tapijt doofpotten van dit extreme misdrijf tegen de Nederlandse bevolking, de Nederlandse rechtsstaat en de Nederlandse rechtsorde, daarvan kan niet worden uitgesloten dat zij op enig moment nog eens mogen participeren in een buitengewoon intensief normoverdragend gesprek (en in een hersenscan ter bepaling van de meest adequate doch tegelijk meest humanistische wijze van maatschappelijke vergelding van / bescherming tegen, vanwege dit extreme strafwaardig onrecht).

Trouwens, dat geldt ook voor hen, die proberen gedreven klokkenluidende wel integere advocaten het leven zuur en/of onmogelijk te maken.

Onguur fout psychopaten-volk, het zit overal.

Een epidemie, veroorzaakt door het volledig 'democratiseren' van alles, inmiddels extreem verergerd door de epidemie van bovenwereld-psychopathie die onze samenlevingen teistert, zeer ernstig destabiliseert en beschadigt.


Deze miljardenfraude nader beschouwd

Lees eens rustig door, de inhoud van voetnoot 3 op pagina 7 e.v., van navolgende rapportage van integer, nobel en gedreven medemens dr. G.J.M. Braam RA, (registeraccountant en) universitair hoofddocent Accounting aan de Radboud Universiteit te Nijmegen:


Rapportage dr. G.J.M. Braam RA van 29 maart 2012.pdf


Citaat uit die voetnoot nr. 3:


"In de rechtszaak is Aegon Bank N.V. (en met haar, haar advocaten van Allen & Overy) met een soort van voortschrijdend inzicht de rechter en de buitenwacht aan het misleiden waarover het Aegon GarantieFonds daadwerkelijk heeft belegd in het verleden. (...)

(...) Echter, in de jaarverslagen wordt enkel vermeld dat is belegd in OTC opties en niet in obligaties of aandelen.".


Aegon Bank N.V. Sprintplan Memeorie van Allen & Overy van 27-11-2007.pdf


Wat is er daadwerkelijk gebeurd?

Blijkens de inhoud van de door de accountant gecontroleerde en door de accountant goedgekeurde Jaarverslagen met Jaarrekeningen van het beleggingsfonds in kwestie:

Enkel (Zelf-Bedruipende Combinaties van Verkopen Putopties en vervolgens) kopen van Callopties (met de (in een keer) bij vooruitbetaling van de consumenten ontvangen 'rente'), waardoor de slechts papieren RENTEDRAGENDE lening volledig fictief en ongebruikt:

Aegon GarantieFonds - extracten Jaarrekeningen.pdf

Door de accountant gecontroleerde en goedgekeurde Jaarrekeningen Aegon Bank: Garantie is een Geschreven Put-optie-positie.pdf

(met deze 1,69 miljard aan Aegon-GarantieFonds gebakken-lucht-QE-leningen, is op papier een (groot) deel van de op papier gesecuritiseerde Bank Labouchere gebakken-lucht Aandelenlease-QE-Leningen-obligaties 'gekocht').


Wat mocht je verwachten?

Prospectus en Financiële Bijsluiter Sprintplan en GarantieFonds:

Met heel veel - Rentedragend - van de bank geleend geld aankopen van Indexopties en Obligaties:

Sprintplan  Aegon GarantieFonds Extracten van het Prospectus en de Financiele Bijsluiter.pdf


De Norm

Terzijde, voor de weinigen die het relevant vinden, de Norm voor de fatsoenlijke advocaten/mensen:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0001827/2017-02-10#BoekEerste_TiteldeelEerste_AfdelingDerde_Artikel21


Artikel 21 van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering:

"Partijen zijn verplicht *de voor de beslissing van belang zijnde feiten *volledig en *naar waarheid *aan te voeren.".

U ziet in deze imperatieve wettelijke bepaling vier hoofdthema's:

1. de voor de beslissing relevante feiten

2. volledig

3. naar waarheid

4. aanvoeren.

