mr Luc Jurgens

Sociaal advocaat te Amsterdam

Mr Jurgens is verbonden aan Duvekot advocaten te Amsterdam, waarvan de advocaten ieder zelfstandig, en ieder voor eigen rekening en risico, het beroep van advocaat uitoefenen.

De aansprakelijkheid van mr. Jurgens is beperkt tot het bedrag, dat in voorkomende gevallen wordt gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.


Bezoekadres:

WG-plein 250-251

1054 SE Amstedam


Postadres:

Postbus 15524

1001 NA Amsterdam

Tel.: 020 - 520 95 95

Fax: 020 - 626 92 87

info@duvekot.nl

Btw-identificatienummer NL001523341B81