Maar (veel) te snel sociaal verticaal migrerend hoi polloi / (zeer) hoog intelligente psychopaten, die zijn heel bruikbaar voor (helpen) bedenken, (helpen) uitvoeren en (helpen) verhullen van knollen (derivaten - geen of heel weinig geld nodig) voor citroenen (aandelen/obligaties kopen - heel veel (geleend) geld nodig) corporate-crime-oplichtingen, waarbij miljarden en miljarden worden geroofd van het amorfe weerloze volk.


Senior partner

Trouwens, die advocaat genoemd in die processtukken waar dr. Braam RA over spreekt in zijn rapport, die is nu Senior / Managing Partner bij dat Allen & Overy.

Dan schijn je de dagelijkse leiding van zo'n kantoor in handen te hebben.

Dan bepaal je waarschijnlijk ook de richting waarin de 'mores' zich (verder) ontwikkelen binnen zo'n kantoor, nog los van de niet-aristocratische Amerikaanse invloeden die van over de Atlantische komen aanwaaien in verband met de filialen van deze objectief recht particuliere belangen verdedigen en buit witwassen-kruidenier in de USA.


MinJus

Trouwens II, onze huidige MinJus Grapperhaus is ook advocaat en senior / managing partner geweest bij dat Allen & Overy.

Een deel van Allen & Overy is overgelopen vanuit het eertijds heel chique Loeff Claeys Verbeke, maar van die morele glamour is niets meer over.

Gaat Ferdinand het dan wel netjes en op die nieuwe neutrale gronden rechtbreien, die roof van zo'n 8 a 10 miljard gulden (jaren 90tig koopkracht!) van het volk?

Of Aegon (Nederland) N.V. maar even zo'n vijf (5) miljard EURO - 8 a 10 miljard gulden vermeerderd met gemiddeld zo'n 15 jaar wettelijke rente - aan wederrechtelijk verkregen voordeel zou willen teruggeven aan het volk, zonder gebruik van ECB - QE geld.


Monetaire financiering, of 'Wederrechtelijke onteigening van extreem en absurd veel koopkracht' door opzettelijk veroorzaken van geldontwaarding door eindeloos giraal bijdrukken van vals geld


Verboden bij het Verdrag van Maastricht van 1992, maar draait sinds uitbreken van Het Grote Gevaar in december 2019 op volle toeren: € 4.700 miljard (!) EURO nieuwe geldschepping.

In zo'n 30 maanden tijd zo'n € 4.700.000.000.000 aan koopkracht geüsurpeerd, van zo'n 300 miljoen EU-burgers.

Sinds 31 december 2019 heeft de ECB zo'n € 4.700 miljard giraal bijgedrukt uit het niets, en uitgedeeld aan de EU-systeem-banken met die enorme honderden en honderden miljarden-pakketten leningen die nooit meer worden terugbetaald (Non peforming loans - NPL's).

Die enorme extreme berg oninbare schulden - NPL's-, die zijn van de private balansen van die private banken, overgeheveld naar de publieke balansen van de publieke ECB / DNB, zo over de schutting in de tuinen van de EU-burgers gekieperd.


Extreme Geldscheppingswinsten: Particuliere 'rente' winsten, Publieke NPL's verliezen

De honderden miljarden aan geldscheppingswinst in particuliere zakken (aandeelhouders particuliere banken).

De honderden en honderden miljarden aan verliezen vanwege honderden en honderden miljarden aan blijvend oninbare leningen - Non Peforming Loan's - afschuiven op publieke schouders van zo'n 300 miljoen burgers.

Wel de lusten, niet de lasten. Maar dan in het heel groot.

Een extreme bankoverval door rovende bankiers.

Van 01/01/1999 tot 31/11/2019 - een periode van zo'n 21 jaar - heeft de ECB zo'n 3.500 miljard Euro giraal bijgedrukt.

In slechts zo'n acht maanden tijd, heeft de ECB zo'n 95% van de in twintig jaar tijd giraal gedrukte 3.500 miljard Euro bijgedrukt.


Diefstal/bankroof via communicerende vaten

QE-Geldpers-geld ontleent én onttrekt zijn waarde, via het mechanisme van communicerende vaten, aan al het tot moment van scheppen van dat nieuwe geld, reeds bestaande totale geldhoeveelheid. Dat geld is in eigendom van iemand, in ieder geval de economische waarde van dat geld.

Hoewel het aantal muntjes op uw bankrekening niet lager is geworden, bent u afgelopen 8 maanden wel van zo'n 10% van uw eigendom (koopkracht) beroofd, zonder dat u het door heeft.

Telt u de bedragen aan de linkerzijde - Activa / bezittingen - onder nrs. 5 en 7 even bij elkaar op.

Trek het totaalbedrag voor 31/07/2021 af van het totaalbedrag van 31/12/2019, en u heeft het publieke geldbedrag, dat afgelopen 18 maanden giraal is bijgedrukt en cadeau gedaan aan  de particuliere bankensector met particuliere aandeelhouders.

Of zouden de private banken wereldwijd massaal Staatsobligaties hebben gekocht, om deze heimelijk door te verkopen aan de centrale bankiers, om daarmee - fraus legis - te omzeilen het in de meeste Westerse landen staatsrechtelijk bestaande verbod, om aan monetaire financiering te doen door de - girale - geldpers aan te zetten?


Trauma based mind control ---> cognitieve lockdown

Neo-Liberale en andere Staats-Rottigheid uithalen gaat altijd het best, op de achtergrond van een flinke 'crisis', desnoods eentje die je een handje helpt te ontstaan, te verergeren of simpelweg extreem te overdrijven, alles met verspreiden van een hele hoop misleidende, vervormende, en verwarring veroorzakende 'feiten'.

De Central Intelligence Agency, Federalnaja sloezjba bezopasnosti, of Zhong Chan Er Bu draaien hun hand niet om voor nationalistisch-doel-heiligt-Machiavellistische-middelen.

Hebben we eigenlijk al een - kennelijk dan geheim gehouden - Europese Geheime Dienst? Immers, als de EU landen zich willen verenigen tot een geheel, zal dat ook moeten gaan gelden voor de - al dat niet geheime - Geheime Diensten.

Alles tegen de achtergrond van het door de CIA en KGB ten tijde van de koude oorlog 1.0 tot kunst verheven zogenaamde 'Trauma based mindcontrol', met een 'cognitieve lockdown' als resultaat.

De amorfe massa stopt volledig met zelfstandig en logisch denken, en laat zich door rotte neo-liberale poppetjes gijzelen door een geveinsd, aangejaagd of extreem overdreven gevaar, en richt zich tot de Grote Leider / Grote Smurf.

Iets wat de Romeinen al hadden opgezet door vanaf de vierde eeuw na Christus ergens rond het jaar 380 (313 Edict van Milaan, 380 Edict Cunctos populos, grondslag voor de Inquisitie) het Rooms Katholieke geloof te hersenspoelen in menig kinderziel: Systematisch en Structureel dreigen met hel en verdoemenis tot gedrags- en gedachtenbeïnvloeding en ontmoedigen van zelfstandig / autonoom denken met objectieve waarheidsvinding, dat is een vorm van 'Trauma based mind control'.

Rond de 95% van de wereldpopulatie is hun kinderjaren wijs gemaakt dat ze zich in denken en doen moeten onderwerpen aan een fantasievriendje, die met - zware mishandeling en de dood - hel en verdoemenis dreigt in geval van non-conformisme en autonoom denken. Griezelig, maar wellicht noodzakelijk tot 'croudcontrol'; vroeger nationaal en nu internationaal?


De menselijke geschiedenis op het punt van sollen met angstige mensen, en de rest die wegkijkt

Angstige mensen zijn zo mak als schapen, en laten zich zonder slag of stoot naar de slachtbanken leiden.

Kijk maar:     https://youtu.be/1p6vkCUwaG0?t=1110

Er wordt in de docu toegelicht, dat de leidinggevenden van de Einsatzgruppen bijna allemaal academisch zijn gevormd geweest.

Achtergrond-rottigheden

Corona(-mutaties) en spoedwet, Wag The Dog-oorlogjes als totale afleiding van dat wat op de achtergrond gebeurt.

Niemand kijkt meer naar de wel of andere zeer relevante zaken die op de achtergrond gewoon blijven doorgaan, zoals sinds december 2019 zo'n 12.500 miljard - publiek - QE-giraal bijdrukken en aan - particulier - banken (lees: hun aandeelhouders) weggeven.


De drukke hand van de goochelaar

U kijkt (vrijwel) allemaal uitsluitend nog naar de hand van de goochelaar die hij/zij hoog in de lucht houdt en zo druk  heen en weer beweegt, en (vrijwel) niemand kijkt meer naar de hand die de goochelaar tegen of achter het lijf houdt, de hand waar de goochelaar schijnbaar niets mee doet.


Geen moreel oordeel, wel feiten op een rijtje hebben

Ik heb verder geen moreel oordeel over de vraag of het allemaal goed of slechts is.

Wellicht is het (inmiddels) allemaal strikt noodzakelijk om de wereldeconomie en daarmee de wereldvrede (en daarmee de menselijke soort) te behoeden en bewaren, en/of om de EU / wereldbestuur te redden (ratio: nooit meer wereldoorlogen en genocides) en mogelijk te maken, waarvoor de EURO en de Dollar - en daarmee de rest van de valuta wereldwijd - moeten worden 'gered'.

En daar kwam relatief recent onvoorzien dan nog bij, dat het klimaat inmiddels flink buiten zijn gemiddelde bandbreedtes begint te klotsen, door menselijk ingrijpen, en/of door zonvariaties.

Pars pro toto / toto pro pars?


Liar, lawyer, wat is het verschil?

Zelfs kinderen van vier, vijf jaar oud hebben het al door, en voelen het haarfijn aan.

Let op het jochie, dat op 00:17 zijn schouders ophaalt:

'liar, lawyer? Wat is het verschil ?'


Lol, Hilarisch !

Film 'Liar Liar' met Jim Carrey:


  https://youtu.be/k0DA75eOltA


Het lot van een samenleving bepaald door een teveel aan gebrek aan karakter en fatsoen?

Als er veel te veel, veel te snel naar boven gemigreerd hoi polloi en een teveel aan (zeer) hoog intelligente psychopaten doordringen op belangrijke, strategische posities in een democratische rechtsstaat / gelijk welke samenleving, dan verwordt van binnenuit die rechtsstaat / samenleving in niet al te lange tijd tot een fascistoïde bananen-monarchie (met een onnozele onwetende, overigens alleraardigste, marionet als Grote Smurf) waar heel / extreem fout volk de gang der dingen bepaalt, steeds of vaak met volstrekt negeren van de regels van Grondwet, staatsrecht en/of mensenrechten.

Dan raakt mijn beschaving ernstig in verval, zeer ernstig.

Fatsoenlijke mensen buigen niet voor fout volk!

Het Parool, van origine een verzetskrant, met senior Albert de Lange in de hoofdrol, durfde het in juli 2011 - op aangeven van een autonome, eigenwijze Amsterdamse advocaat - nog aan, ongevoelig voor de term 'complotdenker', de 'kreet' die ernstig corrupte machtsbedorve klootzakjes tegenwoordig graag in stelling brengen om maar niet op feiten te hoeven ingaan.

Albert trapte niet in de holle retoriek van narcist Aegon-spindocter drs. Jantje Driessen, en doorzag dat niet werd ingegaan op de voorgehouden gebleken harde feiten:


Voorpagina Parool 16 juli 2011:

https://www.parool.nl/cs-b334bddc


Artikel op twee binnenpagina's Parool 16 juli 2011:

Artikel Parool 16 juli 2011: Waar liet Aegon de miljoenen...


Die miljoenen / miljarden guldens / euro's bestonden simpelweg niet, en die toestand bestaat bij de gratie van volledig onbegrip bij 99,99999(9) % van de wereldpopulatie, van aard en functioneren, van ons sinds begin 20ste eeuw zeer ernstig gecorrumpeerde en intrinsiek pervers mondiaal, op creatie van QE-schuld gebaseerde monetaire systeem, dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een/de volgende volksrevolutie zal triggeren.

Oh ja, voor het geval u het niet meteen door heeft, maar nationaal tientallen / wereldwijd honderden  miljarden 'rente' (eufemisme voor 'geldscheppingswinst') ontvangen op geld dat niet bestaat, dat is wederrechtelijk en strafwaardig onrecht wegens zijn van een rechtsdelict, niet slechts een wetsdelict.


Girale Geldschepping als illegale valsmunterij

Fiat-geld

De centrale banken DNB, ECB, Fed en Bank of England bepalen, hoeveel nieuw, extra giraal geld een particuliere bank mag bijdrukken / aanmaken (men geeft fiat / toestemming aan de particuliere bank, vandaar de naam Fiat-geld), maar het is de particuliere bank die vervolgens uit het niets dat giraal geld schept en in de boeken opneemt, simpelweg door het getal in haar (elektronische) boekhouding, in de computer, te vergroten.

Girale valsmunterij, gewoon door het getalletje of je tegoed in je eigen systeem te verhogen.

Girale Geldschepping vindt plaats doordat een particuliere bank met u een leenovereenkomst aangaat. Na sluiten van de leenovereenkomst, typt de bank het 'uitgeleende' geldt er simpelweg bij in de computer, uit het niets.

Het geld wordt helemaal niet opgevraagd bij spaarders en andere rekeninghouders, nee het wordt uit het niets aangemaakt.

Maar erger, de particuliere bank laat u vervolgens ook nog eens 'rente' betalen, over dat geld dat die particuliere bank helemaal niet heeft.

Laat dit even op u inwerken, want u denkt nu intuïtief:

'Dit kan niet waar zijn!'

De feitelijke Girale Geldschepping is volledig in handen van particuliere banken, zonder dat daarvoor een formeel wettelijke grondslag bestaat, dus zonder dat het Nederlandse parlement - lees: het Nederlandse volk - ooit bij formele wet goedkeuring heeft gegeven.

De-Geldkwestie.pdf 


Artikel 106 Grondwet, en de illegale, wederrechtelijke, extreme, perverse en niet-proportionele geldscheppingswinsten van 20 a 30 miljard per jaar

Artikel 106 van de Nederlandse Grondwet bepaalt, dat de wet het (giraal) geldstelsel moet regelen, maar zodanige wet bestaat niet (!) voor Nederland, terwijl er wel een geldstelsel bestaat, dat per jaar zo'n 25 a 30 miljard Euro aan illegale Geldscheppingswinst laat verdwijnen in een zwart gat van particuliere struikrovers, al zo'n honderd jaar.


U wilt een Epifanie?


Lees dan eens rustig door van navolgende WRR-rapport 'Geld en Schuld':

- de pagina's 37 (pdf p. 38) e.v. '2. Hoe werkt geldschepping?', en

- de pagina's 124 (pdf p. 125) e.v. '4.3 Rechtvaardigheid',

- meer in het bijzonder pagina's. 129 (pdf p. 130) e.v. 'Box 4.3 Geldscheppingsinkomen voor banken?'.


WRR Rapport Geld en schuld, De publieke rol van banken.pdf


Fractional reserve lending/banking door particuliere banken met particuliere aandeelhouders, dat is illegaal, wederrechtelijk en onrechtmatig, is wegens afwezigheid van een (formeel) wettelijke grondslag ongrondwettelijk, en is overigens de met aan zekerheid grenzende waarschijnlijke oorzaak - en dus reden - voor de volgende Volksrevolutie/-opstand en opleving van verzet.

Jaarlijks (en dat al (gecorrigeerd voor 'inflatie' (= roof door genoemde struikrovers)) zo'n honderd jaar) zo'n 20 a 25 miljard EURO aan 'Geldscheppingsinkomen', tegen jaarlijks maar zo'n 4 a 5 miljard totale kosten tot instandhouding van de (vijf a zes) grote Nederlandse (systeem)banken samen, 

dat is extreem, extreem niet-proportioneel, aldus parasitair, en in strijd met recht en met de meest basale rechtvaardigheid.

Die 25 tot 30.000.000.000 EURO per jaar zou jaarlijks ook in de schatkist kunnen belanden, benevens tot twintig jaren terughalen bij de grote usurpators, van die (ten minste) 20 x 20 = 400 miljard EURO.

De feitelijke Girale geldschepping moet terug in handen van het volk, aldus terug in handen van de overheid, oftewel van DNB en ECB.

En dan bedoel ik dat het feitelijk aanmaken van die nieuwe girale muntjes - het door uitvoeren van een handeling feitelijk toevoegen aan het systeem van nieuwe girale muntjes door op een computerknop te drukken - moet plaatsvinden bij- en in de boeken van DNB en ECB, niet door- en in de boeken van de private banken, want dan is het gratis geld voor die private banken.

Stichting Ons Geld

Stichting Ons Geld is een Wolf in Schaapskleren (waarschijnlijk een spindoctor-frontstore van de Nederlandse Vereniging van Banken, immers 'The best way to control the opposition is to lead it ourselves'), en probeert op uiterst geraffineerde wijze - heel veel lawaai, heel heel veel onbegrijpelijk jargon - de Status Quo van Fractional Reserve Lending/Banking door particuleere banken te handhaven.

Dat doet Stichting Ons Geld door heel hard met heel veel onbegrijpelijk jargon en gewauwel uit de mond van die Egar Wortmann (DSM-V) te roepen, dat ze toch echt het geldsysteem willen veranderen door 'een veilige full reserve bank' in het leven te roepen waar men uw geld niet gebruikt voor speculatie.

Maar wie dat oeverloze jargon-gewauwel van die Edgar even laat voor wat het is, en de gepubliceerde teksten van Ons Geld heel goed leest en fileert, die leest en realiseert, dat Stichting Ons Geld ondertussen tussen de regels door, zeer arglistig geformuleerd, ervoor pleit om het bestaande systeem van kredietverlening, wat feitelijk gelijk staat met illegale girale geldschepping met die enorme absurde illegale geldscheppingswinsten, in handen te laten van de particuliere banken.

Lees zelf maar in het  kamerdebat-memo-geldstelsel.pdf

dat Stichting Ons Geld recent heeft gepubliceerd, en gezonden aan de Tweede Kamer vol met mensen die überhaupt niet begrijpen hou het financieel en monetair systeem in elkaar steekt, pagina 2:

"Memorandum over het geldstelsel

(...)

Afbakening van publiek en privaat

(...)

De geldomloop achten wij van publiek belang en wordt in ons voorstel door de overheid onder haar hoede genomen. (doet ze nu ook al, dus status quo, LJ). De werkzaamheid van banken, waaronder kredietverlening, achten wij daarentegen een private aangelegenheid. Hier dient de overheid zich terughoudend op te stellen, en zich bovendien niet te belasten met de risico's waarmee kredietverlening gepaard gaat.".

Geen woord over weghalen van de illegale girale geldschepping (met die enorme illegale geldscheppingswinsten) bij particuliere banken, en verplaatsen daarvan naar de overheid en de schatkist, en tegelijkertijd verhullen dat de risico's van kredietverlening - honderden miljarden aan leningen die massaal niet worden terugbetaald Non Performing Loan's / NPL's - afgelopen tien jaar - en in het heel groot afgelopen 8 maanden (we schrijven september 2020) massaal van de balansen van de private banken, zijn verplaats naar de balansen van de publieke centrale bankiers DNB, ECB, Fed en Bank of England, en dus zo over de schutting in de tuinen van het Volk zijn gekieperd.


P. 15 van die Ons Geld Memo:

"Ons Geld dringt derhalve aan op ontvlechting van de geldomloop en het bankbedrijf.".

Daar staat niet geschreven, en dat is a-typisch, "ontvlechting van de geldschepping en het bankbedrijf.

Geldomloop en geldschepping zijn twee volstrekt verschillende zaken.

Capiche?
NJ 1998,81: 'In dat geval verhindert immers de rol die de bank in het maatschappelijk verkeer vervult, te aanvaarden, dat de bank haar cliënt onjuiste informatie verstrekt over diens rechtspositie.'


Ik houd u allen maar voor, de inhoud van een uitspraak van de Hoge Raad van 29 september 1995, NJ 1998, 81, waarbij die HR in stand laat een uitspraak van het gerechtshof Amsterdam, waarbij dat gerechtshof Amsterdam o.m. heeft geoordeeld zoals in het tussenkopje direct hiervoor weergegeven.

Probeer het maar eens uit te leggen aan de groep van fout volk binnen die advocatuur; het beklijft niet bij deze mensen, immers hun genetische predisposities en/of de mores der afkomst hen verhinderen het te operationaliseren bij beschouwen der maatschappelijke werkelijkheid.


Nederlandse Jurisprudentie 1998 - 81.pdf 

O.K., let review....pdf


Verzet en knokploegen


Weet u waarom er in tijden van (extreme) noodtoestand verzetsgroepen ontstaan, met binnen die groepen knokploegen, waarvan de leden erop uit gaan om met deze en gene buitengewoon intensief normoverdragende gesprekken te voeren?

Omdat de beschaving door een te veel aan actieve psychopaten zeer ernstig onder druk komt te staan.

Iedere - keer - weer.

En de leden van die groepen, zijn de weinigen die het doorzien, en de juiste eigenschappen bezitten - innerlijke bereidheid en vaardigheid - om te handelen, in belang van mens en samenleving als geheel.

En naar huidige - voortgeschreden wetenschappelijke - inzichten dient Het Verzet een Bijzondere Afdeling te hebben, die zich uitsluitend of in hoofdzaak bezig dient te houden met de speciale categorie fout volk, te weten de - meest van schadelijke - psychopaten onder ons.

Menig mensenrechtenschender uit het verleden heeft, hun profiel nader beschouwd, menig gedragskenmerk gemeenschappelijk met die van de klassieke psychopaat.

Terzijde:

Bijna volledig academische maar toch fascinerende vraag is, of wat men 'psychopathie' noemt, ook werkelijk een 'pathie' is, oftewel een genetisch/psychisch defect, dan wel simpelweg een van vele, door langdurige evolutie van mutatie en selectie gevormde, verschijningsvormen der menselijke soort is en dus 'normaal'.

Waarschijnlijk het laatste, maar dat vinden wij mensen zeer moeilijk te aanvaarden, de gedachte dat er intrinsiek slechte,  gevaarlijke, criminele mensen bestaan, dus medicaliseren wij het fenomeen liever, een vorm van 'cognitieve dissonantie reductie'.


De zelfzucht van het gen

Zeer nieuwsgierig en leergierig, en (voldoende) begrip van de invloed op evolutie van de zeer lange termijn?

Meer evolutieve context?

de biologie van de zelfzucht en het altruïsme

https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Selfish_Gene


Ars deluditur arte:

Meer inzicht verkrijgen in de theorie, dat de noodzaak van evolutieve ontwikkeling binnen een soort van een wapenwedloop van list en bedrog (kunnen liegen en bedriegen, nóg beter het liegen en bedriegen van de ander (tijdig) kunnen ontdekken, om daar met nog geraffineerder list en bedrog (tijdig) op te reageren), de belangrijkste 'kracht' is geweest voor (verdere) ontwikkeling van onze intelligentie en (daarmee) onze neocortex?


William H. Calvin: 'De speurtocht naar intelligentie'

https://www.deslegte.com/de-speurtocht-naar-intelligentie-1016188/


Immers, de (harde) natuur kent geen goed en kwaad, enkel 'toestand'.

De diersoort mensaap homo sapiens is daarop geen, ik herhaal geen, uitzondering.

Verwar dus, als u in de spiegel kijkt, het zichtbare 'dun laagje vernis' niet met (afwezig) karakter en fatsoen (en geweten).